Hokejová prípravka

Charakteristika:

Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho.

Úlohy:

 • Vypestovať si trvalý vzťah k systematickému tréningu
 • V pravidelnom tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností (nie rozvoj kondície!!!)
 • Povzbudzovať hráčov k zábave (emocionálne vyžitie), súťaživosti a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru

Ciele:

 • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností),
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom (šplh, vis na kruhoch, rúčkovanie, prenášanie, zápasenie, prekonávanie prírodných prekážok, kotúle vpred a vzad atď.)

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • špeciálnu prípravu na ľade začať najneskôr 1. septembra
 • špeciálnu prípravu na ľade ukončiť najskôr 31. marca
 • 3 - 4 tréningy týždenne na ľade - súťaživá a zábavná forma cvičení (hra = zábava)
 • minimálne 2 - 3 tréningy týždenne v telocvični prípadne na ihrisku (gymnastické cvičenie, úpolové hry, základy silového tréningu, posilňovanie vlastnou váhou, cviky pre zdokonalovanie priestorovej orientácie, cviky na rovnováhu – chôdza, beh, skoky s obratom, zmenami smeru, na lavičke, pohybové a športové hry, štafety, súťaže atď.)
 • dĺžka tréningu na ľade 60 minút
 • minimálny počet 80 a maximálny počet 120 tréningov na ľade za sezónumaximálny pomer hráč - tréner na ľade = 8-10 / 1 (ideálne 4-6 / 1)
 • všetky turnaje a prípravné zápasy hokejovej prípravky 4. ročník sa musia hrať formou „minihokeja“ (na šírku ihriska) s využitím malých bránok a minimantinelov
 • maximálny počet 30 organizovaných zápasov za sezónu
 • v tejto vekovej kategórii je zakázaná hra telom
 • lateralita - rovnomerné trénovanie herných zručností, ako vpred a vzad, po ruke a cez ruku (prihrávanie, streľba, .......)
 • nestabilizovať hráčske posty – rotovať hráčov v útoku aj v obrane
 • všetky deti by mali dostať rovnaký čas na hru (vrátane brankárov)
 • preferovať skupinovú formu tréningu (rozdelenie podľa úrovne výkonnosti)
 • vo fáze nácviku uprednostňovať prúdovú formu cvičení
 • nácviku a zdokonaľovaniu základných herných činnosti jednotlivca (korčuľovanie, vedenie puku, prihrávanie a spracovanie puku, streľba) by sa mala venovať každá tréningová jednotka
 • dôraz na precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu) a veľká početnosť opakovaní danej zručnosti
 • postupné zvyšovanie náročnosti podmienok po predchádzajúcom zvládnutí správnej techniky (napr. menší priestor a menej času)
 • na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy ako futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • tréning začínať rozcvičením mimo ľadu a po každej tréningovej jednotke zaraďovať kompenzačné cvičenia

Korčuľovanie – nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností:

 • korčuľovanie vpred - práca s ťažiskom (prenášanie váhy tela, pokľaky, kľaky, podrepy a drepy)
 • korčuľovanie na hranách (vonkajšia, vnútorná, dopredu aj dozadu)
 • korčuľovanie v oblúkoch
 • prekladanie vpred
 • zastavenie oboma korčuľami
 • zastavenie jednou korčuľou
 • pribrzdenie
 • štart z miesta
 • štart po zastavení
 • obraty z jazdy vpred do jazdy vzad
 • preskoky odrazom jednonož, z jazdy vpred do jazdy vzad tzv. kadetky !
 • preskok odrazom znožmo
 • korčuľovanie vzad
 • prekladanie počas korčuľovania vzad
 • zastavenie z korčuľovania vzad

Herné činnosti jednotlivca:

 • vedenie puku (tlačením, miešaním, ťahaním – forhend/bekhend a nohami, so zmenami smeru, rýchlosti, vedenie dopredu aj dozadu, vedenie dvoch pukov)
 • prihrávanie a spracovanie puku v pohybe (dlhým a krátkym ťahom po ľade a vzduchom na mieste, spracovanie puku korčuľou, prihrávanie o mantinel, prihrávanie s využívaním hier  napr. mačka a myš)
 • uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním a obhodením súpera) nácvik a zdokonalenie všetkých spôsobov, na dlhú ruku aj cez ruku so zmenou rýchlosti, obratom, klamlivým pohybom tela aj hokejky. Pri zdokonaľovaní riešenie HSi 1 – 1 na malom priestore pri mantinely, pred  bránkou, v hre 1 – 1 (napr. na malé bránky, každá dvojica ma bránku inej farby, všetci hrajú naraz na šírku ihriska 10 dvojíc hlave hore!)
 • uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti) s využitím pohybových hier na barana, na rybára, na rytiera, kde sú hráči nútení meniť rýchlosť, smer, predvídať pohyb súpera
 • streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a backhand zakončenie blafákom, tečovanie a dorážanie puku

Herné kombinácie

 • prihraj a korčuľuj (súčinnosť s dôrazom na načasovanie pohybu a presnosťou prihrávok, rýchlosť vykonávania kombinácie nie je dôležitá) základné riešenie v HSi 2 – 0, 2 – 1

Hra:

 • v tretinách s dôrazom na zdokonalovanie HČJ so základným rozostavením hráčov (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov, nebazírujeme na systéme
 • na celé ihrisko resp. polovicu ihriska
 • v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru brány

Využitie metodicko-organizačných foriem v tréningu HPP:

 • prípravné cvičenia
 • pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie korčuľovania a herných činnosti jednotlivca
 • pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (rýchlostných, koordinačných atď.) – naháňačky, chytačky atď.
 • prípravne hry  resp. voľná hra (hry na malom priestore) – vyrovnaný počet hráčov 1 – 1, 3 – 3, 4 – 4.

Teoretická príprava:

 • základné pravidla hry, hygieny atď.

Plagáty pre rodičov a trénerov:

Odborné články: