Testovanie pohybovej výkonnosti

Celospoločenský pokles habituálnej pohybovej aktivity má za následok zníženie telesnej a funkčnej zdatnosti mládeže a dospelých. Aj z tohto dôvodu je potrebná diagnostika (testovanie) pohybových schopností v telovýchovnom a tréningovom procese. Testovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou tréningového a telovýchovného procesu. Efektívnosť rozvoja pohybových schopností nezastupiteľne indikuje úroveň všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. Pri vzájomnej spolupráci medzi zainteresovanými na testovaní, dostávajú hráči a ich tréneri dôležité informácie spätnou väzbou o rezervách v športovom výchovno-vzdelávacom procese. Správne vybrané a aplikované testy pohybovej výkonnosti pomáhajú poukázať trénerom a ich zverencom na kvalitne realizovanú športovú prípravu, resp. odhaliť rezervy v tréningovom procese. Vychádzajúc z týchto zistení potom môžeme odporúčať skvalitniť športovú prípravu systematickejším prístupom výberu tréningových prostriedkov, metód, foriem, ako aj frekvencie a veľkosti zaťaženia.

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

Mladší žiaci
Beh na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
Skok do diaľky z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
Test agility - Illinois ( reakčná a akceleračná rýchlosť so zmenami smeru )
Kľuky – maximálny počet ( sila hornej časti tela )
Sed - ľah za 30 sekúnd ( sila strednej časti tela )
Záznamový hárok:
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - MŽ

 

Starší žiaci
Beh na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
3 skok do diaľky na jednej nohe (Ľ/P) z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
Test agility - Illinois ( reakčná a akceleračná rýchlosť so zmenami smeru )
Sed - ľah za 30 sekúnd ( sila strednej časti tela )
Zhyby - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
Drep na jednej nohe na lavičke Ľ/P ( sila dolných končatín )
Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )
Záznamový hárok:
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - SŽ
Dorast a juniori
Beh na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
3 skok do diaľky na jednej nohe (Ľ/P) z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
Test agility - Illinois ( reakčná a akceleračná rýchlosť so zmenami smeru )
Sed - ľah za 60 sekúnd ( sila strednej časti tela )
Tlak činky na lavičke so 70% vlastnej váhy ( sila hornej časti tela )
Drep na jednej nohe na BOSU Ľ/P ( sila dolných končatín )
Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )
Záznamový hárok:
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - D / J

Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti

Dorast a juniori
Korčuľovanie vpred na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
Korčuľovanie vzad na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
Korčuľovanie vpred so zmenami smeru s pukom – test Illinois ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť so zmenami smeru )
Korčuľovanie vpred/vzad so zmenami smeru bez puku – test štvorec ( RAR so zmenami smeru )
Korčuľovanie vpred so zmenami smeru bez puku3x2 test Illinois so 60s odpočinkom ( anaeróbna vytrvalosť )
Záznamový hárok:
Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti - dorast / juniori