Oddelenie riadenia súťaží

 

Bc. Rastislav Konečný

Manažér športového oddelenia

konecny@szlh.sk

Pavol Remžík

Športový manažér - mentor

remzik@szlh.sk

 

Lukáš Pék

Športový manažér

pek@szlh.sk

Kristína Šinkovič

Administrátor športového oddelenia

sinkovic@szlh.sk

—> 2021 - 2022 Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2021/2022   

      (aktualizácia priebežne) TU

 

 

Sezóna 2023/2024

Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí dňa 28. februára 2023 prerokoval podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2023/2024:

 

 

VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do mládežníckych súťaží SZĽH v sezóne 2023/2024 v predloženom znení:

 

PODMIENKY NA PRIHLÁSENIE SA DRUŽSTIEV DO  SÚŤAŽÍ SZĽH PRE SEZÓNU 2023/2024 - MLÁDEŽ

 

 

 

 • VV SZĽH rozhodol, že z dôvodu, že podmienky na prihlásenie sa družstiev do seniorských súťaží SZĽH v sezóne 2023/2024 neboli vzájomne prerokované zástupcami klubov a riadiacich orgánov seniorských súťaži SZĽH, VV SZĽH sa bude schvaľovaním podmienok na prihlásenie sa družstiev do seniorských súťaží SZĽH v sezóne 2023/2024 zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí dňa 29.03.2023, a to v zmysle záverov zo zasadnutia zástupcov klubov a riadiacich orgánov seniorských súťaži SZĽH k podmienkam.

 

 • Uzneseniami č. 17/2023/2-5 dňa 29.3.2023 schválil VV SZĽH športovo-technické podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží Extraliga seniorov, 1. liga seniorov, 2. liga seniorov a Extraliga žien pre sezónu 2023/2024 (príloha č. 1-4 pdf)

 

PODMIENKY NA PRIHLÁSENIE SA DRUŽSTIEV DO  SÚŤAŽÍ SZĽH PRE SEZÓNU 2023/2024 - SENIOR

 

 

 

        OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov

 


 

Sezóna 2023/2024

Smernice pre súťaže

 

Smernica pre súťaž Extraliga seniorov / Tipos extraliga

Smernica pre súťaž 1. liga seniorov / TIPOS SHL

 

Smernica pre súťaž Extraliga juniorov

Smernica pre súťaž 1. liga juniorov

 

Smernica pre súťaž Extraliga dorastu

Smernica pre súťaž 1. liga dorastu

 

Smernica pre súťaž Starší žiaci AA (SŽ AA)

Smernica pre súťaž Starší žiaci A (SŽA) - aktualiz 12.9.

Smernica pre súťaž Mladší žiaci AA (MŽ AA)

 

Smernica pre prípravky HP4

Smernica pre prípravky HP5

 

Usmernenia pre súťaže

 

LiRa EXS / Tipos Extraligy

Usmernenie LiRa zo dňa 22.9.23

Usmernenia LiRa zo dňa 15.9.23

Usmernenie pre Reklamné prestávky Tipos Extraligy 2023-2024

Usmernenie Trénerská výzva v Tipos Extralige 2023-2024

 

LiRa 1LS / TIPOS SHL

Usmernenia LiRa zo dňa 22.9.23

Usmernenie pre Reklamné prestávky TIPOS SHL 2023-2024

 

Termínovníky pre súťaže

Tipos extraliga 2023-2024

TIPOS SHL 2023-2024

2LS 2023-2024

SŽHL 2023-2024

EXJ 2023-2024

1LJ 2023-2024

EXD 2023-2024

1LD Z_V 2023-2024

1LD S 2023-2024

 


 

            Termíny určené generálnym sekretárom SZĽH na prihlásenie sa/odhlásenie sa (bez sankcie) do/zo profesionálnych a amatérskych súťaží SZĽH pre sezónu 2023/2024 (TU pdf)

 

            VV SZĽH  schválil dňa 31.5.2023 úpravu – zmenu termínu na prihlásenie sa družstiev do súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 2023/24, a to z pôvodného termínu 31.05.2023 na nový termín 09.06.2023. (TU)

 

          Prihláška do súťaží 2023 / 2024 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

 

           Vekové kategórie 2023 / 2024 (pdf)

 


 JOJ ŠPORT Slovenský pohár 

 

- Propozície JOJ ŠPORT Slovenského pohára 2023/24   TU   

- Informácie Matriky SZĽH k JOJ ŠPORT Slovenský pohár 2023/24   TU   

 

 

 


 

TIPOS EXTRALIGA

- Termínovník Tipos Extraliga 2023/24   TU   

 

TIPOS SHL

- Termínovník TIPOS SHL 2023/24   TU   

 

 


 

  OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov

 

 


 ROZHODNUTIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ 2LS, EXŽ, 1LS (TIPOS SHL), EXS (Tipos extraligy)

(sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia) 

 

2LS

- zo dňa 6. decembra 2022, č. 1 2LS-1/6-12/2022-23

- zo dňa 9. novembra 2022, č. 1 2LS-1/10-11/2022-23

 

EXŽ

- - -

 

1HL (TIPOS SHL)

