Ekonomické oddelenie

Ing. Vladimír Baluška

Ekonomický riaditeľ

baluska@szlh.sk

Ing. Magdaléna Danihelová

Účtovník

danihelova@szlh.sk

Lenka Paveleková

Účtovník

pavelekova@szlh.sk

Dominika Karlíková

Ekonomický referent

karlikova@szlh.sk

Silvia Kočišová

Mzdový účtovník

kocisova@szlh.sk

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019 (1.1.2019 - 31.5.2019)

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH v sezóne 2017/2018

Sadzobník odmien nštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy

SADZOBNÍK ODMIEN 2017-18       platný do 30.6.2018
SADZOBNÍK ODMIEN 2018-19       NOVÝ   platný od 1.7.2018

Smernice schválené VV SZĽH 15.8.2018

Smernica SZĽH o výchovnom                          platná do 15.8.2018
Smernica SZĽH o variabilných symboloch       platná od 15.8.2018

 

Sezóna 2018/19
Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)
Opatrenie 148 o sumách stravného - Zbierka zákonov.SR (platné od 1.6.2018)
 
Sezóna 2017/18
Kilometrovník 2017/18
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2017/2018 (aktualizácia júl 2017)
Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2017/2018 (aktualizácia júl 2017)
Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2017/2018
 
Sezóna 2018/19
Správa o prijímateľovi 2018
Správa o prijímateľovi 2019 (aktualizácia 5.2.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku 2017
Vyúčtovanie ŠHT - CTM
Informácia o prijímateľovi finančného príspevku v roku 2017   (aktualizácia 10.12.2017)
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2017  (aktualizácia 10.12.2017)
Vyúčtovanie FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH  (schválené projekty VV 2018)
 
Vyúčtovanie finančného príspevku za históriu hráča 2018  (aktualizácia 15.7.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - seniori 2018   (aktualizácia 6.8.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - mládež 2018  (príspevok na kluby 15 percent ZoŠ) (aktualizácia 6.8.2018)
Vyúčtovanie finančného príspevku - mládež 2019  (príspevok na kluby 15 percent ZoŠ) (aktualizácia 5.2.2018)
 
Vyúčtovanie finančnej podpory talentovaných športovcov do 23 rokov v roku 2019 (aktualizácia 14.2.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub- seniori 2019 (aktualizácia 15.2.2019)
 
Usmernenie 2019 história hráča (aktualizácia 20.4.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -história hráča SZĽH 2019 (aktualizácia 20.4.2019)
Vyúčtovanie finančného príspevku na klub -zahraničný hráč 2019 (aktualizácia 30.5.2019)

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK63 0200 0000 0011 8459 3756  BEŽNÝ ÚČET

  • Úhrady štartovného
  • Úhrady členských poplatkov
  • Úhrady za štart zahraničného hokejistu v súťažiach riadených SZĽH

ÚČET VÚB              BIC / SWIFT kód: SUBASKBX

SK43 0200 0000 0018 0553 5154  ÚČET CHF 

  • Úhrady len za transfery

ÚČET TRUS Pay     BIC / SWIFT kód: TPAYSKBX   

SK95 9952 0000 0021 0733 3496  

  • Úhrady ien za matričné úkony