Prehľad hokejových materiálov vo svete

Česká republika

DVD:

 • Bukač, L.: Imaginárně modelovaný souper. AW studio, 2006
 • Bukač, L.: Suchá příprava pro herní techniku. AW studio, 2008

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE:

 • Bukač, L.: Dlouhodobý trénink mládeže. www.bukachockey.com 2007.
 • Bukač, L.: Intelekt, učení, dovednosti a koučování. Praha: Olympia, 2005.
 • Perič, T.: Lední hokej. Praha: Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0472-2. 127 s.
 • Šindel, J.: Příprava brankáře v ledním hokeji. Praha: Český svaz ledního hokeje, 2003
 • Pavliš et al.: Abeceda hokejového bruslení. Praha: Český svaz ledního hokeje, 2003
 • Pavliš et al.: Školení trenérů ledního hokeje: Vybrané obecné obory. Praha: Český svaz ledního hokeje, 2000
 • Pavliš et al.: Příručka pro trenéry ledního hokeje  - I. Část: Přípravka - 1. -3. Třída. Praha: Český svaz ledního hokeje, 1998
 • Pavliš et al.: Příručka pro trénery ledního hokeje II. část: Přípravka - 4. -5. třída. Praha: Český svaz ledního hokeje, 2000
 • Pavliš et al.: Příručka pro trenéry ledního hokeje III. část: Žákovské kategorie 6. -9. tříd. Praha:  Český svaz ledního hokeje, 2002

USA

DVD:

 • USA hockey skills and drills for complete player and coach. “Hokejové zručnosti a cvičenia pre komplexného hráča a trénera”
 • Checking for ice hockey by Sean Skinner “Hra telom v ľadovom hokeji”
 • Breakaways, penalty shots and shoot-outs by Sean Skinner – “Úniky a tresne strieľania”
 • Stickhandling for hockey 8 DVDs by Sean Skinner – “Palicová technika pre ľadový hokej”
 • Stickhandling by Turcotte hockey school – “Palicová technika.”

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE:

 • Belmonte V.: Skill Progressions for player and coach development. USA   Hockey Inc., 2008 – “Postupnosť zdokonaľovania herných zručnosti hráčov“.
 • Emahiser D. – Belmonte V.: Practice Plan Manual for SQUIRTS. USA Hockey, Inc. 2007 – “Tréningové plány pre kategóriu prípravky"
 • Emahiser D. – Belmonte V.: Practice Plan Manual for MITES. USA Hockey,   Inc. 2007 – “Tréningové plány pre kategóriu predprípravky“
 • Walsh M. – Belmonte V.: Practice Plan Manual BANTAMS and MIDGETS. USA Hockey, Inc. 2007 – “Tréningové plány pre kategórie starších žiakov a dorastu“
 • CEP Level 1 Skill Development Manuals – “Manuál zdokonaľovania hokejových zručnosti Level 1“
 • CEP Level 2 Skill Development Manuals – “Manuál zdokonaľovania hokejových zručnosti Level 2“
 • CEP Level 3 Skill Development Manuals – “Manuál zdokonaľovania hokejových zručnosti Level 3“
 • Introduction to Body Contact and Advanced Body Contact – “Úvod do hry telom a jej zdokonaľovanie.”
 • Skill Progression handbook – “Príručka nácviku a zdokonaľovania herných činností.”
 • Coaching youth hockey – “Trénovanie mládeže.”
 • Heads up hockey – “Hokej s hlavou hore.”

KANADA

DVD:

 • Skills of Gold and Skills Manual Special – “Zlaté zručnosti a špeciálny manuál na ich nácvik a zdokonaľovanie“
 • Hockey Canada skills development coaching manual –“Príručka zdokonaľovania hokejových zručností v Kanade”
 • Exercices d`agilité et de renforcement musculaire – Raymond Veillette

 

Konspekty tréningových jednotiek pre jednotlivé vekové kategórie:

 

 • Initiation Skills Manual – “Manuál pre úplný začiatočníkov”
 • Novice Skills Manual – “Manuál pre hokejovú predprípravku ”
 • Atom Skills Manual – “ Manuál pre hokejovú prípravku ”
 • Pee Wee Skills Manual – “ Manuál pre mladších žiakov”
 • Bantam Skills Manual – “ Manuál pre starších žiakov ”
 • Midget Skills Manual – “Manuál pre dorast”
 • Goaltender Skills Manual – “Manuál pre brankárov”
 • Half Ice Skills Manual – “Manuál pre tréning na polovici ihriska”

 

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE:

 

 • Wahlsten J., Molloy, T.: Hockey coaching ABC`s – A program for developing the complete player
 • Transition: Defense to Offense – “Prechod z obrany do útoku”
 • Transition: Game to Practice - “Prechod (prenos) zo zápasu do tréningu”
 • Coaching Girls Ice Hockey by Gerald A. Walford
 • Complete Conditioning for Hockey by Peter Twist
 • The Hockey Play Book: Teaching Hockey Systems by Michael A. Smith

SLOVENSKO

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE:

 • Sakáč, M., Tóth, I.: Športový tréning hokejového brankára na ľade. FiDat, Bratislava, 2009, s. 288

ŠVÉDSKO

DVD:

 • Havelid, M.: Ice hockey for children up to 13 years - „Ľadový hokej pre deti do 13 rokov“
 • Nytt utbildnings - material för m?lvakter och tränare by Thomas Magnusson – „Nový metodický materiál pre brankárov a trénerov“
 • 8 DVD "Konsten att göra mál" – „Umenie skórovať“
 • 8 DVD "Närkampsspel" – „Blízko hry“
 • 8 DVD "Praktisk Styrketräning" – „Praktický silový tréning“
 • 8 DVD "Strategier för Anfallsspel & Málskytte" – „Taktika útočnej hry“
 • 8 DVD "Tre Kronors backskola" – „Švédska hokejová škola“