Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2019/2020

Rozpis súťaží 2019/2020 (pdf)

Rozpis súťaží 2019/2020 (pdf) 1)

 

Rozpis súťaží 2019/2020 (po častiach)

 

Predná obálka 2019/2020 (v príprave)

Obsah Rozpisu súťaží 2019/2020 (v príprave) aktualizácia dd.mm.yyyy1)

Obsah Rozpisu súťaží organizovaných SZĽH 2019/2020

Výkonný výbor SZĽH

Sekretariát SZĽH

Marketing, Dozorná rada SZĽH, RRM, Regionálne zväzy

Pro-hokej, Organizačná štruktúra

Misia, Tréneri, Riadiace orgány

Komisie

Štruktúra súťaží, Vekové kategórie, Všeobecné ustanovenia

Hokejista roka 2018

Majstri SR od 1993 

 

Seniorské súťaže

 TIPSPORTLIGA

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_TIPSPORTLIGA v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/736/tipsport-liga

Veková kategória senior: od 1.1.1999 (ročník 1999 a starší)

Termínovník: TERM. CALENDAR 19-20.pdf

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/736/tipsport-liga 

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH prostredníctvom Ligovej komisie Extraligy

  1. HOKEJOVÁ LIGA

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_1. HL v pdf

Súťažné informácie: link

Veková kategória senior: od 1.1.1999 (ročník 1999 a starší)

Termínovník: 2019-20 1HL terminovnik.pdf

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: link

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH prostredníctvom Ligovej komisie 1. ligy seniorov

  2. LIGA SENIOROV

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_2. liga seniorov v pdf

Súťažné informácie: https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/article/2-hokejova-liga 

Veková kategória senior: od 1.1.1999 (ročník 1999 a starší)

Termínovník: 2LS 2019-2020 terminovnik.pdf 

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/670/2-liga-seniorov

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH prostredníctvom Ligovej komisie 2. ligy seniorov

 EXTRALIGA ŽIEN

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_Extraliga žien v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/ 

Veková kategória: od   (ročník   a starší)

Termínovník: EXŽ 2019-2020 terminovnik.pdf 

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH
 

Mládežnícke súťaže

 EXTRALIGA JUNIOROV

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_Extraliga juniorov v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/740/extraliga-juniorov

Veková kategória junior: od 1.1.2000 do 31.12.2001 (ročník 2000 a 2001)

Termínovník: EXJ 2019-2020 terminovnik.pdf

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/740/extraliga-juniorov

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_Kaufland Extraliga dorastu v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/741/kaufland-extraliga-dorastu

Veková kategória dorast: od 1.1.2002 do 31.12.2003 (ročník 2002 a 2003)

Termínovník: EXD 2019-2020 terminovnik.pdf

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/741/kaufland-extraliga-dorastu

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

 1. LIGA JUNIOROV

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_1. liga juniorov v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/673/1-liga-juniorov

Veková kategória junior: od 1.1.2000 do 31.12.2001 (ročník 2000 a 2001)

Termínovník: 1LJ 2019-2020 terminovnik.pdf

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/673/1-liga-juniorov

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

K-CLASSIC 1. LIGA DORASTU 

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_1. liga dorastu v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/743/k-classic-1-liga-dorastu

Veková kategória dorast: od 1.1.2002 do 31.12.2003 (ročník 2002 a 2003)

Termínovník: 1LD 2019-2020 terminovnik.pdf 

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/743/k-classic-1-liga-dorastu

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

 LIGA KADETOV

Pdf formát: Rozpis súťaží 2019 - 20_Liga kadetov v pdf

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/675/liga-kadetov

Veková kategória kadet: od 1.1.2003 do 31.8.2004 (ročník 2003 a 2004)

Termínovník: LKA 2019-2020 terminovnik.pdf 

Smernica pre súťaž:

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/675/liga-kadetov

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH 

 1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV

      ŽIACI 2018-19

Pdf formát: Rozpis súťaží 2018 - 19 STŽ v pdf
Súťažné informácie: 
Veková kategória: 
ZsZĽH https://www.zszlh.sk/
SsZĽH http://www.sszlh.sk/
VsZĽH https://vszlh-kosice.webnode.sk/

