Odborné informácie zo sveta hokeja

Na tejto stránke Vám prinášame  prednášky a články domácich , ale aj zahraničných odborníkov zo sveta hokeja.

Aktuálne odborné prednášky od roku 2017 nájdete v TPM.

NÁRODNÝ SEMINÁR TRÉNEROV - ZVOLEN 2017

Herny system SRA (SVK verzia) - C. RAMSAY

Podpora individualneho rozvoja hraca LH - J. FILC

Uloha trenera - V. ORSZÁGH

Hráč 21. storočia - požiadavky na vzdelávanie trénerov - J. TIIKAJJA

 

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2016

SEMINÁR MANDÁTNYCH TRÉNEROV BRATISLAVA 2016

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2015

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2014

Medzinárodný júniorsky hokej (MSJ Malmo 2014)  - N. Javorčík
Vybrané herné situácie a úseky hry z MS 2014      - L. Vujtek, V. Országh, I. Andrejkovič 
Mentálna príprava družstva SR20  - P. Bielik
Projekt SR18  - A. Bartánus, I. Feneš
IIHF projekt pre úpravu pravidiel  - I. Andrejkovič

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2013

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2012

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2011

IIHF mládežnícke symposium (29. 4. -1. 5. 2011)

IIHF seniórske symposium (6. a 8. 5. 2011)

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2010

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2010

SEMINÁR MANDÁTNYCH TRÉNEROV BRATISLAVA 2010

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2009

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2009

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2008

RôZNE