- zo dňa 3. marca 2023, SHL č. 1/3-3/2022-23

- zo dňa 1. marca 2023, SHL č. 1/1-3/2022-23

- zo dňa 10. februára 2023, SHL č. 1/10-2/2022-23

- zo dňa 7. februára 2023, SHL č. 1/7-2/2022-23

- zo dňa 5. januára 2023, SHL č. 1/5-1/2022-23

- zo dňa 10. novembra 2022, č. 1 SHL-1/10-11/2022-23

- zo dňa 27. októbra 2022, č. 1 SHL-1/27-10/2022-23

- zo dňa 12. októbra 2022, č. 1 SHL-1/12-10/2022-23

- zo dňa 4. októbra 2022, č. 1 SHL-1/4-10/2022-23

 

EXS (Tipos extraliga)

- zo dňa 24. februára 2023, EXS č. 1_24-2_2022-23

- zo dňa 23. februára 2023, EXS č. 1_23-2_2022-23

- zo dňa 1. februára 2023, EXS č. 1_1-2_2022-23

- zo dňa 13. januára 2023, EXS č. 2_13-1_2022-23

- zo dňa 13. januára 2023, EXS č. 1_13-1_2022-23

- zo dňa 9. januára 2023, EXS č. 1_9-1_2022-23

- zo dňa 5. januára 2023, EXS č. 1_5-1_2022-23

- zo dňa 9. decembra 2022, EXS č. 4-8_2022-23

- zo dňa 18. novembra 2022, EXS č. 4-7_2022-23

 

- - -

 

 ROZHODNUTIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ 1LD, 1LJ, EXD, EXJ (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia) 

 

1LD

- zo dňa 4. novembra 2022, č. 7/2022-23_BRE

- zo dňa 4. novembra 2022, č. 5/2022-23_TOP

- - -

1LJ

- zo dňa 9. decembra 2022, č. 12/2022-23_DUB

- - -

EXD

- zo dňa 29. marca 2023 propozície MM SR 2023 - záverečný turnaj 4 o Majstra SR (EXD), 31.3.-2.4.2023

- zo dňa 9. decembra 2022, č. 10/2022-23_LMI

- zo dňa 4. novembra 2022, č. 4/2022-23_HOBA

- - -

EXJ

- zo dňa 18. marca 2023, č. 23/2022-23_NIT

- zo dňa 9. decembra 2022, č. 11/2022-23_ZVO

- zo dňa 9. decembra 2022, č. 8/2022-23_BBY

- - -

 

 

 ROZHODNUTIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ MLŽ, STŽ (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia) 

 

MLŽ

- - -

STŽ

- zo dňa 5. apríla 2023 propozície MM SR 2023 - záverečný turnaj 4 o Majstra SR (STŽ AA), 6.4.- 8.4.2023

- zo dňa 2. apríla 2023 propozície MM SR 2023 - turnaj O pohár Olympijských nádejí v kategórii Starší žiaci A, 3.4.- 5.4.2023

- - -

 

 

 


 

Sezóna 2022-2023  

Medzinárodný styk

Levice2

Zvolen

Levice

 

 


 

 


 

Sezóna 2021/2022

 

Výkonný výbor SZĽH schválil na zasadnutí konanom dňa 28. apríla 2020 prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2021/2022:

 • PODMIENKY NA PRIHLÁSENIE SA DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ SZĽH PRE SEZÓNU 2021/2022 - MLÁDEŽ

  • HP3_4-ML5_6-STZ7_8-LKA-1LD-1LJ-EXD-EXJ (pdf spolu) 

   • prípravky HP 3, HP 4 (pdf HP 3,4)

   • Liga mladších žiakov 5 r. (pdf MLZ 5r.)

   • Liga mladších žiakov 6 r. (pdf MLZ 6r.)

   • Liga starších žiakov 7 r. (pdf STZ 7r.)

   • Liga starších žiakov 8 r. (pdf STZ 8r.)

   • Liga kadetov (pdf LKA)

   • 1. liga dorastu (pdf 1LD)

   • 1. liga juniorov (pdf 1LJ

   • Extraliga dorastu (pdf EXD)

   • Extraliga juniorov (pdf EXJ

 

 


 

Sezóna 2021/2022

          Prihláška do súťaží 2021 / 2022 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

 

          Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa z majstrovských súťaží SZĽH pre sezónu 2021/2022:

          termíny prihlás_odhlás_2021_2022             (aktualizácia k 10.5.2021)

 

 

 SMERNICE PRE SÚŤAŽE MLŽ, STŽ, LKA, 1LD, 1LJ, EXD, EXJ, EXŽ, 2LS, 1LS, EXS 2021/2022 (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť Info a dokumenty)

Smernica SZĽH EXJ 2021/2022 EXJ/2021-22 (aktualizácia 7.3.2022)

Smernica SZĽH EXJ 2021/2022 EXJ/2021-22 (aktualizácia 18.10.2021)

Smernica SZĽH 1LJ 2021/2022 1LJ/2021-22 (aktualizácia 7.3.2022)

Smernica SZĽH 1LJ 2021/2022 1LJ/2021-22 (aktualizácia 18.10.2021)

Smernica SZĽH EXD 2021/2022 EXD/2021-22 (aktualizácia 7.3.2022)

Smernica SZĽH EXD 2021/2022 EXD/2021-22 (aktualizácia 18.10.2021)

Smernica SZĽH 1LD 2021/2022 1LD/2021-22 (aktualizácia 7.3.2022)

Smernica SZĽH 1LD 2021/2022 1LD/2021-22 (aktualizácia 18.10.2021)

Smernica SZĽH LKA 2021/2022 LKA/2021-22 (aktualizácia 7.4.2022)

Smernica SZĽH LKA 2021/2022 LKA/2021-22 (aktualizácia 7.3.2022)

