Rozvoj pohybových schopností

Pohybové schopnosti rozdeľujeme na kondičné (rýchlosť, vytrvalosť, sila, flexibilita) a koordinačné (reakčná rýchlosť, orientačná, rovnováhová, kinesteticko – diferenciačná a rytmická schopnosť). Jednotlivé schopnosti sú navzájom prepojené a vysoká úroveň jednej často podmieňuje rozvoj ďalších schopností, ale často sú vo svojich prejavoch nezávislé.

V nasledujúcich príspevkoch sa zameriavame na rozvoj pohybových  schopností,  ktoré sú limitujúcim faktorom kondičnej zložky v športovej príprave hráčov  ľadového  hokeja.

Odborné vzdelávacie videa v TPM:

Teória pohybu

Rozvoj pohybových schopností

Motorické učenie a herný výkon

Metodika a tvorba tréningovej jednotky

Metodika a tvorba tréningového makrocyklu

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - rozvoj silových schopností I.

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - rozvoj silových schopností II.

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - rozvoj rýchlostných schopností

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - rozvoj koordinačných schopností

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - rozvoj vytrvalostných schopností

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - regenerácia v športovom tréningu

Kondičný tréning v dlhodobej športovej príprave - rozcvičenie v športovom tréningu

 

Videa zamerané na rozvoj vybraných pohybových schopností hráčov v TPM:

Ďalšie odborné videa z oblasti rozvoja kondičnych a koordinačných schopností nájdete v TPM