Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2020-2021 *

 

 

Rozpis súťaží 2020/2021 (web) 1)

   

Obsah Rozpisu súťaží 2020/2021 (priebežne dopĺňame) aktualizácia 06.12.20201)

Obsah Rozpisu súťaží organizovaných SZĽH 2020/2021

Výkonný výbor SZĽH

Sekretariát SZĽH

Marketing, Dozorná rada SZĽH, RRM, Regionálne zväzy

APHK a.s., Organizačná štruktúra

Misia, Tréneri, Riadiace orgány ( link )

Komisie

Štruktúra súťaží, Vekové kategórie, Všeobecné ustanovenia

Hokejista roka 2020

Majstri SR od 1993 

Turnaje

- Tatranský pohár

- Memoriál Pavla Zábojníka

- TIPSPORT KAUFLAND CUP

 

Seniorské súťaže

 

 Tipos extraliga

Pdf formát: 2020 - 21_Tipos extraliga v pdf

Súťažné informácie: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link) 

Veková kategória senior:  od 1.1.2000 (ročník 2000 a starší)

Termínovník: TERM. CALENDAR 20-21.pdf

Smernica pre súťaž:  usmernenie schválené VV SZĽH dňa 14.10.2020 

                     smernica schválená VV SZĽH dňa 23.9.2020 TU 

                     smernica schválená VV SZĽH dňa 14.3.2021 TU 

                     smernica schválená VV SZĽH dňa 24.3.2021 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

                     zjednodušená schéma predĺženia a s.n. Kvalifikácia o Play-Off TU a Play-Off TU 

                     grafická schéma plávajúcich termínov Semifinále Play-Off TU (LiRa 9.4.2021)

                     grafická schéma plávajúcich termínov Finále Play-Off TU (LiRa 9.4.2021)

                     grafická schéma termínov Finále Play-Off TU (LiRa 25.4.2021)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: usmernenie zo dňa 21.10.2020

Vyžrebovanie: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH prostredníctvom Ligovej rady Extraligy seniorov

 

 
 
 SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 

Pdf formát: 2020 - 21_1.HL v pdf

Súťažné informácie: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória senior: od 1.1.2000 (ročník 2000 a starší)

Termínovník: 2020-21 terminovnik SHL.pdf

Smernica pre súťaž: smernica TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: 
06.01.2021 R č.8 TU 
06.12.2020 R č.6 TU
18.11.2020 U, postup pri dohrávkach Covid19 TU
01.10.2020 R č.5 TU
05.10.2020 R č.4 TU
21.09.2020 R č.1,2,3 TU 

Vyžrebovanie: TU   (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH prostredníctvom Ligovej rady 1. ligy seniorov

 

 2. LIGA SENIOROV

Pdf formát: 2020 - 21_2. liga seniorov v pdf

Súťažné informácie: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória senior: od 1.1.2000 (ročník 2000 a starší)

Termínovník: 2020-2021 terminovnik 2LS.pdf 

Smernica pre súťaž: smernica TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay 

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Vyžrebovanie: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH prostredníctvom Ligovej rady 2. ligy seniorov
EXTRALIGA ŽIEN 

Pdf formát: 2020 - 21_Extraliga žien v pdf

Súťažné informácie: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória: od 15 rokov (senior) 

Termínovník: 2020-2021 terminovnik EXŽ.pdf 

Smernica pre súťaž: TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Vyžrebovanie: TU  App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH
 
Smernica EXŽ 2022-2023:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link, aktualiz. 31.1.2023)
Smernica EXŽ 2022-2023:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)
 
 
Rozhodnutia 2022-2023
- zo dňa 23. decembra 2022, č. 4/EXZ1/23-12/2022-23
- zo dňa 21. decembra 2022, č. 3/EXZ/21-12/2022-23
- zo dňa 11. decembra 2022, č. 2/EXZ/11-12/2022-23