Smernica SZĽH LKA 2021/2022 LKA/2021-22

Smernica SZĽH STZ8 2021/2022 STZ8/2021-22

Smernica SZĽH STZ7 2021/2022 STZ7/2021-22

Smernica SZĽH MLZ6 2021/2022 MLZ6/2021-22

Smernica SZĽH MLZ5 2021/2022 MLZ5/2021-22

Smernica SZĽH HP4 a HP3 2021/2022 HP3-HP4/2021-22

 

Smernica SZĽH EXS 2021/2022 EXS/2021-22

Smernica SZĽH pre Baráž o EXS 2021/2022 EXSBAR/2021-22

Príloha - grafické znázornenie EXS-GBar/2021-22

Smernica SZĽH 1LS 2021/2022 1LS/2021-22

Smernica upravujúca spôsob predĺženia a s.n. v kvalifikácii o PlayOff 1LS (SHL) 2021/2022 1LS/2021-22

Príloha - grafické znázornenie 1LS/2021-22

Smernica upravujúca spôsob predĺženia a s.n. v Baráži o 1LS (SHL) 2021/2022 1LS-Bar/2021-22

Príloha - grafické znázornenie 1LS-GBa/2021-22

Smernica SZĽH 2LS 2021/2022 2LS/2021-22

Smernica SZĽH 2LS 2021/2022 aktualizácia 2LSak/2021-22

Smernica SZĽH EXŽ 2021/2022 EXŽ/2021-22

 

 USMERNENIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ MLŽ, STŽ, LKA, 1LD, 1LJ, EXD, EXJ, EXŽ, 2LS, 1LS, EXS (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť Info a dokumenty) 

 

Manuál pre Play-Off 1LD 2021/2022 zo 6.4.2022 MPO-1LD

Manuál pre Play-Off 1LJ 2021/2022 zo 6.4.2022 MPO-1LJ

Manuál pre Play-Off EXJ 2021/2022 z 31.3.2022 MPO-EXJ

Usmernenie pre EXJ 2021/2022 zo 7.3.2022 EXJ TU

Usmernenie pre 1LJ 2021/2022 zo 7.3.2022  1LJ západ TU

Usmernenie pre 1LJ 2021/2022 zo 7.3.2022  1LJ východ TU

Usmernenie pre EXD 2021/2022 zo 7.3.2022 EXD TU

Usmernenie pre 1LD 2021/2022 zo 7.3.2022 1LD TU

 

Usmernenie BM pre EXŽ 2021/2022 z 30.9.2021 EXZ TU

Usmernenie BM pre 2LS 2021/2022 z 30.9.2021 2LS TU

Usmernenie LiRa pre 2LS 2021/2022 z 1.10.2021 2LS TU

 

Usmernenie LiRa 1LS 2021/2022 z 21.9.2021 1LS TU

Usmernenie LiRa 1LS 2021/2022 zo 6.12.2021 1LS TU

Doplnok k Usmerneniu LiRa 1LS 2021/2022 z 21.01.2022 1LS TU

Doplnok k Usmerneniu LiRa 1LS 2021/2022 z 24.01.2022 1LS TU

Zjednodušená schéma predĺženia a s.n. pre Kvalifikáciu o Play-Off 1LS ( TU ) a Play-Off 1LS ( TU )

 

Usmernenie LiRa EXS 2021/2022 z 18.09.2021  TU

Usmernenie LiRa EXS 2021/2022 z 23.09.2021 Reklamné prestávky TU

Usmernenie LiRa EXS 2021/2022 z 23.09.2021 Trénerská výzva TU

Usmernenie LiRa EXS 2021/2022 z 23.09.2021 Trénerská výzva TU

Doplnok k Usmerneniu LiRa EXS 2021/2022 z 18.09.2021  TU

Zjednodušená schéma predĺženia a s.n. pre Kvalifikáciu o Play-Off EXS ( TU ) a Play-Off EXS ( TU )

 

 ROZHODNUTIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ MLŽ, STŽ, LKA, 1LD, 1LJ, EXD, EXJ (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia) 

 

