Regionálne zväzy

Západoslovenský zväz ľadového hokeja

Adresa

ZŠ Piešťany
Hlboká 92
P.O.Box 16/A
921 01 Piešťany

Kontakt

Tel. / Fax: 033 / 7729 428
Ing. Milan Novák, prezident, 0903 793 443

E-mail: zapadszlh@gmail.com
Web: http://www.zszlh.sk

 

Stredoslovenský zväz ľadového hokeja

Adresa

Gorkého 1083/2 
036 01 Martin

Kontakt

Peter Matejka, Predseda VV SsZĽH, Regionálny sekretár SZĽH, 0903 444 153

E-mail: hokej.sszlh@gmail.com
Web: http://www.sszlh.sk/

 

Východoslovenský zväz ľadového hokeja

Adresa

Alejová 2
042 96 Košice

Kontakt

Tel. a Fax: 055 / 6443 821
Ladislav Vasilňák, prezident, 0905 701 730
Ing. Július Büdi, Regionálny rozvojový manažér / sekretár, 0918 678 784

E-mail: vszlhke@gmail.com
Web: http://www.vszlhke.szm.com