- zo dňa 11. decembra 2022, č. 1/EXZ/11-12/2022-23

 
 
 

Mládežnícke súťaže

 EXTRALIGA JUNIOROV

Pdf formát: 2020 - 21_Extraliga juniorov v pdf

Súťažné informácie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória junior: od 1.1.2001 do 31.12.2002 

Termínovník: EXJ 2020-2021 terminovnik

Smernica pre súťaž: smernica App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Vyžrebovanie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU

Pdf formát: 2020 - 21_Kaufland Extraliga dorastu v pdf

Súťažné informácie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória dorast: od 1.1.2003 do 31.12.2004 

Termínovník: EXD 2020-2021 terminovnik.pdf

Smernica pre súťaž: smernica App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Vyžrebovanie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

 1. LIGA JUNIOROV

Pdf formát: 2020 - 21_1. liga juniorov v pdf

Súťažné informácie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória junior: od 1.1.2001 do 31.12.2002 

Termínovník: 1LJ 2020-2021 terminovnik.pdf

Smernica pre súťaž: smernica App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Vyžrebovanie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH
 

K-CLASSIC 1. LIGA DORASTU 

Pdf formát: Rozpis súťaží 2020 - 21_1. liga dorastu v pdf

Súťažné informácie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória dorast: od 1.1.2003 do 31.12.2004 

Termínovník: 1LD 2020-2021 terminovnik.pdf 

Smernica pre súťaž: smernica App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Vyžrebovanie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

 

 LIGA KADETOV 

Pdf formát: 2020 - 21_Liga kadetov v pdf

Súťažné informácie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Veková kategória kadet: od 1.1.2005 do 31.8.2006

Termínovník: LKA 2020-2021 terminovnik.pdf 

Smernica pre súťaž: smernica App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Vyžrebovanie: link App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH


 1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV

      ŽIACI 2020-21

Model súťaže STŽ 8. r. Západ 
Model súťaže STŽ 7r.-8r. Stred
Model súťaže STŽ 8. r. Východ

Smernice pre súťaže: smernica 8 r. App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)
           smernica 7 r. App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Pdf formát: Rozpis súťaží 2020 - 21 STŽ v pdf
Súťažné informácie: 8. ročník link  7. ročník link 
Veková kategória: 
ZsZĽH https://www.zszlh.sk/
SsZĽH http://www.sszlh.sk/
VsZĽH https://vszlh-kosice.webnode.sk/

Vyžrebovanie 8. ročník: TU 
Vyžrebovanie 7. ročník: TU

Riadiaci orgán súťaže: ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH 
Smernica STŽ AA 2022-2023:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)
Smernica STŽ A 2022-2023:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

  1. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV

Smernice pre súťaže: smernica 6 r. App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link) 
           smernica 5 r. App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link 

Model súťaže STŽ 5r.-6r. Stred

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20 MLŽ v pdf
Súťažné informácie: 6. ročník link  5. ročník link 
Veková kategória: 
ZsZĽH https://www.zszlh.sk/
SsZĽH http://www.sszlh.sk/
VsZĽH https://vszlh-kosice.webnode.sk/ 

Vyžrebovanie 6. ročník: TU
Vyžrebovanie 5. ročník: TU

Riadiaci orgán súťaže: ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH 
Smernica MLŽ AA 2022-2023:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)
Smernica MLŽ A 2022-2023:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link)

HP 3 a HP 4

Smernice pre súťaže: smernica 3 a 4 HP App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link) 
        
Usmernenia, rozhodnutia riadiaceho orgánu: link
 

2022 / 2023

HP4

2022 / 2023

HP5

2022 / 2023

Smernica SŽ AA:   TU   App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay (link, aktualizácia 25.10.)
 