z 25. novembra 2021 R/2021-22

č. 60 zo 2. novembra 2021 60/2021-22

č. 59 zo 2. novembra 2021 59/2021-22

č. 58 zo 29. októbra 2021 58/2021-22

č. 57 zo 29. októbra 2021 57/2021-22

č. 56 zo 29. októbra 2021 56/2021-22

č. 55 zo 29. októbra 2021 55/2021-22

č. 54 zo 23. októbra 2021 54/2021-22

č. 53 zo 22. októbra 2021 53/2021-22

č. 52 zo 22. októbra 2021 52/2021-22

č. 51 zo 22. októbra 2021 51/2021-22

č. 50 zo 22. októbra 2021 50/2021-22

č. 49 zo 22. októbra 2021 49/2021-22

č. 48 zo 21. októbra 2021 48/2021-22

č. 47 zo 21. októbra 2021 47/2021-22

č. 46 zo 21. októbra 2021 46/2021-22

č. 45 zo 21. októbra 2021 45/2021-22

č. 44 zo 20. októbra 2021 44/2021-22

č. 43 zo 20. októbra 2021 43/2021-22

č. 42 zo 20. októbra 2021 42/2021-22

č. 41 zo 20. októbra 2021 41/2021-22

č. 40 zo 20. októbra 2021 40/2021-22

č. 39 zo 14. septembra 2021 39/2021-22

č. 38 zo 14. septembra 2021 38/2021-22

č. 37 zo 14. septembra 2021 37/2021-22

č. 36 zo 14. septembra 2021 36/2021-22

č. 35 zo 14. septembra 2021 35/2021-22

č. 34 zo 14. septembra 2021 34/2021-22

č. 33 zo 14. septembra 2021 33/2021-22

č. 32 zo 14. septembra 2021 32/2021-22

č. 31 zo 14. septembra 2021 31/2021-22

č. 30 zo 14. septembra 2021 30/2021-22

č. 29 zo 14. septembra 2021 29/2021-22

č. 28 zo 14. septembra 2021 28/2021-22

č. 27 zo 14. septembra 2021 27/2021-22

č. 26 zo 14. septembra 2021 26/2021-22

č. 25 zo 14. septembra 2021 25/2021-22

č. 24 zo 14. septembra 2021 24/2021-22

č. 23 zo 14. septembra 2021 23/2021-22

č. 22 zo 14. septembra 2021 22/2021-22

č. 21 zo 14. septembra 2021 21/2021-22

č. 20 zo 14. septembra 2021 20/2021-22

č. 19 zo 14. septembra 2021 19/2021-22

č. 18 zo 14. septembra 2021 18/2021-22

č. 17 zo 14. septembra 2021 17/2021-22

č. 16 zo 14. septembra 2021 16/2021-22

č. 15 zo 14. septembra 2021 15/2021-22

č. 14 zo 14. septembra 2021 14/2021-22

č. 13 zo 14. septembra 2021 13/2021-22

č. 12 zo 14. septembra 2021 12/2021-22

č. 11 zo 14. septembra 2021 11/2021-22

č. 10 zo 14. septembra 2021 10/2021-22

č. 9 zo 14. septembra 2021 9/2021-22

č. 8 zo 14. septembra 2021 8/2021-22

č. 7 zo 14. septembra 2021 7/2021-22

č. 6 zo 14. septembra 2021  6/2021-22

č. 5 zo 14. septembra 2021 5/2021-22

č. 4 z 13. septembra 2021 4/2021-22

č. 3 z 9. septembra 2021 3/2021-22

č. 2 z 9. septembra 2021 2/2021-22

č. 1 z 8. septembra 2021 1/2021-22

 

 ROZHODNUTIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ EXŽ, 2LS, 1LS, EXS (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia) 

EXTRALIGA ŽIEN

č. 5 zo 17. februára 2022 EXZ-5/2021-22

č. 4 z 11. februára 2022 EXZ-4/2021-22

č. 3 z 21. januára 2022 EXZ-3/2021-22

č. 2 z 25. novembra 2021 EXZ-2/2021-22

č. 1 z 12. novembra 2021 EXZ-1/2021-22

 

2. LIGA SENIOROV

č. 14 z 26. februára 2022 2LS-14/2021-22

č. 13 zo 4. februára 2022 2LS-13/2021-22

č. 12 z 2. februára 2022 2LS-12/2021-22

č. 11 z 29. januára 2022 2LS-11/2021-22

č. 10 zo 14. januára 2022 2LS-10/2021-22 LC_BJ

č. 9 z 25. novembra 2021 2LS-9/2021-22

č. 8 z 15. novembra 2021 2LS-8/2021-22

č. 7 z 12. novembra 2021 2LS-7/2021-22

č. 6 z 11. novembra 2021 2LS-6/2021-22

č. 5 z 5. novembra 2021 2LS-5/2021-22

č. 4 z 5. novembra 2021 2LS-4/2021-22

č. 3 z 30. októbra 2021 2LS-3/2021-22

č. 2 z 22. októbra 2021 2LS-2/2021-22

č. 1 z 20. októbra 2021 2LS-1/2021-22

 

1. LIGA SENIOROV (TIPOS SHL)

č.32 z 23. februára 2022 SHL-32/2021-22

č.31 z 22. februára 2022 SHL-31/2021-22

č.30 z 21. februára 2022 SHL-30/2021-22

č.29 z 19. februára 2022 SHL-29/2021-22

č.28 z 19. februára 2022 SHL-28/2021-22

č.27 z 19. februára 2022 SHL-27/2021-22

č.26 z 18. februára 2022 SHL-26/2021-22

č.25 z 16. februára 2022 SHL-25/2021-22

č.24 z 11. februára 2022 SHL-24/2021-22

č.23 z 6. februára 2022 SHL-23/2021-22

č.22 z 20. januára 2022 SHL-22/2021-22

č.21 z 20. januára 2022 SHL-21/2021-22

č.20 z 20. januára 2022 SHL-20/2021-22

č.19 z 20. januára 2022 SHL-19/2021-22

č.18 z 19. januára 2022 SHL-18/2021-22

č.17 z 18. januára 2022 SHL-17/2021-22

č.16 zo 17. januára 2022 SHL-16/2021-22

č.15 zo 17. januára 2022 SHL-15/2021-22

č.14 zo 17. januára 2022 SHL-14/2021-22

č.13 zo 16. januára 2022 SHL-13/2021-22

č.12 zo 14. januára 2022 SHL-12/2021-22

č.11 z 13. januára 2022 SHL-11/2021-22

č.10 z 12. januára 2022 SHL-10/2021-22

č.9 zo 7. januára 2022 SHL-9/2021-22

č.8 z 20. decembra 2021 SHL-8/2021-22

č.7 z 17. decembra 2021 SHL-7/2021-22

č.6 z 8. decembra 2021 SHL-6/2021-22

č.5 zo 6. decembra 2021 SHL-5/2021-22

č.4 z 25. novembra 2021 SHL-4/2021-22

č.3 z 3. novembra 2021 SHL-3/2021-22

č.2 z 20. septembra 2021 SHL-2/2021-22

 

