Webové stránky, manuály pre trénerov a príklady cvičení

Tu Vám prinášame odkazy na webové stránky, na ktorých nájdete viac informácií (články, konspekty TJ, príklady cvičení atď.) a rád o tréningovom procese vo svete väčšinou amatérskeho charakteru. Tieto stránky slúžia len na získanie väčšieho prehľadu dostupného materiálu vo svete, nie na kopirovanie treningového procesu.

V anglickom jazyku

USA Hockey – Manuály pre trénerov

Level 1

Level 2

IIHF Level 1 – Manuály pre trénerov

Hockey Canada – Manuály pre trénerov

Užitočné rady a materiály pre trénerov