Kaufland Extraliga dorastu

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU

Partner súťaže 2019-2020:                                                                 

 

Smernica pre súťaž EXD 2019-2020:                  smernica EXD

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:        usmernenia

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:      link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                       SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

Sekretár súťaže 2019-2020:                                 Mgr. Peter Kúdelka, e-mail   


Počet účastníkov 2019-2020:                            14

Účastníci 2019-2020:  HC Košice HC Košice   HC SLOVAN Bratislava  HC Slovan Bratislava  HC ‘05 Banská Bystrica HC 05 Banská Bystrica HK DUKLA Trenčín HK DUKLA Trenčín HK ŠKP Poprad HK ŠKP Poprad HK Spišská Nová Ves HK Spišská Nová Ves MHA Martin   MHKM Skalica  MHKM Skalica MMHK Nitra  MMHK Nitra  MsHKM Žilina   MsHKM Žilina MŠK Púchov  MŠK Púchov HK Mládež Michalovce  HK Mládež Michalovce   MHk 32 Liptovský Mikuláš  MHk 32 Liptovský Mikuláš   HK Gladiators TRNAVA HK Gladiators Trnava


Klubové web linky / soc. siete:  

HC 05 Banská Bystrica   HC Slovan Bratislava a.s.  HC Košice   HK Spišská Nová Ves    MHA Martin   MMHK Nitra    HK ŠKP Poprad   MHKM Skalica    HK DUKLA Trenčín n.o.   MSHKM Žilina s.r.o.    MŠK Púchov    HK Mládež Michalovce   MHk 32 Liptovský Mikuláš   HK Trnava

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/741/kaufland-extraliga-dorastu

FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:
I. časť - základná:
Každé družstvo odohrá v základnej časti 52 zápasov. Družstvá sa  stretnú 4 krát (2x doma, 2x vonku).
 
II. časť- Play- Out:
Družstvá umiestnené po základnej časti na 9.- 14. miestea stretnú 1x doma, 1x vonku (10 kôl). Body si družstváprenášajú zo základnej časti. Družstvá umiestnené po tejto časti na 1.-5. mieste ostávajú pre sezónu 2020/21 v EXD.
Družstvo umiestnené po tejto časti na 6. mieste priamo vypadáva do 1LD 2020/2021.
 
II. časť- Play- off:
a) Štvrťfinále:
Do časti play- off postupujú družstvá umiestnené po základnej časti na 1.- 8.mieste.
Systém 1-8,2-7,3-6,4-5, hrá sa na 3 víťazné stretnutia (D-D,V-V,D z pohľadu lepšie umiestneného družstva po ZČ).
 
b) Semifinále : 
Systém 1-4, 2-3, hrá sa na 3 víťazné stretnutia.  (D-D,V-V,D z pohľadu lepšie umiestneného družstva po ZČ).
 
c) o 3. miesto:
Porazení semifinalisti zohrajú sériu na dve víťazné stretnutia. (V,D-D z pohľadu lepšie umiestneného družstva ZČ).
 
d) Finále:
Víťazi semifinále hrajú na 3 víťazné stretnutia o Majstra SR.  (D-D,V-V,D z pohľadu lepšie umiestneného družstva po ZČ).

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž EXD 2019-2020 (v úvode stránky).
 
PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória dorastenec:  od 1.1.2002 do 31.12.2003 (2002, 2003). 
3) Hracie dni a čas EXD: ZČ - sobota 14:00, nedeľa 10:30; vložené kolá 17:00, resp.podľa nahlásených začiatkov klubov. NIT- sob 15:45, ned 11:30
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctovm informačného systému SZĽH a priebežne sa aktualizujú na:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/741/kaufland-extraliga-dorastu
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020:   2019-20 terminovnik.pdf
Rozpis súťaže 2019-2020:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-organizovanych-szlh-2019-2020-1
Štatistiky 2019-2020:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/competitors/741/kaufland-extraliga-dorastu

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/extraliga-dorast
FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/

Z m e n y    v y h r a d e n é.

Partneri SZĽH :             https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/partneri-a-dodavatelia-1
 
aktualizácia 6.9.2019

 

Spracoval: PK / pr2019