EXTRALIGA SENIOROV (Tipos extraliga)

- z 20. apríla 2022 č. 1 EXS-1/20-4/2021-22

- z 25. marca 2022 č. 1 EXS-1/25-3/2021-22 

- z 24. marca 2022 č. 1 EXS-1/24-3/2021-22 

- z 9. marca 2022 č. 1 EXS-1/9-3/2021-22

- z 26. februára 2022 č. 1 EXS-1/26-02/2021-22

- z 25. februára 2022 č. 1 EXS-1/25-02/2021-22

- zo 4. februára 2022 č. 1 EXS-1/04-02/2021-22

- z 1. februára 2022 č. 1 EXS-1/01-02/2021-22

- z 31. januára 2022 č. 1 EXS-1/31-01/2021-22

- z 30. januára 2022 č. 1 EXS-1/30-01/2021-22

- z 29. januára 2022 č. 1 EXS-1/29-01/2021-22

- z 28. januára 2022 č. 1 EXS-1/28-01/2021-22

- z 27. januára 2022 č. 1 EXS-1/27-01/2021-22

- z 26. januára 2022 č. 1 EXS-1/26-01/2021-22

- z 25. januára 2022 č. 2 EXS-2/25-01/2021-22

- z 25. januára 2022 č. 1 EXS-1/25-01/2021-22

- z 24. januára 2022 č. 1 EXS-1/24-01/2021-22

- z 23. januára 2022 č. 2 EXS-2/23-01/2021-22

- z 23. januára 2022 č. 1 EXS-1/23-01/2021-22

- z 21. januára 2022 č. 2 EXS-2/21-01/2021-22

- z 21. januára 2022 č. 1 EXS-1/21-01/2021-22

- z 11. januára 2022 č. 1 EXS-1/11-01/2021-22

- z 5. januára 2022 č. 2 EXS-2/05-01/2021-22

- z 5. januára 2022 č. 1 EXS-1/05-01/2021-22

- z 3. januára 2022 č. 1 EXS-1/03-01/2021-22

- z 30. decembra 2021 č. 1 EXS-1/30-12/2021-22

- z 29. decembra 2021 č. 2 EXS-2/29-12/2021-22

- z 29. decembra 2021 č. 1 EXS-1/29-12/2021-22

- z 27. decembra 2021 č. 1 EXS-1/27-12/2021-22

- z 23. decembra 2021 č. 1 EXS-1/23-12/2021-22

- z 20. decembra 2021 č. 1 EXS-1/20-12/2021-22

- z 6. decembra 2021 č. 1 EXS-1/6-12/2021-22

- z 3. decembra 2021 č. 1 EXS-1/3-12/2021-22

- z 26. novembra 2021 č. 1 EXS-1/26-11/2021-22

- z 23. novembra 2021 č. 1  EXS-1/23-11/2021-22

- z 22. novembra 2021 č. 2  EXS-2/22-11/2021-22

- z 22. novembra 2021 č. 1  EXS-1/22-11/2021-22

- z 21. novembra 2021 č. 1  EXS-1/21-11/2021-22

- z 5. novembra 2021 č. 1  EXS-1/5-11/2021-22

- z 4. novembra 2021 č. 2  EXS-2/4-11/2021-22

- z 4. novembra 2021 č. 1 EXS-1/4-11/2021-22

- z 30. októbra 2021 č. 3 EXS-3/2021-22

- z 28. októbra 2021 č. 2 EXS-2/2021-22

- z 30. septembra 2021 č. 1 EXS-1/2021-22

         

 


 • Sezóna 2020/2021

Výkonný výbor SZĽH na zasadnutiach konaných prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov v dňoch 14.04.2020, 23.04.2020 a 6.5.2020 schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021:

MLÁDEŽPodmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 (pdf spoločne mládež)

Pozn.:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oznamenie-szlh-%E2%80%93-hrac-v-ziackych-kategoriach-bude-moct-za-urcitych-podmienok-hrat-v-nizsej-kategorii

SENIORI – Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021

 


 • Sezóna 2020/2021

          Prihláška do súťaží 2020 / 2021 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

          Termín na prihlásenie sa do majstrovskej súťaže SZĽH pre sezónu 2020/2021 stanovil generálny sekretár SZĽH od 8. júla do 19. júla 2020. Termín na odhlásenie sa z majstrovskej súťaže SZĽH pre sezónu 2020/2021 bez sankcie stanovil generálny sekretár SZĽH od 20. júla do 30. augusta 2020.

          termín prihlás_odhlás_2020_2021             (aktualizácia k 29.5.2020)


 • Sezóna 2019/2020

  Prihláška do súťaží 2019 / 2020 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

  Podľa Súťažného poriadku SZĽH zašle klub vyplnenú záväznú prihlášku do súťaží SZĽH do 31.5. príslušného kalendárneho roka.

  Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie na oficiálne odhlásenie sa družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku.

  V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne je postup definovaný v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.

  Výkonný výbor SZĽH dňa 18.02.2019 schválil nasledovné podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2019 / 2020 na základe predpisov SZĽH prijatých na Kongrese SZĽH.

Sezóna 2020/2021

ROZHODNUTIA RIADIACEHO ORGÁNU EXTRALIGY SENIOROV / TIPOS EXTRALIGY (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia)

č. 5 z 20. marca 2021 5/2020-21

č. 4 z 28. decembra 2020 4/2020-21

č. 3 z 19. novembra 2020 3/2020-21

č. 2 z 19. novembra 2020 2/2020-21

č. 1 z 30. októbra 2020 1/2020-21

- DVTK Miskolc sa proti rozhodnutiu LiRa 1/2020-21 odvolal.

