Odborné informácie zo sveta hokeja

Na tejto stránke Vám prinášame  prednášky a články domácich , ale aj zahraničných odborníkov zo sveta hokeja.

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2016

SEMINÁR MANDÁTNYCH TRÉNEROV BRATISLAVA 2016

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2015

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2014

Medzinárodný júniorsky hokej (MSJ Malmo 2014)  - N. Javorčík
Vybrané herné situácie a úseky hry z MS 2014      - L. Vujtek, V. Országh, I. Andrejkovič 
Mentálna príprava družstva SR20  - P. Bielik
Projekt SR18  - A. Bartánus, I. Feneš
IIHF projekt pre úpravu pravidiel  - I. Andrejkovič

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2013

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2012

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2011

IIHF mládežnícke symposium (29. 4. -1. 5. 2011)

IIHF seniórske symposium (6. a 8. 5. 2011)

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2010

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2010

SEMINÁR MANDÁTNYCH TRÉNEROV BRATISLAVA 2010

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2009

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV BRATISLAVA 2009

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM TRÉNEROV - MS 2008

RôZNE