Základné údaje

Sídlo a adresa

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 32 340 901, +421 2 32 340 902

E-mail: szlh@szlh.sk

Štatistické údaje o SZĽH (stav k 31. októbru 2018)

  • Počet klubov: 102
  • Počet registrovaných hráčov: 10713
  • z toho dospelých hráčov (nad 20 r): 2293
  • z toho mladých hráčov (do 20 r): 8420
  • Počet hokejistiek: 466 (všetkých vekových kategórií)
  • Počet rozhodcov: 391 (vrátane regionálnych), z toho 15 žien (vrátane regionálnych)
  • Počet zakrytých ZŠ: 71
  • Počet otvorených ZŠ: 28

Súťaže organizované SZĽH pre sezónu 2018 / 2019