Delegačné listy - Sezóna 2018/2019

Platný od 01.05.2019 do 30.05.2019

Delegačný list SZĽH č.11. ( 2018/2019)

Platný od 01.04.2019 do 30.04.2019

Regionálny delegačný list č. 8 (2018/2019)

Platný od 01.04.2019 do 30.04.2019

Delegačný list SZĽH č.10. ( 2018/2019)

Platný od 01.03.2019 do 31.03.2019

Regionálny delegačný list č. 7 (2018/2019)

Platný od 01.03.2019 do 31.03.2019

Delegačný list SZĽH č. 9. ( 2018/2019)

Platný od 01.02.2019 do 28.02.2019

Regionálny delegačný list č. 6 (2018/2019)

Platný od 01.02.2019 do 28.02.2019

Delegačný list SZĽH č. 8. ( 2018/2019)

Platný od 01.01.2019 do 31.01.2019

Regionálny delegačný list č. 5 (2018/2019)

Platný od 01.01.2019 do 31.01.2019

Delegačný list SZĽH č. 7. ( 2018/2019)

Platný od 01.12.2018 do 31.12.2018

Delegačný list SZĽH č. 6. ( 2018/2019)

Platný od 01.12.2018 do 31.12.2018

Regionálny delegačný list č. 4 (2018/2019)

Platný od 01.11.2018 do 30.11.2018

Regionálny delegačný list č. 3 (2018/2019)

Platný od 01.11.2018 do 30.11.2018

Delegačný list SZĽH č. 5. ( 2018/2019)

Platný od 01.10.2018 do 31.10.2018

Regionálny delegačný list č. 2 (2018/2019)

Platný od 01.10.2018 do 31.10.2018

Delegačný list SZĽH č. 4. ( 2018/2019)

Platný od 01.09.2018 do 30.09.2018

Regionálny delegačný list č. 1 (2018/2019)

Platný od 01.09.2018 do 30.09.2018

Delegačný list SZĽH č. 3. ( 2018/2019)

Platný od 01.08.2018 do 31.08.2018

Delegačný list SZĽH č. 2. ( 2018/2019)

Platný od 16.07.2018 do 31.07.2018

Delegačný list SZĽH č. 1. ( 2018/2019)