K-Classic 1. liga dorastu

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                    K-Classic 1. liga dorastu                     

Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží  e-mail
 
Smernica pre súťaž 1LD 2023-2024:                  TU (od 9.10.2023)
                                                                        TU (od 5.9.2023 do 8.10.2023)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:      v príprave  
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:     v príprave
 
Úradné správy a rozhodnutia
DK SZĽH 2023-2024:                                            TU

Termínovník 1LD 2023-2024:                              TU západ_východ                   TU stred
                                                                        

Rozpis súťaží SZĽH 2023-2024 (web):               v príprave  
 
Marketing 1LD 2023-2024:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 
súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posledná aktualizácia 9.10.2023
prvotná aktualizácia 15.5.2023

 

 

pr@2023