Rozhodnutie VV SZĽH k odvolaniu Zápisnica č.42 zo dňa 17.12.2020: VV SZĽH sa oboznámil s odvolaním klubu DVTK Jegesmedvék Miskolc voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1-2020/21 a v zmysle bodu 9.2.9 písm. b) Súťažného poriadku SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie vydané Ligovou radou Extraligy seniorov č. 1-2020/21.

ROZHODNUTIA RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ MLŽ,STŽ,LKA,1LD,1LJ,EXD,EXJ,EXŽ,2LS,1LS (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia)

SZĽH z 25. marca 2021 preuksuama/2020-21

SZĽH z 25. marca 2021 preuksu2LS/2020-21

č. 57 z 25. januára 2021 57/2020-21

č. 56 z 28. decembra 2020 56/2020-21

č. 55 z 23. decembra 2020 55/2020-21

č. 54 z 15. decembra 2020 54/2020-21

č. 53 zo 13. decembra 2020 53/2020-21

č. 52 zo 8. decembra 2020 52/2020-21

č. 51 zo 6. decembra 2020 51/2020-21

č. 50 zo 6. decembra 2020 50/2020-21

č. 49 zo 16. novembra 2020 49/2020-21

č. 48 z 10. novembra 2020 48/2020-21

č. 47 z 29. októbra 2020 47/2020-21

č. 46 z 28. októbra 2020 46/2020-21

č. 45 z 26. októbra 2020 45/2020-21

č. 44 z 20. októbra 2020 44/2020-21

č. 43 z 14. októbra 2020 43/2020-21

č. 42 zo 16. októbra 2020 42/2020-21

č. 41 zo 16. októbra 2020 41/2020-21

č. 40 z 15. októbra 2020 40/2020-21

č. 39 z 15. októbra 2020 39/2020-21

č. 38 z 15. októbra 2020 38/2020-21

č. 37 z 14. októbra 2020 37/2020-21

č. 36 z 14. októbra 2020 36/2020-21

č. 35 z 14. októbra 2020 35/2020-21

č. 34 z 14. októbra 2020 34/2020-21

č. 33 z 14. októbra 2020 33/2020-21

č. 32 z 14. októbra 2020 32/2020-21

č. 31 z 14. októbra 2020 31/2020-21

č. 30 z 13. októbra 2020 30/2020-21

č. 28 z 8. októbra 2020 28/2020-21

č. 26 zo 7. októbra 2020 26/2020-21

č. 25 zo 7. októbra 2020 25/2020-21

č. 24 zo 7. októbra 2020 24/2020-21

č. 23 zo 7. októbra 2020 23/2020-21

č. 22 zo 7. októbra 2020 22/2020-21

č. 21 zo 7. októbra 2020 21/2020-21

č. 19 zo 7. októbra 2020 19/2020-21

č. 18 zo 6. októbra 2020 18/2020-21

č. 17 zo 6. októbra 2020 17/2020-21

č. 16 zo 6. októbra 2020 16/2020-21

č. 15 zo 6. októbra 2020 15/2020-21

č. 13 z 5. októbra 2020 13/2020-21

č. 12 z 2. októbra 2020 12/2020-21

č. 11 z 2. októbra 2020 11/2020-21

č. 10 z 2. októbra 2020 10/2020-21

č. 9 z 2. októbra 2020 9/2020-21

č. 8 z 2. októbra 2020 8/2020-21

1LJ z 1. októbra 2020 1LJ-1-10/2020-21

č. 6 z 29. septembra 2020 6/2020-21

č. 5 z 30. septembra 2020 5/2020-21

Mlád.súťaže z 24. septembra 2020 MS-24-9/2020-21

č. 3 z 23. septembra 2020 3/2020-21

č. 2 z 21. septembra 2020 2/2020-21

EXD zo 17. septembra 2020 EXD-17-09/2020-21

 


Sezóna 2019/2020


Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH

Pozn.: Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH

 • 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
 • 9.1.2 Odvolanie je oprávnený podať klub, ktorý je rozhodnutím SZĽH o námietke ako aj jej ďalšími rozhodnutiami, dotknutý.
 • 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
  • 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • 9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ

 • Extraliga juniorov (riadiaci orgán SZĽH, viď sekcia Riadiace orgány súťaží)
 • rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

 

 

 

 

 

 • Extraliga seniorov (Tipsportliga) - riadiaci orgán Ligová rada Extraligy seniorov, viď sekcia Riadiace orgány súťaží
 • EXT HC 07 DETVA s.r.o. Rozhodnutie č. 42/2019-20
 • EXT MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. Rozhodnutie č. 44/2019-20
 • EXT HK Nitra s.r.o. Rozhodnutie č. 57/2019-20
 • rozhodnutie Ligovej rady - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 zápisnica LR zo dňa 12.03.