 
 

 

RT reprezentačných družstiev žien a mládeže 2020/2021 1)

 

Medzinárodný program reprezentačných družstiev SR 2020/2021 1)

medzinárodný program

Program MS 20   

Termín, miesto: 26 Dec 2020 - 05 Jan 2021, CANADA, Edmonton, Red Deer

Web: › TU

Oficiálne logo:     


Program MS žien do 18 rokov, Divízia I., sk. A 

Termín, miesto:10 - 16 Jan 2021, HUNGARY, Gyor

Web: ›

Oficiálne logo:    


Program MS žien, Divízia I., sk. A 

Termín, miesto: 18 - 24 Apr 2021, FRANCE, Angers

Web: ›

Oficiálne logo:  


Program MS 18, Divízia I., sk. A  

Termín, miesto: 5 - 11 Apr 2021, SLOVAKIA, Spisska Nova Ves

Web: › 

Oficiálne logo: 


Program MS A  

Termín, miesto: 21 May - 06 Jun 2021, BELARUS AND LATVIA, Minsk, Riga

Web: › TU

Oficiálne logo:    


 

 

Program SZU, 30th Winter Universiade 2021

Termín, miesto: 21.-31.01.2021, Luzern, Švajčiarsko

Web: › www.winteruniversiade2021.ch

Oficiálne logo:   


 

Abecedný zoznam trénerov

 
Adresár zahraničných klubov štartujúcich v súťažiach SZĽH 2020/2021 2)  

Združenia bez právnej subjektivity 2020/2021

 
Adresár slovenských klubov štartujúcich v zahraničných v súťažiach 2020/2021 2)  

Zimné štadióny na Slovensku

 

Zoznam rozhodcov 2020/2021 2)

 

Zoznam inštruktorov rozhodcov 2020/2021 2)

 

Zoznam štatistikov SZĽH

 
Zoznam delegátov zväzu  

  2) Kompletné verzie adresárov / zoznamov, vrátane kontaktov budú autorizovaným užívateľom dostupné v rámci informačného systému SZĽH (IS SZĽH).

 
Interná smernica SZĽH - Variabilné symboly (platná od 11.8.2020)

Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad delegátom SZĽH (platná od 11.8.2020)

Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom, videorozhodcom a funkcionárom mimo ĽP (platná od 5.9.2019)
Sadzobník odmien na majstrovské, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia 2020/2021
Rozhodcovia SZĽH s licenciou IIHF pre sezónu 2020/2021
Slovenské skratky trestov do zápisu o stretnutí 1)
Štatút Komisie mládeže
Pravidlá minihokeja
Smernica pre výkon pravidiel hry VK mladších žiakov (5. a 6. tr.)
Smernica pre výkon pravidiel hry VK starších žiakov (7. a 8. tr.)
Smernica SZĽH o štartovnom (platná od 27.8.2020)
Usmernenie pre rozhodcov, štatistikov, zapisovateľov a klubových funkcionárov 1)

Manuál pre činovníkov stretnutia (aktualizácia 1.9.2019)

Manuál pre činovníkov stretnutia B (aktualizácia 9.12.2019)
Štatút štatistikov
Oznamy a upozornenia
 
SMERNICE PRE SUTAZE 2022-2023
Liga MZ A
Liga MZ AA
Liga SZ A
Liga SZ AA
1LD
EXD
1LJ
EXJ
2LS
EXŽe
1LS
EXS
 

 

Pre zobrazenie aktualizácíí poriadkov a smerníc kliknite na VV  a Smernice

 
 
Zadná obálka

 

 

1) Rozpis súťaží 2020/2021 (pdf formát) 

 

 

 

 

 

 

spracované: MK + RK + LP + PR (OLS/ÚRS/ORS/Súťažné odd. SZĽH)

podklady: ZCH + VK (reprez. a medzin. odd. SZĽH)

 

.


Článok obsahuje skrytý obsah, povolený len pre prihlásených užívateľov.
Pokračujte prihlásením alebo registráciou, ktorá je bezplatná.

Registrácia