Zverejňované informácie podľa Zákona o športe

 
AKTUALNY PREHĽAD REGISTROVANÝCH HOKEJISTOV     www.hockeyslovakia.sk
 

Zoznam talentovaných športovcov v zmysle § 16 ods. 2 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Zoznam talentovaných športovcov                        Aktualizované 12.05.2020
Zoznam registrovaných hokejistov do 23 r.             Aktualizované 13.12.2019
Zoznam registrovaných hokejistov                          Aktualizované 1.9.2019
Zoznam registrovaných hokejistov                          aktualizované 21.10.2018
Zoznam registrovaných hokejistov do 23 rokov      aktualizované 1.10.2017
 

Talentovaní športovci - reprezentácie SR

Reprezentácia SR20 v sezóne 2019/2020              aktualizované 14.5.2020

Reprezentácia SR18 v sezóne 2019/2020              aktualizované 14.5.2020

Reprezentácia SR ženy s U23 v sezóne 2019/2020   aktualizované 17.5.2020

Reprezentácia SR18 ženy v sezóne 2019/2020     aktualizované 17.5.2020

Reprezentácia SR17 v sezóne 2019/2020              aktualizované 14.5.2020

Reprezentácia SR16 v sezóne 2019/2020              aktualizované 17.5.2020

Reprezentácia SR15 v sezóne 2019/2020              Prebieha aktualizácia

Reprezentácia SR20 v sezóne 2018/19

Reprezentácia SR18 v sezóne 2018/19

Reprezentácia SR17 v sezóne 2018/19

Reprezentácia SR16 v sezóne 2018/19

Reprezentácia SR15 v sezóne 2018/19

Reprezentácia SR15 v sezóne 2017/18

Reprezentácia SR16 v sezóne 2017/18

Reprezentácia SR17 v sezóne 2017/18

Reprezentácia SR18 v sezóne 2017/18

Reprezentácia SR20 v sezóne 2017/18

Reprezentácia SR15 v sezóne 2016/17

Reprezentácia SR16 v sezóne 2016/17

Reprezentácia SR17 v sezóne 2016/17

Reprezentácia SR18 v sezóne 2016/17

Reprezentácia SR20 v sezóne 2016/17

Reprezentanti SR16 - 2017

Reprezentanti SR17 - 2017

Reprezentanti SR20 - 2017

 

Športoví odborníci

Zoznam športových odborníkov 2020                              Prebieha aktualizácia
Zoznam športových odborníkov 2019                              Aktualizované 10.1.2020
Zoznam športových odborníkov 2018                              Aktualizované 31.1.2019
Zoznam športových odborníkov 2017                              aktualizované 30.1.2018
 

Tréneri ĽH

Zoznam trénerov ĽH                                              Prebieha aktualizácia
Zoznam trénerov ľadového hokeja                          Aktualizované 30.8.2019
Zoznam trénerov ľadového hokeja                          aktualizované 17.10.2018
Zoznam trénerov ľadového hokeja                          aktualizované 12.10.2017
 

Výzvy na predkladanie ponúk