Ekonomické oddelenie

Ing. Vladimír Baluška

Ekonomický riaditeľ

baluska@szlh.sk

Ing. Magdaléna Danihelová

Účtovník

danihelova@szlh.sk

Lenka Paveleková

Účtovník

pavelekova@szlh.sk

Dominika Karlíková

Ekonomický referent

karlikova@szlh.sk

Silvia Kočišová

Mzdový účtovník

kocisova@szlh.sk

Priebežné čerpanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018

Priebežné čerpanie k 4.9.2018 upravené 10.9.2018

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH v sezóne 2017/2018

Sadzobník odmien nštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy

SADZOBNÍK ODMIEN 2017-18       platný do 30.6.2018
SADZOBNÍK ODMIEN 2018-19       NOVÝ   platný od 1.7.2018

Smernice schválené VV SZĽH 15.8.2018

Smernica SZĽH o výchovnom                          platná do 15.8.2018
Smernica SZĽH o variabilných symboloch       platná od 15.8.2018

 

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK63 0200 0000 0011 8459 3756  BEŽNÝ ÚČET

  • Úhrady štartovného
  • Úhrady členských poplatkov
  • Úhrady za štart zahraničného hokejistu v súťažiach riadených SZĽH

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK43 0200 0000 0018 0553 5154  ÚČET CHF 

  • Úhrady len za transfery

ÚČET TRUS Pay     BIC / SWIFT kód: TPAYSKBX   

SK95 9952 0000 0021 0733 3496  

  • Úhrady ien za matričné úkony