Tréningový portál mládeže

Tréningový portál mládeže v skratke TPM, je intranetový nástroj určený pre všetkych registrovaných trénerov SZĽH. Jeho hlavným cieľom je trénerom mládeže uľahčiť každodennú prácu pri plánovaní tréningových cvičení a tréningových jednotiek, vedení dochádzky hráčov a evidencie výsledkov testovania. 

Okrem iného tento online nástroj obsahuje modul vzdelávania pre trénerov, kde SZĽH môže vytvárať a viesť e-learningové vzdelávancie aktivity pri školeniach trénerov, ale napr. aj zbierku video-prednášok, ktorá obsahuje množstvo odborných videí popredných hokejových odborníkov a trénerov.

Tu nájdete odkaz na tréningový portal mládeže


Fotogaléria