Náborová činnosť

Prečo si deti vyberajú ľadový hokej?

Dnešné deti majú na výber, ako chcú tráviť svoj voľný čas a aké aktivity chcú vykonávať. Patrí tam aj šport, a preto zväz a kluby v jednotlivých krajinách musia byť aktíve v hľadaní nových hokejistov/tiek. Ak pochopíme túto časť, môžeme zaznamenať významný rozvoj hokeja v kluboch.

Bola vypracovaná štúdia, prečo deti hrajú hokej a prečo v ňom chcú pokračovať. Dôvody sa dajú zhrnúť do štyroch kategórií zoradených podľa dôležitosti:

1. Príslušnosť a popularita k vybranému športu

Deti chcú nadviazať a udržiavať úzke vzťahy so svojimi spoluhráčmi a trénermi. Chcú byť uznávané svojimi spoluhráčmi a chcú sa hokejom baviť. Radi:

 • nadväzujú priateľstvá a sú súčasťou tímu
 • hrajú so spoluhráčmi
 • sa stretávajú s tímom spoločne aj mimo ľadu

2. Vnímanie hokeja ako atraktívnej športovej hry

Majú radi rýchlosť a súťaživosť, ktorú hokej poskytuje. Majú radi:

 • vzrušenie z hry a jej rýchlosť
 • pocit z hry
 • pocit vážnosti, keď majú oblečenú hokejovú výstroj

3. Chcú byť v hokeji výnimočný  

Chcú excelovať, chcú majstrovsky ovládať hokejovú hru a chcú byť dobrými hráčmi. Chcú:

 • zlepšovať svoje schopnosti
 • naučiť sa novým zručnostiam
 • byť najlepšími

4. Úspech v športe

Deti radi prijímajú uznanie a obdiv za svoje výkony. Chcú získavať ocenenia a chcú, aby ich okolie poznalo ako hokejových hráčov. Radi:

 • víťazia
 • majú uznanie a pocit, že sú dobrí
 • získávaju trofeje

Bolo dokázané, že do 12-teho roku veku dieťaťa rodičia, dokonca i starí rodičia sú tí, ktorí určujú aktivitu dieťaťa, na ktorej sa zúčastňuje. V prípade dievčat má však  matka posledné slovo.

Nábor detí do klubu

Viesť hokejový klub je náročná skúsenosť plná výziev a činnosť náboru nových členov predstavuje jednu z najťažších úloh, ktorej funkcionári čelia. Hlavnou úlohou náborového programu je identifikácia klubu – dať o sebe vedieť - a využitie všetkých možností na propagovanie vlastného hokejového programu, ktorý pomôže k zvýšeniu počtu členov v klube. 

Skúsenosť ukázala, že pri nábore neexistuje jediná najlepšia cesta, ale existuje možnosť, že jedna alebo viaceré môžu byť pre váš konkrétny klub lepšie ako ostatné. Schopnosť experimentovať s viacerými rozličnými stratégiami vám pomôže pri nábore nových členov.

Dôležitou stratégiou ako pritiahnuť nových členov je mať na výber z viacerých možností; to je základný predpoklad pre informácie, ktoré poskytneme na nasledovných stránkach. Stratégie, ktoré spomenieme predstavujú typické činnosti pri nábore a boli využité mnohými zväzmi ľadového hokeja.

Cieľ náboru detí

Klub si určí stratégiu, ktorá bude definovať cieľ náboru. Existuje viacero dôvodov pre potrebu náborovej činnosti, napríklad:

 • väčší počet hráčov
 • väčší počet dobrovoľníkov
 • viac peňazí
 • lepší hokej

Koordinátor náboru

Hneď na začiatku je potrebné určiť osobu, ktorá bude za celý program zodpovedná; tzv. koordinátora náboru. Úlohou koordinátora je koordinovať prepojenie klubu (zväzu) a rodičov. V prípade, že klub takúto osobu nemá, hľadajte ho! Je pre program dôležité, aby ľudia vedeli, koho v prípade otázok môžu kontaktovať. Hlavnou charakteristikou koordinátora je akčnosť, uvedomelosť a zodpovednosť. Koordinátor potrebuje asistenciu, preto je potrebné vytvoriť tím 3 – 4 ľudí (náborový výbor), ktorí sa budú navzájom podrobne informovať o povinnostiach a svojich aktivitách. Je tu možnosť spolupráce aj s dobrovoľníkmi.

Tu si môžete stiahnuť material k náborom detí