 

 

 


Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - STŽ 8. ročník, 7. ročník; MLŽ 6. ročník, 5. ročník (ZsZĽH, SsZĽH a VsZĽH)

ZsZĽH link

rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

SsZĽH link

 

 

 

rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

VsZĽH link

rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020


Sezóna 2018/2019

Predĺženia a samostatné nájazdy

Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu:

 
SENIORI – Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2019/2020
MLÁDEŽ – Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2019/2020
Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

Usmernenia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 2LS / 1HL / EXJ / EXD / 1LJ / 1LD / LKA / EXZ

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH

Pozn.: Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH

 • 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
 • 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
  • 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • 9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa

28.09.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Bardejov
03.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 2_2018_19_Mládež HC 46 Bardejov
10.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 3_2018_19_HK Spišská Nová Ves
11.10.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 4_2018_19_HC 96 Nitra
16.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 5_2018_19_HC 07 Detva
18.10.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 6_2018_19_DUKLA Trenčín
 • HK Dukla Trenčín sa proti rozhodnutiu 6-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 62/2018/11 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
25.10.2018 (2LS) Rozhodnutie 14 DK SZĽH zo dňa 25.10.2018 - HC 96 NItra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 7_2018_19_HC 96 Nitra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 8_2018_19_MHK Kežmarok
19.11.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 9_2018_19_P.H.K. Prešov
20.11.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 10_2018_19_MHK Humenné
20.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 11_2018_19_MHK Kežmarok
20.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 12_2018_19_MHk 32 Liptovský Mikuláš
30.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 13_2018_19_HKM a.s. Zvolen_RÚVZ
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 14_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 15_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 16_2018_19_HK Brezno
03.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 17_2018_19_HK Levice
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 18_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 19_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 20_2018_19_Podhale Nowy Targ
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 21_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 23_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 24_2018_19_MHK Humenné
30.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 25_2018_19_HK 58 Sanok
11.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 26_2018_19_MŠKM Trebišov
24.11.2018 (EXD) Rozhodnutie č. 27_2018_19_HKM a.s. Zvolen
 • HKM a.s. Zvolen sa proti rozhodnutiu 28-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 66/2019/12 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 28_2018_19_HK Ružinov´99 Bratislava a.s.
20.01.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 29_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
24.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 30_2018_19_HC Topoľčany
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 31_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 32_2018_19_P.H.C. Budapest
30.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 33_2018_19_HC Lučenec
12.02.2019 (2LS) Rozhodnutie č. 34_2018_19_HC 96 Nitra
04.02.2019 (EXJ) Rozhodnutie č. 35_2018_19_HC SLOVAN Bratislava
04.02.2019 (MSZ-SR) Rozhodnutie č. 36_2018_19_M-SZ SR 2019
18.02.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 37_2018_19_MHK Dubnica
15.02.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 38_2018_19_HK Mládež Michalovce_HC07Detva
29.03.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 39_2018_19_HC Topoľčany

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - STŽ a MLŽ

 
Západoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 21.3.2019)

Stredoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 05.06.2019)

Východoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 14.03.2019)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže ST. NICOLAUS 1. HL

17.10.2018 (1HL) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Spišská Nová Ves
21.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 2_2018_19_HK 95 Považská Bystrica
 • HK´95 Považská Bystrica sa proti rozhodnutiu 2-2018_19 odvolal.
 • Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 3_2018_19_MHK Humenné

Sezóna 2023/2024

Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže
poverený riadiaci orgán súťaže
adresa
emailový
kontakt
link Logo
riadiaceho
orgánu
Tipos extraliga Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada Extraligy
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada SHL (1. HL)
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  
  2. LIGA SENIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada 2. HL
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA ŽIEN   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
1. LIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  K-Classic 1. LIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV AA

 

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV A

SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link STZ AA

link STZ A

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  

LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV AA

 

LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV A

SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link MLZ AA

link MLZ A

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  
Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH:
 • 4.2.7.1 Dokumenty podľa čl. 4.2.7 sa vyhotovujú v elektronickej forme prostredníctvom IS SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.
 • 6.12.3 Dokumenty podľa čl. 6.12.1 sa vyhotovujú v elektronickej forme prostredníctvom IS SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.
Zmena termínu, začiatku, miesta zápasu

Sezóna 2023-2024 

Banská Bystrica Poprad Zvolen    
         
         

Sezóna 2022-2023


Sezóna 2020-2021


 


Sezóna 2019/2020


Sezóna 2018/2019

Stanovy, poriadky a smernice SZĽH
Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu – Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf
   Pravidlá ĽH 2018-2022
   Úprava pravidiel a procedúr pre sezónu 2018/2019, P-ĽH č. 59, 136 a 137 (platnosť 4.1.2019 Tipsportliga, platnosť      24.1.2019 ostatné súťaže SZĽH)

 

Inštruktážne video IIHF k pravidlu o nesprávnom vhadzovaní puku (P-ĽH 59) je ešte v príprave.

Bude dostupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov v časti "Najdôležitejšie zmeny ..."

Sezóna 2018/2019

Predĺženia a samostatné nájazdy

Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu:

Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

 

2018-19 Usmernenia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 2LS / 1HL / EXJ / EXD / 1LJ / 1LD / LKA / EXZ

Usmernenie 2018_19_13_14_2LS_1HL
Usmernenie klubom exj_exd_1lj_1ld_lka_13_14
Usmernenie klubom EXZ_LKA a RZ_13_14_hokejistky
Usmernenie klubom szlh_pp 13 a 14 2018-19 zeny_dorast
 

2018-19 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH

Pozn.: Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH

 • 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
 • 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
  • 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • 9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).
 

