Komisia delegátov

Agáta ŠTUBNIAKOVÁ, MBA

Predseda Komisie delegátov SZĽH

stubniakova@szlh.sk

 

Ing. Ľuboš JAKUBEC

Podpredseda Komisie delegátov SZĽH

jakubec@szlh.sk

Ing. Jaroslav MARUŠIN

Člen Komisie delegátov SZĽH

marusin@szlh.sk

Marek BEDNÁRIK, BM SZĽH

Člen Komisie delegátov SZĽH

bednarik@szlh.sk

 

2023/24

Tlačivá delegátov SZĽH 2023/24 Verzia 8 

Správa Delegáta, porada pred stretnutím, domáci, hostia, FML, oznámenie a doplnok správy Delegáta, zoznam SBS, zoznam US