Extraliga juniorov

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     EXTRALIGA JUNIOROV

Oficiálne logo súťaže 2019-2020:

Smernica pre EXJ 2019-2020:                              smernica EXJ

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:        usmernenia

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:      link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                       SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

Sekretár súťaže 2019-2020:                                Mgr. Peter Kúdelka, e-mail , +421 905 234 026


Počet účastníkov 2019-2020:      11 (vrátane SR 18)

Účastníci 2019-2020:  HC Košice HC Košice   HC SLOVAN Bratislava  HC Slovan Bratislava  HC ‘05 Banská Bystrica HC 05 Banská Bystrica HK DUKLA Trenčín HK DUKLA Trenčín

HK ŠKP Poprad HK ŠKP Poprad HKM Zvolen HKM Zvolen  MHA MartinMHA Martin   MHKM Skalica  MHKM Skalica MMHK Nitra  MMHK Nitra   MsHKM Žilina   MsHKM Žilina  Reprezentácia SR 18SR 18


Klubové web linky / soc. siete:  

HC Košice   HC Slovan Bratislava a.s.   HC 05 Banská Bystrica   DUKLA Trenčín a.s.  HK ŠKP Poprad   HKM Zvolen  MHA Martin MHKM Skalica MMHK Nitra  MSHKM Žilina s.r.o.  Slovensko 18  

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/extraliga-juniorov

FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - základná
Každý s každým  22 kôl, 1x doma, 1x vonku (dvojičky), v prípade s dvojzápasom so SR bude mať vždy jedno družstvo voľno.
Družstvo SR 18 po ukončení základnej časti končí svoje účinkovanie v lige.
 
II. časť- nadstavbová A (O umiestnenie v play- off)
Družstvá umiestnené na 1.-6. miesto po základnej časti (ak sa družstvo SR 18 umiestni na 1.-6. mieste v tom prípade postupuje družstvo umiestnené na 7. mieste).
Družstvá medzi sebou odohrajú 20 zápasov 2x doma, 2x vonku. Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú.
 
II. časť- nadstavbová B (O play- off)
Družstvá umiestnené na 7.-10. mieste po základnej časti EXJ a na 1. a 2. mieste zo základnej časti 1LJ. Družstvá medzi sebou odohrajú 20 zápasov - 2x doma, 2x vonku. Družstvá začínajú od 0 bodov.

III. časť Play - out :
Družstvá umiestnené na 3.-6. mieste v nadstavbovej časti EXJ B a dve postupujúce družstvá z nadstavbovej časti 1LJ.
Družstvá medzi sebou odohrajú zápasy 1x doma, 1x vonku (10 zápasov). Účasť v EXJ pre sezónu 2020/21 si zabezpečia družstvá umiestnené na 1.-2. mieste.
Družstvá umiestnené na 3.- 6. mieste vypadnú do 1LJ 2020/2021.

a) Štvrťfinále: 
Družstvá umiestnené na 1.-6. mieste v nadstavbovej časti EXJ A a družstvá umiestnené na 1.-2. mieste v nadstavbovej časti EXJ B.
Systém nasadenia do 1/4 finále: 1A-2B, 2A-1B, 3A-6A, 4A-5A. Hrá sa na 3 víťazné stretnutia.
 
b) Semifinále:
Hrá sa na 4 víťazné stretnutia. Systém nasadenia do semifinále play- off : 1-4,2-3.
 
c) o 3. miesto:
Porazení semifinalisti, hrá sa na 2 víťazné stretnutia.
 
d) Finále:
Víťazi semifinálových sérií, hrá sa na 4 víťazné stretnutia.

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž EXJ 2019-2020 (v úvode stránky).
 
PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

 


ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória junior:  od 1.1.2000 do 31.12.2001 (2000, 2001). V stretnutiach Extraligy juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2000 do 31.12.2001 (ročník 2000, 2001). V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1999 - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára ! V prípade, že družstvo juniorov bude mať na základe nominačného listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 2000, 2001 v projektoch, alebo SR 18  povoľuje sa počas nominácie štart brankára narodeného v roku 1999 materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii junior započítavajúceho sa  do počtu 5. hráčov v jednom dni. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1999 môže byť zaradený aj cudzinec ročníka 1999, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.
3) Hracie dni a čas EXJ: ZČ - sobota 14:00, nedeľa 10:30; vložené kolá 17:00; SR18 17:00 -nahlásené terminy cez týžden (ZŠt. Piešťany), NIT- sob 15:45, ned 11:30;
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH a priebežne sa aktualizujú na:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/740/extraliga-juniorov
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020:  upd 3 3  2019-20 EXJ terminovnik


Z m e n y    v y h r a d e n é.

 
aktualizácia 10.1.2020

 

Spracoval: PK / pr2019