2018-19 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa

28.09.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Bardejov
03.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 2_2018_19_Mládež HC 46 Bardejov
10.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 3_2018_19_HK Spišská Nová Ves
11.10.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 4_2018_19_HC 96 Nitra
16.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 5_2018_19_HC 07 Detva
18.10.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 6_2018_19_DUKLA Trenčín
 • HK Dukla Trenčín sa proti rozhodnutiu 6-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 62/2018/11 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
25.10.2018 (2LS) Rozhodnutie 14 DK SZĽH zo dňa 25.10.2018 - HC 96 NItra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 7_2018_19_HC 96 Nitra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 8_2018_19_MHK Kežmarok
19.11.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 9_2018_19_P.H.K. Prešov
20.11.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 10_2018_19_MHK Humenné
20.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 11_2018_19_MHK Kežmarok
20.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 12_2018_19_MHk 32 Liptovský Mikuláš
30.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 13_2018_19_HKM a.s. Zvolen_RÚVZ
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 14_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 15_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 16_2018_19_HK Brezno
03.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 17_2018_19_HK Levice
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 18_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 19_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 20_2018_19_Podhale Nowy Targ
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 21_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 23_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 24_2018_19_MHK Humenné
30.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 25_2018_19_HK 58 Sanok
11.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 26_2018_19_MŠKM Trebišov
24.11.2018 (EXD) Rozhodnutie č. 27_2018_19_HKM a.s. Zvolen
 • HKM a.s. Zvolen sa proti rozhodnutiu 28-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 66/2019/12 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 28_2018_19_HK Ružinov´99 Bratislava a.s.
20.01.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 29_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
24.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 30_2018_19_HC Topoľčany
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 31_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 32_2018_19_P.H.C. Budapest
30.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 33_2018_19_HC Lučenec
12.02.2019 (2LS) Rozhodnutie č. 34_2018_19_HC 96 Nitra
04.02.2019 (EXJ) Rozhodnutie č. 35_2018_19_HC SLOVAN Bratislava
04.02.2019 (MSZ-SR) Rozhodnutie č. 36_2018_19_M-SZ SR 2019
18.02.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 37_2018_19_MHK Dubnica
15.02.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 38_2018_19_HK Mládež Michalovce_HC07Detva
29.03.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 39_2018_19_HC Topoľčany

2018-19 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží MLŽ a STŽ - REG Západ, Stred, Východ

2018-2019 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 1HL-EXZ-2LS-EXJ-EXD-1LJ-1LD_REG_Západ_Stred_Východ.pdf

Západoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 21.3.2019)

Stredoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 05.06.2019)

Východoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 14.03.2019)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže ST. NICOLAUS 1. HL

17.10.2018 (1HL) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Spišská Nová Ves
21.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 2_2018_19_HK 95 Považská Bystrica
 • HK´95 Považská Bystrica sa proti rozhodnutiu 2-2018_19 odvolal.
 • Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 3_2018_19_MHK Humenné
 

Sezóna 2017-2018

2017-2018 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 1HL-EXZ-2LS-EXJ-EXD-1LJ-1LD.pdf

 

2018-2019
Sezóna 2018-2019

Stanovy, poriadky a smernice SZĽH

Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

   Pravidlá ĽH 2018-2022

   Úprava pravidiel a procedúr pre sezónu 2018/2019, P-ĽH č. 59, 136 a 137 ( platnosť 4.1.2019 Tipsportliga, platnosť      24.1.2019 ostatné súťaže SZĽH )

Inštruktážne video IIHF k pravidlu o nesprávnom vhadzovaní puku (P-ĽH 59) je ešte v príprave.

Bude dostupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov v časti "Najdôležitejšie zmeny ..."

 

 

Sezóna 2022/2023

Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže
poverený riadiaci orgán súťaže
adresa
emailový
kontakt
link Logo
riadiaceho
orgánu
Tipos extraliga Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada Extraligy
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada SHL (1. HL)
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  
  2. LIGA SENIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada 2. HL
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA ŽIEN   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
1. LIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  K-Classic 1. LIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV AA

 

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV AA

SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link STZ AA

link STZ A

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  

LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV AA

 

LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV A

SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link MLZ AA

link MLZ A

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail

Sezóna 2021/2022

     

 

 

 

Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže
poverený riadiaci orgán súťaže
adresa
emailový
kontakt
link Logo
riadiaceho
orgánu
Tipos extraliga Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada Extraligy
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada SHL (1. HL)
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  
  2. LIGA SENIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada 2. HL
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA ŽIEN   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
1. LIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  K-Classic 1. LIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
LIGA KADETOV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
(8 r., 7. r.)
SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link 8r

link 7r

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  
LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV
(6 r., 5. r.)
SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link 6r

link 5r

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail
       

Sezóna 2020/2021

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže
poverený riadiaci orgán súťaže
adresa
emailový
kontakt
link Logo
riadiaceho
orgánu
Tipos extraliga Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada Extraligy
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada SHL (1. HL)
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  
  2. LIGA SENIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada 2. HL
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA ŽIEN   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
1. LIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  K-Classic 1. LIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
LIGA KADETOV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
(8 r., 7. r.)
SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link 8r

link 7r

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  
LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV
(6 r., 5. r.)
SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link 6r

link 5r

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail

 

 

 

    Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže / poverený riadiaci orgán súťaže, adresa

emailový kontakt

Logo riadiaceho orgánu
       

2018-2019

Pre sezónu 2018-2019 2018-2019 2018-2019
  TIPSPORTLIGA  PRO-HOKEJ a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail kontakt
   ST. NICOLAUS 1. HL   ZOK 1. HL, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail
  2. LIGA SENIOROV  SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail
EXTRALIGA ŽIEN   SZĽH kontakt e-mail
EXTRALIGA JUNIOROV  SZĽH e-mail