Delegačné listy - Sezóna 2019/2020

Platný od 01.03.2020 do 31.03.2020

Delegačný list SZĽH č.8 ( 2019/2020)

Platný od 01.03.2020 do 31.03.2020

Regionálny delegačný list č.8 (2019/2020)

Platný od 01.02.2020 do 29.02.2020

Delegačný list SZĽH č.7 ( 2019/2020)

Platný od 01.02.2020 do 29.02.2020

Regionálny delegačný list č.7 (2019/2020)

Platný od 01.01.2020 do 31.01.2020

Delegačný list SZĽH č.6 ( 2019/2020)

Platný od 01.01.2020 do 31.01.2020

Regionálny delegačný list č. 6 (2019/2020)

Platný od 01.12.2019 do 31.12.2019

Regionálny delegačný list č. 5 (2019/2020)

Platný od 01.12.2019 do 31.12.2019

Delegačný list SZĽH č.5 ( 2019/2020)

Platný od 01.11.2019 do 30.11.2019

Delegačný list SZĽH č.4 ( 2019/2020)

Platný od 01.11.2019 do 30.11.2019

Regionálny delegačný list č. 4 (2019/2020)

Platný od 01.10.2019 do 31.10.2019

Delegačný list SZĽH č.3 ( 2019/2020)

Platný od 01.10.2019 do 31.10.2019

Regionálny delegačný list č. 3 (2019/2020)

Platný od 01.09.2019 do 30.09.2019

Regionálny delegačný list č. 2 (2019/2020)

Platný od 01.09.2019 do 30.09.2019

Delegačný list SZĽH č.2. ( 2019/2020)

Platný od 15.07.2019 do 31.08.2019

Delegačný list SZĽH č.1. ( 2019/2020)

Platný od 15.07.2019 do 31.08.2019

Regionálny delegačný list č. 1 (2019/2020)