Finančné oddelenie

Ing. Dominika HUJO

Ekonomická riaditeľka

hujo@szlh.sk

Mgr. Ivana VÉGHOVÁ

Finančné príspevky na kluby

vyuctovanie@szlh.sk

 

Adriana ČAČOVÁ 

Senior účtovník

 

Mgr. Eva KUĽBÁGOVÁ

Mzdová účtovníčka

 

Kristína BEŇOVÁ

Účtovníčka

ucto@szlh.sk

Juraj SALAJ

Účtovník

faktury@szlh.sk

Michaela HIDEGHÉTYOVÁ

Účtovníčka

ucto@szlh.sk

Dušan VARGA

Skladové hospodárstvo

hospodar@szlh.sk

Matúš MESZÁROŠ

Skladové hospodárstvo

hospodar@szlh.sk

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023 (1.1.2023 - 31.3.2024)

Priebežné čerpanie 2023 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2022 (1.1.2022 - 31.3.2023)

Priebežné čerpanie 2022 
Finálne vyúčtovanie PUŠ 2022

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2021 (1.1.2021 - 31.3.2022)

Priebežné čerpanie 2021 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu - Infraštruktúra 01.01.2019-31.12.2022

Priebežné  čerpanie 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 (1.1.2020 - 31.3.2021)

Čerpanie poskytnutých prostriedkov 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu - Národné športové projekty v roku 2019

Čerpanie poskytnutých prostriedkov

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu - Infraštruktúra - 01.01.2019-31.12.2021

Priebežné čerpanie 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)

Vyúčtovanie 2019 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018

Vyúčtovanie 2018 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

Vyúčtovanie 2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Sezóna 2023/24
Správa o prijímateľovi 2024
Prehľad zmlúv a Kalkulačka na výpočet príspevkov od SZĽH >bez histórie hráča< aktualizované 8.4.2024
Vyúčtovanie finančných príspevkov klubom 2024 aktualizované 15.3.2024
Usmernenie k vyúčtovaniu finančných príspevkov – Extraliga seniorov 2023-2024 (2.časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu finančných príspevkov – 1.liga seniorov 2023-2024 (2.časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu finančných príspevkov – 2.liga seniorov 2023-2024 (2.časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu priameho finančného príspevku na talentovaných športovcov 2024 (1. časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku pre klub SŽHL 2024
Usmernenie k vyúčtovaniu finančnej podpory pre talentovaných športovcov do 23 rokov pôsobiacich v SŽHL v sezóne 2023-2024
Usmernenie k vyúčtovaniu finančných príspevkov – ZOŠ 15% (2.časť)
Vyúčtovanie finančných príspevkov klubom aktualizované 7.12.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu - Extraliga seniorov 2023-2024 (1.časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu - 1.liga seniorov 2023-2024 (1.časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu - 2.liga seniorov 2023-2024 (1.časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu - SŽHL
Usmernenie k vyúčtovaniu - talentovaní športovci 2023 (3. časť)
Usmernenie k vyúčtovaniu - zahraničný hokejista
Usmernenie k vyúčtovaniu - ZOŠ 15% (1.časť)
Sezóna 2022/23
Správa o prijímateľovi 2023
Vyúčtovanie finančných príspevkov klubom na rok 2023 21.2.2023 (upr.21.4.2023)
Vyúčtovanie finančného príspevku na obnovu infraštruktúry rok 2022 25.1.2023
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.podpory pre talent.športovcov do 20 r. pôsobiacich v EXS na sezónu 2022/2023 20.12.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku - Extraliga žien 2022 (3.časť)  8.11.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.podpory pre talent.športovcov do 23 r. pôsobiacich v SHL 24.10.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.podpory pre talent.športovcov do 23 r. pôsobiacich v 2.HL 24.10.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov ml.družstiev klubov 28.9.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí priameho finačného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2022 (3.časť) 27.9.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku – Extraliga žien 2022 (2. časť) 26.9.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% 2022-23, (I.časť) 27.9.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča 28.7.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí priameho finačného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2022 (2.časť) 2.5.2022
 
