Marketing

Adresa:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Peter Janovský

Riaditeľ oddelenia marketingu SZĽH

janovsky@szlh.sk

TBM

Marketing SZĽH

@szlh.sk