Vyžrebovanie 8. ročník: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/676/1-liga-starsich-ziakov-8-rocnik
Vyžrebovanie 7. ročník: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/677/1-liga-starsich-ziakov-7-rocnik

Riadiaci orgán súťaže: ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH 

  1. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV

Pdf formát: Rozpis súťaží 2018 - 19 MLŽ v pdf
Súťažné informácie: 
Veková kategória: 
ZsZĽH https://www.zszlh.sk/
SsZĽH http://www.sszlh.sk/
VsZĽH https://vszlh-kosice.webnode.sk/ 

Vyžrebovanie 6. ročník: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/678/1-liga-mladsich-ziakov-6-rocnik
Vyžrebovanie 5. ročník: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/679/1-liga-mladsich-ziakov-5-rocnik

Riadiaci orgán súťaže: ZsZĽH, SsZĽH, VsZĽH 

 

RT reprezentačných družstiev žien a mládeže 2019/2020 1)

 

Medzinárodný program reprezentačných družstiev SR 2019/2020 1)

 

Program MS 20   

Termín, miesto: 26.12.2019-05.01.2020, Ostrava - Třinec, Česká Republika

Web: › https://www.iihf.com/

Oficiálne logo:     


Program MS žien do 18 rokov

Termín, miesto: 26.12.2019-02.01.2020, Bratislava, Slovensko

Web: › 

Oficiálne logo: 


Program MS žien, Divízia I., sk. A 

Termín, miesto: 12.-18.04.2020, Angers, Francúzsko

Web: › 

Oficiálne logo:   


Program MS 18, Divízia I., sk. A  

Termín, miesto: 13.-19.04.2020, Piešťany, Slovensko

Web: › 

Oficiálne logo: 


Program MS A  

Termín, miesto: 08.-24.05.2020, Zürich - Lausanne, Švajčiarsko

Web: › https://www.iihf.com/

Oficiálne logo:    


 

 

Program SZU, 30th Winter Universiade 2021

Termín, miesto: 21.-31.01.2021, Luzern, Švajčiarsko

Web: › www.winteruniversiade2021.ch

Oficiálne logo:   


 

Abecedný zoznam trénerov

 
Adresár zahraničných klubov štartujúcich v súťažiach SZĽH 2019/2020 2)  

Združenia bez právnej subjektivity 2019/2020

 
Adresár slovenských klubov štartujúcich v zahraničných v súťažiach 2019/2020 2)  

Zimné štadióny na Slovensku

 

Zoznam rozhodcov 2019/2020 2)

 

Zoznam inštruktorov rozhodcov 2019/2020 2)

 

Zoznam štatistikov SZĽH

 
Zoznam delegátov zväzu  

  2) Kompletné verzie adresárov / zoznamov, vrátane kontaktov budú autorizovaným užívateľom dostupné v rámci informačného systému SZĽH (IS SZĽH).

 
Interná smernica SZĽH - Variabilné symboly
Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad delegátom SZĽH
Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad rozhodcom a inštruktorom SZĽH
Sadzobník odmien na majstrovské, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia 2019/2020
Rozhodcovia SZĽH s licenciou IIHF pre sezónu 2019/2020
Slovenské skratky trestov do zápisu o stretnutí 1)
Štatút Komisie mládeže
Pravidlá minihokeja
Smernica pre výkon pravidiel hry VK mladších žiakov (5. a 6. tr.)
Smernica pre výkon pravidiel hry VK starších žiakov (7. a 8. tr.)
Smernica SZĽH o štartovnom
Usmernenie pre rozhodcov, štatistikov, zapisovateľov a klubových funkcionárov 1)
Manuál pre činovníkov stretnutia
Štatút štatistikov
Oznamy a upozornenia

 

Pre zobrazenie aktualizácíí poriadkov a smerníc kliknite na VV  a Smernice

 

 

spracované: PK + PR, Súťažné odd. SZĽH

 

.