Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2019/2020

Rozpis súťaží 2019/2020 (pdf)

 

Rozpis súťaží 2019/2020 (pdf) 1)

 

Rozpis súťaží 2019/2020 (po častiach)

Predná obálka 2019/2020