Regionálne zväzy

Západoslovenský zväz ľadového hokeja

Adresa

ZŠ Piešťany
Hlboká 92
P.O.Box 16/A
921 01 Piešťany

Kontakt

Tel. / Fax: 033 / 7729 428
Ing. Milan Novák, prezident, 0903 793 443

E-mail: zapadszlh@gmail.com
Web: http://www.zszlh.sk

 

Stredoslovenský zväz ľadového hokeja

Adresa

Partizánska cesta 93
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Tel. a Fax: 048 / 4145 103
Mgr. Miroslav Marcinko, predseda, 0903 653 879
Ľuboš Jakubec, Regionálny rozvojový manažér, 0905 223 547

E-mail: hokej@sszlh.sk
Web: http://www.sszlh.sk/

 

Východoslovenský zväz ľadového hokeja

Adresa

Alejová 2
042 96 Košice

Kontakt

Tel. a Fax: 055 / 6443 821
Ing. Vladimír Šandrik, prezident, 0917 993 253
Ing. Július Büdi, sekretár, 0918 678 784

E-mail: vszlhke@gmail.com
Web: http://www.vszlhke.szm.com