Kongres SZĽH

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, v rozsahu príslušných písmen Zák. č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

Stanovy SZĽH po Kongrese SZĽH dňa 30.8.2016 registrované na MV SR

Stanovy registrovane na MV SR


Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - pozvánka členovia, program

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zoznam 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zoznam aktualizovaný 29. augusta 2016

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zápisnica,správa, PL


 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - pozvánka členovia

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - program

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zoznam 10.6.2016

Proti tomuto zoznamu môžu oprávnené osoby podať námietky v lehote troch dni, ktoré začínajú plynúť od 10.6.2016, čiže lehota konči v nedeľu 12.6.2016 o 23:59hod.

Zasadnutie Volebnej komisie SZĽH 13 06 2016

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zoznam aktualizácia 13.6.2016

Zasadnutie Výkonného výboru SZĽH 14 06 2016

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - UZNESENIE

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zápisnica

 

Stanovy SZĽH - úplné znenie schválené na Kongrese SZĽH dňa 16.6.2016

 


 

Spoločné zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zasadnutie Legislatívnej komisie SZĽH 31 05 2016

 


 

Stanovy SZĽH schválené na Rade SZĽH dňa 27.5.2016

 

posledné aktualizácie 04.07.2017