Sezóna 2021/22
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% 2021/2022 (II.časť) - 11.03.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.podpory pre talent.športovcov do 20 r. pôsobiacich v Extralige seniorov - 08.03.2021 rok 2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory pre talentovaných hráčov do 23 r. pôsobiacich v 2HL - 08.03.2022 rok 2022
Vyúčtovanie -Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Extraliga žien 2021 (1. časť) - 11.02.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory pre talentovaných hráčov do 23 r. pôsobiacich v 1.LS - 17.01.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.prísp. na spolufinanc. miezd a odmien trénerov ml.družstiev klubov (I.-V/2022) - 21.01.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finačného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2022 (1.časť) - 02.02.2022
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory pre talentovaných hráčov do 23 r. pôsobiacich v 2HL - 04.01.2022 rok 2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory pre talentovaných hráčov do 23 rokov pôsobiacich v 1.LS - 08.10.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku - zahraničný hokejista - 17.12.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre klub Extraligy žien (1. časť) - 07.05.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre klub Extraligy žien (2. časť) - 27.09.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.podpory pre talent.športovcov do 20 r. pôsobiacich v Extralige seniorov - 08.10.2021 rok 2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí priameho fin.príspevku na podporu talentovaných športovcov 2021 II.časť -  27.09.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% 2021/2022 II.časť - 27.09.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí fin.príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov ml.družstiev klubov - 31.08.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% 2020-2021 - 17.08.2021
 
Sezóna 2020/21
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča  23.4.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí priameho FP na podporu talentovaných športovcov 2021 I.časť  31.3..2021 
Vyúčtovanie pri poskytnutí podpory mládežníckych trénerov v kluboch v súvislosti s COVID-19 I.  29.1.2021
Vyúčtovanie spolupráce pri podpore Talentovaných športovcov do 23 rokov v 1HL 2020-21  31.12.2020
Správa o prijímateľovi 2021  25.1.2021
Vyúčtovanie finančného príspevku naklub - Extraliga ženy 2020-21  25.1.2021
Vyúčtovanie priameho finančného príspevku na podporu Talentovaných športovcov 2020-21  (aktualizácia 4.2.2021)
Správa o prijímateľovi 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -mládež 15perc 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -seniori 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku za históriu hráča 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku na trénerov COVID rok 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie zápasov Tipos EL na území Maďarskej republiky - Oznam EO 
 
Sezóna 2019/20
Vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2019/2020 (aktualizácia august 2019)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2019/2020 (aktualizácia september 2019)
Kilometrovník 2019/20 (platný od septembra 2019)
 
Sezóna 2018/19
Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Opatrenie 148 o sumách stravného - Zbierka zákonov.SR (platné od 1.6.2018)
 
Sezóna 2017/18
Kilometrovník 2017/18
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2017/2018 (aktualizácia júl 2017)
Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2017/2018 (aktualizácia júl 2017)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2017/2018
 
Sezóna 2019/20
Usmernenie - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 21.8.2019 (aktualizácia 2.9.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -mládež II zo dňa 21.8.2019 (aktualizácia 2.9.2019)
USMERNENIE - ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku - senior zo dňa 27.9.2019
 
Sezóna 2018/19
Správa o prijímateľovi 2018
Správa o prijímateľovi 2019 (aktualizácia 5.2.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku 2017
Vyúčtovanie ŠHT - CTM
Informácia o prijímateľovi finančného príspevku v roku 2017   (aktualizácia 10.12.2017)
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2017  (aktualizácia 10.12.2017)
Vyúčtovanie FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH  (schválené projekty VV 2018)
 
Vyúčtovanie finančného príspevku za históriu hráča 2018  (aktualizácia 15.7.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - seniori 2018   (aktualizácia 6.8.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - mládež 2018  (príspevok na kluby 15 percent ZoŠ) (aktualizácia 6.8.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - mládež 2019  (príspevok na kluby 15 percent ZoŠ) (aktualizácia 5.2.2018)
 
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2019 (aktualizácia 14.2.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub - seniori 2019 (aktualizácia 15.2.2019)
 
Usmernenie 2019 história hráča (aktualizácia 20.4.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub - história hráča SZĽH 2019 (aktualizácia 20.4.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub - zahraničný hráč 2019 (aktualizácia 30.5.2019)

Výročné správy 2022

Výročné správy 2021

Výročné správy 2020

Výročné správy 2019

 

Výročné správy 2018

 

Výročné správy 2017

 

Výročné správy 2016

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK63 0200 0000 0011 8459 3756  BEŽNÝ ÚČET

  • Úhrady štartovného
  • Úhrady členských poplatkov
  • Úhrady za štart zahraničného hokejistu v súťažiach riadených SZĽH

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK43 0200 0000 0018 0553 5154  ÚČET CHF 

  • Úhrady len za transfery

ÚČET TrustPay     BIC / SWIFT kód: TPAYSKBX   

SK15 9952 0000 0031 0748 0984 

  • Úhrady cez platobnú bránu za matričné úkony 
  • Úhrady cez platobnú bránu za členské príspevky
  • Úhrady cez platobnú bránu za štart zahraničného hokejistu v súťažiach riadených SZĽH