Delegačné listy - Sezóna 2019/2020

Platný od 01.10.2019 do 31.10.2019

Delegačný list SZĽH č.3 ( 2019/2020)

Platný od 01.10.2019 do 31.10.2019

Regionálny delegačný list č. 3 (2019/2020)

Platný od 01.09.2019 do 30.09.2019

Regionálny delegačný list č. 2 (2019/2020)

Platný od 01.09.2019 do 30.09.2019

Delegačný list SZĽH č.2. ( 2019/2020)

Platný od 15.07.2019 do 31.08.2019

Delegačný list SZĽH č.1. ( 2019/2020)

Platný od 15.07.2019 do 31.08.2019

Regionálny delegačný list č. 1 (2019/2020)