2. hokejová liga

Informácie

 

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                    
                     
Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 2. ligy seniorov e-mail
 
Ligová rada 2. ligy seniorov 2023-2024:           Ladislav GrossRastislav Konečný, Pavol Remžík, e-mail
 
Smernica pre súťaž 2LS 2023-2024:                 v príprave 
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:     v príprave  
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:    v príprave
 
Úradné správy a rozhodnutia
DK SZĽH 2023-2024:                                          v príprave

Termínovník 2LS 2023-2024:                             v príprave

Rozpis súťaží SZĽH 2023-2024 (web):              v príprave  
 
Marketing 2LS 2023-2024:                                 Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do

súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prvotná aktualizácia 16.5.2023

 

 

pr@2023