Športová príprava mládeže

Dlhodobá športová príprava deti a mládeže

Hokejová predprípravka - 1. a 3. ročník (6 – 9 rokov)
Je najmladšia veková kategória v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí deťom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz sa nesmie v žiadnom prípade klásť na náročné cvičenia v súťažnom prostredí sprevádzané neustálym stresom.

Hokejová prípravka - 4. a 5. ročník (10 – 11 rokov)
Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho

Mladší žiaci - 6. a 7. ročník (12 – 13 rokov)
Základným charakteristickým rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).

Starší žiaci - 8. a 9. ročník (14 – 15 rokov)
Hráči v tejto vekovej kategórii by mali mať na konci obdobia technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca s tým, že ich dokážu využívať vo všetkých herných kombináciách v tréningu a v zápase. Súčasne by mali mať základnú predstavu o systémovej organizácii hry družstva v útoku a v obrane. 

Dorast (16 – 17 rokov)
Hráči v tejto vekovej kategórii by na konci mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.