Športové oddelenie SZĽH

Ing. Igor Guryča

Riaditeľ súťažného oddelenia

guryca@szlh.sk

Pavol Remžík

Sekretár súťaží SZĽH

remzik@szlh.sk

Mgr. Peter Kúdelka

Sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk

Lukáš Pék

Sekretár súťaží kadetov a žiakov

pek@szlh.sk

—> 2019 - 2020

Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2019/2020 dostupný aj on-line vo formáte *.pdf   (v príprave)

 

 —> Sezóna 2019 / 2020

Prihláška do súťaží 2019 / 2020 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

Podľa Súťažného poriadku SZĽH zašle klub vyplnenú záväznú prihlášku do súťaží SZĽH do 31.5. príslušného kalendárneho roka.

Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie na oficiálne odhlásenie sa družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku.

V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne je postup definovaný v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.

Výkonný výbor SZĽH dňa 18.02.2019 schválil nasledovné podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2019 / 2020 na základe predpisov SZĽH prijatých na Kongrese SZĽH.
 —> seniori
podmienky 2019-2020 senior.pdf
 —> mládež
podmienky 2019-2020 mladez.pdf
 
sezóna 2018-2019
 

Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Súťažný poriadok SZĽH:

9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.

9.2.3 Lehoty na podanie odvolania

9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.

9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

 
Usmernenia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 2LS / 1HL / EXJ / EXD / 1LJ / 1LD / LKA / EXZ
Usmernenie 2018_19_13_14_2LS_1HL
Usmernenie klubom exj_exd_1lj_1ld_lka_13_14
Usmernenie klubom EXZ_LKA a RZ_13_14_hokejistky
Usmernenie klubom szlh_pp 13 a 14 2018-19 zeny_dorast
 
Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa
28.09.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Bardejov
03.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 2_2018_19_Mládež HC 46 Bardejov
10.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 3_2018_19_HK Spišská Nová Ves
11.10.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 4_2018_19_HC 96 Nitra
16.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 5_2018_19_HC 07 Detva
18.10.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 6_2018_19_DUKLA Trenčín
                         HK Dukla Trenčín sa proti rozhodnutiu 6-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
                         Rozhodnutie VV SZĽH č. 62/2018/11 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
25.10.2018 (2LS) Rozhodnutie 14 DK SZĽH zo dňa 25.10.2018 - HC 96 NItra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 7_2018_19_HC 96 Nitra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 8_2018_19_MHK Kežmarok
19.11.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 9_2018_19_P.H.K. Prešov
20.11.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 10_2018_19_MHK Humenné
20.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 11_2018_19_MHK Kežmarok
20.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 12_2018_19_MHk 32 Liptovský Mikuláš
30.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 13_2018_19_HKM a.s. Zvolen_RÚVZ
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 14_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 15_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 16_2018_19_HK Brezno
03.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 17_2018_19_HK Levice
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 18_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 19_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 20_2018_19_Podhale Nowy Targ
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 21_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 23_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 24_2018_19_MHK Humenné
30.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 25_2018_19_HK 58 Sanok
11.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 26_2018_19_MŠKM Trebišov
24.11.2018 (EXD) Rozhodnutie č. 27_2018_19_HKM a.s. Zvolen
                        HKM a.s. Zvolen sa proti rozhodnutiu 28-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
                        Rozhodnutie VV SZĽH č. 66/2019/12 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 28_2018_19_HK Ružinov´99 Bratislava a.s.
20.01.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 29_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
24.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 30_2018_19_HC Topoľčany
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 31_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 32_2018_19_P.H.C. Budapest
30.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 33_2018_19_HC Lučenec
12.02.2019 (2LS) Rozhodnutie č. 34_2018_19_HC 96 Nitra
04.02.2019 (EXJ) Rozhodnutie č. 35_2018_19_HC SLOVAN Bratislava
04.02.2019 (MSZ-SR) Rozhodnutie č. 36_2018_19_M-SZ SR 2019
18.02.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 37_2018_19_MHK Dubnica
15.02.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 38_2018_19_HK Mládež Michalovce_HC07Detva
29.03.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 39_2018_19_HC Topoľčany
 
Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - STŽ a MLŽ
Západoslovenský ZĽH                                                                                                               (aktualizácia podkladov 21.3.2019)
DK 1 - 2018-19 vypis Neuman, Foltyn RBA.pdf
DK 1 - 2018-19-2, vypis HK Trnava.pdf
DK 1 - 2018-19-3, vypis Leo Malík.pdf
DK 1 - 2018-19-4, vypis Adam Cehlárik.pdf
DK 1 - 2018-19-5, vypis Kristína Šabová a Tomáš Segíň.pdf
DK 2 - 2018-19 vypis Marko ŠUBA.pdf
DK 2 - 2018-19-1 vypis Mária NEMČEKOVÁ a Roman Mega.pdf
DK 2 - 2018-19-2 vypis Samuel KÁN a Stanislav ŠENŠEL.pdf
DK 3- 2018-19 vypis Roderik ČERNÁK SBA.pdf
DK 4 - 2018-19 vypis HK 91 Senica.pdf
DK 5 - 2018-19-1 vypis HK Nové Mesto nad Váhom.pdf
DK 6 - 2018-19-1 vypis Jakub KOLENO.pdf
DK 7 - 2018-19 vypis 5VT Badalov RBA.pdf
DK 8 - 2018-19 vypis 5VT Horecky HKL.pdf
DK 10 - 2018-19- POZAS. vypis zmena zvysku Mišovič.pdf
DK 11 - 2018-19 vypis Hamikovo kont.pdf
DK 11 - 2018-19 vypis Richard RAFAJ HAM.pdf
DK 12 - 2018-19 vypis Patrik SLABEJ HBA.pdf
DK 12 - 2018-19-1 vypis Marko MOKRÁŠ NZA.pdf
DK 14 - 2018-19-1 vypis Alex Róbert BÍLY.pdf
 
