Základné údaje

Sídlo a adresa

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 32 340 901, +421 2 32 340 902

E-mail: szlh@szlh.sk

Štatistické údaje o SZĽH (stav k 11. septembru 2020) 

(Porovnanie k 21.6.2019)

 • Počet klubov: 114 (110)
 • Počet registrovaných hráčov: 10970 (10910)
 • z toho dospelých hráčov (nad 20 r): 1775 (2091)
 • z toho mladých hráčov (do 20 r): 9195 (8819)
 • Počet hokejistiek: 452 (484) (všetkých vekových kategórií)
 • Počet rozhodcov: 362 (374) (vrátane regionálnych), z toho 16 (14) žien (vrátane regionálnych)
 • Počet zakrytých ZŠ: 74
 • Počet otvorených ZŠ: 27

Súťaže organizované SZĽH pre sezónu 2020 / 2021

 • Extraliga Tipos extraliga 
 • 1. hokejová liga SR Slovenská hokejová liga
 • 2. liga seniorov
 • Extraliga žien
 • Extraliga juniorov
 • 1. liga juniorov
 • Extraliga dorastu Kaufland Extraliga dorastu 
 • 1. liga dorastu K-Classic 1.liga dorastu
 • Liga kadetov
 • Žiacke ligy (1. liga starších žiakov, 1. liga mladších žiakov)
 • Turnaje prípraviek