Finančné oddelenie

Andrea URBANOVÁ

Finančný riaditeľ

urbanova@szlh.sk

Ing. Dominika HUJO (Karlíková)

Hlavná účtovníčka

hujo@szlh.sk

Kristína ŠINKOVIČ

Účtovíčka - junior

sinkovic@szlh.sk

Viliam MICHALEK

Účtovník

michalek@szlh.sk

Dávid JUCHA

Finančný kontrolór

jucha@szlh.sk

Silvia EĽKOVÁ

Účtovníčka - junior

elkova@szlh.sk

Dušan VARGA

Manažér hospodárskej správy

varga@szlh.sk

Jozef KORČEK

Archivár

korcek@szlh.sk

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2021 (od 1.1.2021...)

Priebežné čerpanie 2021 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 (1.1.2020 - 31.3.2021)

Čerpanie poskytnutých prostriedkov 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu - Národné športové projekty v roku 2019

Čerpanie poskytnutých prostriedkov

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu - Infraštruktúra - 01.01.2019-31.12.2021

Priebežné čerpanie 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)

Vyúčtovanie 2019 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018

Vyúčtovanie 2018 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

Vyúčtovanie 2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Neuhradené splátky štartovného (aktualizácia 31.07.2020)

Zoznam klubov - neuhradené splátky štartovného - sezóna 2018-19
Splátky štartovného v sezóne 2019-20 kompletne uhradené

2020/2021

Smernica SZĽH o variabilných symboloch                                                                                                platná od 11.8.2020

Stravné limity od 11.8.2020                                                                                                                     platná od 11.8.2020

smernica pre odmeňovanie Delegátov 2020                                                                                               platná od 11.8.2020

DENNÉ ODMENY RT_2020-2021                                                                                                            platná od 11.8.2020

Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH                                                                        platná od 11.8.2020

Sadzobník odmien rozhodcov 20182019 od 1 7 2018                                                                                 účinné do 3.9.2021

Smernica SZĽH o výchovnom                                                                                                                  platná od 15.8.2018

Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom, videorozhodcom a funkcionárom mimo ľadu     platná od 5.9.2019

Kilometrovník                                                                                                                                       aktualizácia 18.10.2019

 
 
2019/2020
Denné odmeny členom realizačných tímov v sezóne/2020                                                                              platná od 5.9.2019
Smernica SZĽH o výchovnom                                                                                                                           platná od 15.8.2018
Smernica SZĽH o variabilných symboloch                                                                                                         platná od  6.9.2019
Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom, videorozhodcom a funkcionárom mimo ľadu    platná od 5.9.2019
Smernica na stravné limity pre reprezentačné tímy                                                                                            platná od 5.9.2019

Sadzobník odmien nštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy

SADZOBNÍK ODMIEN 2017-18       platný do 30.6.2018
SADZOBNÍK ODMIEN 2018-19       platný od 1.7.2018

 

 

 

Sezóna 2020/21
Vyúčtovanie -Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15 2020-2021  NOVÉ  17.8.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča  NOVÉ  23.4.2021
Vyúčtovanie k Zmluve o poskytnutí priameho FP na podporu talentovaných športovcov 2021 I.časť  NOVÉ 31.3..2021 
Vyúčtovanie pri poskytnutí podpory mládežníckych trénerov v kluboch v súvislosti s COVID-19 I.  NOVÉ 29.1.2021
Vyúčtovanie spolupráce pri podpore Talentovaných športovcov do 23 rokov v 1HL 2020-21  NOVÉ 31.12.2020
Správa o prijímateľovi 2021  NOVÉ 25.1.2021
Vyúčtovanie finančného príspevku naklub - Extraliga ženy 2020-21  NOVÉ 25.1.2021
Vyúčtovanie priameho finančného príspevku na podporu Talentovaných športovcov 2020-21  NOVÉ (aktualizácia 4.2.2021)
Správa o prijímateľovi 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -mládež 15perc 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -seniori 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku za históriu hráča 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie finančného príspevku na trénerov COVID rok 2020 (aktualizácia 3. jún 2020)
Vyúčtovanie zápasov Tipos EL na území Maďarskej republiky - Oznam EO 
 
Sezóna 2019/20
Vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2019/2020 (aktualizácia august 2019)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2019/2020 (aktualizácia september 2019)
Kilometrovník 2019/20 (platný od septembra 2019)
 
Sezóna 2018/19
Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Opatrenie 148 o sumách stravného - Zbierka zákonov.SR (platné od 1.6.2018)
 
Sezóna 2017/18
Kilometrovník 2017/18
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2017/2018 (aktualizácia júl 2017)
Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2017/2018 (aktualizácia júl 2017)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2017/2018
 
Sezóna 2019/20
Usmernenie - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 21.8.2019 (aktualizácia 2.9.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -mládež II zo dňa 21.8.2019 (aktualizácia 2.9.2019)
USMERNENIE - ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku - senior zo dňa 27.9.2019
 
Sezóna 2018/19
Správa o prijímateľovi 2018
Správa o prijímateľovi 2019 (aktualizácia 5.2.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku 2017
Vyúčtovanie ŠHT - CTM
Informácia o prijímateľovi finančného príspevku v roku 2017   (aktualizácia 10.12.2017)
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2017  (aktualizácia 10.12.2017)
Vyúčtovanie FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH  (schválené projekty VV 2018)
 
Vyúčtovanie finančného príspevku za históriu hráča 2018  (aktualizácia 15.7.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - seniori 2018   (aktualizácia 6.8.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - mládež 2018  (príspevok na kluby 15 percent ZoŠ) (aktualizácia 6.8.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - mládež 2019  (príspevok na kluby 15 percent ZoŠ) (aktualizácia 5.2.2018)
 
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2019 (aktualizácia 14.2.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub - seniori 2019 (aktualizácia 15.2.2019)
 
Usmernenie 2019 história hráča (aktualizácia 20.4.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub - história hráča SZĽH 2019 (aktualizácia 20.4.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub - zahraničný hráč 2019 (aktualizácia 30.5.2019)

Výročné správy 2019

 

Výročné správy 2018

 

Výročné správy 2017

 

Výročné správy 2016

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK63 0200 0000 0011 8459 3756  BEŽNÝ ÚČET

  • Úhrady štartovného
  • Úhrady členských poplatkov
  • Úhrady za štart zahraničného hokejistu v súťažiach riadených SZĽH

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK43 0200 0000 0018 0553 5154  ÚČET CHF 

  • Úhrady len za transfery

ÚČET TrustPay     BIC / SWIFT kód: TPAYSKBX   

SK95 9952 0000 0021 0733 3496  

  • Úhrady cez platobnú bránu za matričné úkony 
  • Úhrady cez platobnú bránu za členské príspevky
  • Úhrady cez platobnú bránu za štart zahraničného hokejistu v súťažiach riadených SZĽH


Covid faq