Sekretariát

Peter Kruľ

Výkonný riaditeľ SZĽH

krul@szlh.sk

Ivan Pulkert

Generálny sekretár SZĽH

pulkert@szlh.sk

Agáta ŠTUBNIAKOVÁ, MBA

Asistentka prezidenta, výkonného riaditeľa a generálneho sekretára SZĽH

+421-2-32 340 901

stubniakova@szlh.sk

Dominika Mihalík

Recepčná

+421-2-58 246 920

mihalik@szlh.sk