Rozvoj pohybových schopností

Pohybové schopnosti rozdeľujeme na kondičné (rýchlosť, vytrvalosť, sila, flexibilita) a koordinačné (reakčná rýchlosť, orientačná, rovnováhová, kinesteticko – diferenciačná a rytmická schopnosť). Jednotlivé schopnosti sú navzájom prepojené a vysoká úroveň jednej často podmieňuje rozvoj ďalších schopností, ale často sú vo svojich prejavoch nezávislé.

V nasledujúcich príspevkoch sa zameriavame na rozvoj pohybových  schopností,  ktoré sú limitujúcim faktorom kondičnej zložky v športovej príprave hráčov  ľadového  hokeja.

Odborné vzdelávacie videa zamerané na rozvoj vybraných pohybových schopností:

Ďalšie odborné videa z oblasti rozvoja kondičnych a koordinačných schopností nájdete v TPM.