Hodnotenie pohybovej výkonnosti - testovanie hráčov

Hlavnou úlohou testovania je zvyšovanie úrovne výkonnosti jednotlivých hráčov. Testovanie slúži na diagnostiku aktuálneho stavu – úrovne pohybových schopností alebo zručnosti na ľade, ale aj mimo ľadu. Dobre motivovaných hráčov môžu testy povzbudiť a viesť k usilovnejšiemu tréningu. Aj preto SZĽH predkladá trénerom aj hráčom od sezóny 2020/21 inovovaný súbor motorických testov pre vekové kategórie U16 – (MŽ, SŽ a kadeti) a U20 (dorast a juniori). Na príprave testovacej batérie sa podieľali nie len členovia odbornej pracovnej skupiny, ale aj klubový a kondičný tréneri. Testy boli vybrané tak, aby obsiahli čo najširšiu škálu pohybových schopností mimo ľadu, ale aj zručností s pukom a bez puku na ľade. 

Pri výbere jednotlivých testov vychádzame z požiadaviek súčasných trendov hry ako aktívny forčenking a bekčenking, rýchly prístup k súperovi, vytváranie tlaku na puk (hráča s pukom), rýchle prečíslovania apod. Toto všetko kladie väčšie požiadavky na hernú kondíciu hráča, odolnosť, kvalitu aj intenzitu korčuľovania s pukom aj bez puku a to v stále sa zmenšujúcom hernom priestore a v kratšom časovom úseku.

Dôležité je, aby sme správny prístup k tréningu a zlepšenia monitorovali a hodnotili nielen tréneri, ale aj hráči. Hráč ako individualita so svojím pozitívnym prístupom a zlepšovaním úrovne herných zručností a pohybových schopností buduje lepší tím. „Sme si vedomí, že z atléta neurobíme hokejistu, ale cieľom je, aby hráč na sebe pracoval, bol dobre pripravený, odolný a chcel sa zlepšovať.“

Diagnostika stavu trénovanosti ma v Slovenskom (Československom) hokeji dlhodobú tradíciu. V celej histórii sa hľadali možnosti, ako čo najúčinnejšie a najpresnejšie zistiť stav určitej časti determinantov herného výkonu, z ktorých sa skladá individuálny herný výkon hráča. Testovanie v rôznych podobách je bežnou praxou vo všetkých vyspelých hokejových krajinách (Švédsko, Fínsko, Kanada, USA, Rusko, NHL combine atď.) podobne ako aj v iných profesionálnych športoch ako NBA alebo NFL.

 

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti mimo ľadu (off ice) - Máj/Jún

 • Testy počas prípravného obdobia pre kategóriu U16 – (MŽ, SŽ a kadeti) a U20 (dorast a juniori) 
 • Podrobný popis a metodiku realizácie jednotlivých testov nájdete v TPM (tréningový portál mládeže) pod kolónkou TESTOVANIE. V tejto časti si taktiež jednoducho vytvoríte testovací hárok/protokol, do ktorého vám systém automaticky vygeneruje/vloží vašich kmeňových hráčov. 
 • Po ukončení testovania je potrebné všetky údaje vložiť do tabuľky v TPM. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte regionálnych inštruktorov. 
 • Podmienkou objektivity testovanie je dodržiavanie poradia testov v jednej tréningovej jednotke.
 • Prístup na tréningový portál mládeže (TPM) nájdete ked klikne tu

 

Kadeti, starší žiaci a mladší žiaci (ročník narodenia 2010, 2009, 2008, 2007, 2006)

 1. Beh so zmenami smeru - agility/mirror drill ( akceleračná rýchlosť )
 2. 3 skok do diaľky z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Drep na jednej nohe Ľ/P za 60s (sila dolnej časti tela )
 4. Kľuky - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 5. Zhyby na hrazde - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 6. Výdrž v "planku" ( sila strednej časti tela )
 7. Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )
Beep test MP3 na stiahnutie
Beep test zaznamovy hárok

 

Extraliga juniorov a dorastu (ročník 2005, 2004, 2003 a 2002)

 1. Beh so zmenami smeru - agility/mirror drill ( akceleračná rýchlosť )
 2. 3 skok do diaľky z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Drep na jednej nohe Ľ/P za 60s (sila dolnej časti tela )
 4. Zhyby na hrazde - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 5. Vznosy na hrazde  ( sila strednej časti tela )
 6. Bench press na fitlopte s 50% telesnej hmotnosti
 7. Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )
Beep test MP3 na stiahnutie
Beep test zaznamovy hárok

 

Testovanie špecialnej pohybovej výkonnosti na ľade (on ice) - August/Marec

 • Testy na začiatok predsúťažného/súťažného obdobia pre kategóriu U16 – (MŽ, SŽ a kadeti) a U20 (dorast a juniori) 
 • Podrobný popis a metodiku realizácie jednotlivých testov nájdete v TPM (tréningový portál mládeže) pod kolónkou TESTOVANIE. V tejto časti si taktiež jednoducho vytvoríte testovací hárok/protokol, do ktorého vám systém automaticky vygeneruje/vloží vašich kmeňových hráčov. 
 • Po ukončení testovania je potrebné všetky údaje vložiť do tabuľky v TPM. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte regionálnych inštruktorov. 
 • Podmienkou objektivity testovanie je dodržiavanie poradia testov v jednej tréningovej jednotke.
 • Prístup na tréningový portál mládeže (TPM) nájdete ked klikne tu

 

Kadeti, starší žiaci a mladší žiaci (ročník narodenia 2010, 2009, 2008, 2007, 2006)

 1. Korčuľovanie vpred na 36m s pukom (akceleračná rýchlosť)
 2. Korčuľovanie vpred 6x9m s pukom (rýchlosť zo zmenami smeru)
 3. Korčuľovanie so zmenami smeru vpred/vzad na štvorci s pukom (rýchlosť zo zmenami smeru)
 4. Korčuľovanie (prekladanie) vpred/vzad na kruhu s pukom (rýchlosť zo zmenami smeru)

 

Extraliga juniorov a dorastu (ročník 2005, 2004, 2003 a 2002)

 

 1. Korčuľovanie vpred na 36m s pukom (akceleračná rýchlosť)
 2. Korčuľovanie vpred 6x9m s pukom (rýchlosť zo zmenami smeru)
 3. Korčuľovanie so zmenami smeru vpred/vzad na štvorci s pukom (rýchlosť zo zmenami smeru)
 4. Korčuľovanie (prekladanie) vpred/vzad na kruhu s pukom (rýchlosť zo zmenami smeru)
 5. Korčuľovanie vpred na 500m (vytrvalosť v rýchlosti)