Športová príprava mládeže

Etapy dlhodobej športovej prípravy deti a mládeže

Hokejová predprípravka - 1. a 2. ročník (6 – 8 rokov)
Je najmladšia veková kategória v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí deťom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz sa nesmie v žiadnom prípade klásť na náročné cvičenia v súťažnom prostredí sprevádzané neustálym stresom.

Hokejová prípravka - 3. a 4. ročník (9 – 10 rokov)
Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho

Mladší žiaci - 5. a 6. ročník (11 – 12 rokov)
Základným charakteristickým rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).

Starší žiaci - 7. a 8. ročník (13 – 14 rokov) a Kadeti - 9. a 10. ročník (14 - 15 rokov) 
Hráči v tejto vekovej kategórii by mali mať na konci obdobia technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca s tým, že ich dokážu využívať vo všetkých herných kombináciách v tréningu a v zápase. Súčasne by mali mať základnú predstavu o systémovej organizácii hry družstva v útoku a v obrane. 

Dorast (16 – 17 rokov)
Hráči v tejto vekovej kategórii by na konci mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.

Herné činnosti jednotlivca a korčuliarske zručnosti

Korčuľovanie (video)          Korčuľovanie (teória)

Tréning brankárov

Zložky športovej prípravy

Kondičná príprava

Technická príprava

Taktická príprava

Teoretická príprava

Psychická príprava

 

Testovanie pohybovej výkonnosti

Správne vybrané a aplikované testy pohybovej výkonnosti pomáhajú poukázať trénerom a ich zverencom na kvalitne realizovanú športovú prípravu, resp. odhaliť rezervy v tréningovom procese.

Tu si môžete pozrieť aktuálnu testovú batériu