Stredoslovenský ZĽH                                                                                                              (aktualizácia podkladov 05.06.2019)
1_ Rozhodnutie č_1_18 SK SsZĽH 8324 LC-PB
2_ Rozhodnutie č_2_18 SK SsZĽH 8336 ZV-LC
3_ Rozhodnutie č_3_18 SK SsZĽH 7338 DK-PU
4_ Rozhodnutie č_4_18 SK SsZĽH 7381 LC-ZV
5_ Rozhodnutie č_5_18 SK SsZĽH 12628 PD-DU
6_ Rozhodnutie č_6_18 SK SsZĽH 6384 PB-LM
7_ Rozhodnutie č_7_18 SK SsZĽH 6414 PB-RS
8_ Rozhodnutie č_8_18 SK SsZĽH 12653 BB-NO
9_ Rozhodnutie č_9_18 SK SsZĽH 5422 DK-RS
10_ Rozhodnutie č_10_18 SK SsZĽH 12650 DT-NG
11_ Rozhodnutie č_11_18 SK SsZĽH 12658 PD-DU
12_ Rozhodnutie č_12_18 SK SsZĽH 5434DK-ZA
13_ Rozhodnutie č_13_18 SK SsZĽH 11667a12667PD-NWT
14_ Rozhodnutie č_14_18 SK SsZĽH 11665a12665PD-NWT
15_ Rozhodnutie č_15_18 SK SsZĽH 7441PB-ZV
16_ Rozhodnutie č_16_18 SK SsZĽH 11667a12667PD-NWT
17_ Rozhodnutie č_17_18 SK SsZĽH 11665a12665PD-NWT
18_ Rozhodnutie č_18_18 SK SsZĽH 11665DT-NWT
19_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 12665DT-NWT
20_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 11667NWT-PD
21_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 12667NWT-PD
22_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 11682PD-NWT
23_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 12682PD-NWT
24_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 11680DT-NWT
25_ Rozhodnutie č_19_18 SK SsZĽH 12675NWT-BB
 
1_ Zápisnica č_1 DK SsZĽH 20_12_2018
2_ Zápisnica č_2 DK SsZĽH 10_01_2019
3_ Zápisnica č_3 DK SsZĽH 17_01_2019
4_ Zápisnica č_4 DK SsZĽH 30_01_2019
5_ Zápisnica č_5 DK SsZĽH 07_02_2019
6_ Zápisnica č_6 DK SsZĽH 21.02.2019
7_ Zápisnica č_7 DK SsZĽH 28.02.2019
8_ Zápisnica č_8 DK SsZĽH 07.03.2019
9_ Zápisnica č_9 DK SsZĽH 20.03.2019
10_ Zápisnica č_10 DK SsZĽH 05.04.2019
 
Východoslovenský ZĽH                                                                                                              (aktualizácia podkladov 14.03.2019)
DK č2, 5615 Bardejov - Trebišov.pdf
DK č2, 7615 Trebišov -Bardejov.pdf
DK č2, 7620 MI-PP.pdf
DK č2, 7622 PO-MI.pdf
DK č2, 7625 BJ - HE.pdf
DK č2, 7632, SNV-PP.pdf
DK č3, 11306, VRA-GEL,11308 SAB-VRA.pdf
DK č3, 11322, VRA-SRS.pdf
DK č3, 14042, SRS-MIC.pdf
DK č3, 14044, SRS-HE.pdf
DK č.4. Kontumácia 7.2.19 HK Sršne_OP 
DK č.4. Kontumácia 7.2.19 HC Bulls Vranov
DK č.5 MŠKM Trebišov
oprava DK č.5 MŠKM Trebišov
DK č.5 HP3 Kežmarok
DK 6., výtržnosti
DK 6., Sršne - Gelnica
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže ST. NICOLAUS 1. HL
17.10.2018 (1HL) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Spišská Nová Ves
21.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 2_2018_19_HK 95 Považská Bystrica
                         HK´95 Považská Bystrica sa proti rozhodnutiu 2-2018_19 odvolal.
                         Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 3_2018_19_MHK Humenné
    Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže / poverený riadiaci orgán súťaže, adresa

emailový kontakt

link Logo riadiaceho orgánu
2019-2020 Pre sezónu 2019-2020 2019-2020 link 2019-2020
TIPSPORTLIGA  SZĽH, Ligová rada Extraligy, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail kontakt link  
1. HL   SZĽH, Ligová rada 1. HL, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail link  
  2. LIGA SENIOROV  SZĽH, Ligová rada 2. HL, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail link
EXTRALIGA ŽIEN   SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail link
EXTRALIGA JUNIOROV  SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail link
1. LIGA JUNIOROV  SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail link
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail link
  K-Classis 1. LIGA DORASTU   SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail link
LIGA KADETOV  SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail link

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV

(8 r., 7. r.)

SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja, regionálny sekretár, P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany


SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja, regionálny sekretár, Radlinského 10, 034 01 Ružomberok


SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja, regionálny rozvojový manažér, Alejová 2, 042 96 Košice

e-mail


e-mail


e-mail

link  

LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV

(6 r., 5. r.)

 

SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja, regionálny sekretár, P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany


SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja, regionálny sekretár, Radlinského 10, 034 01 Ružomberok


SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja, regionálny rozvojový manažér, Alejová 2, 042 96 Košice

e-mail


e-mail


e-mail

link  
         
Sezóna 2019-2020                
Slovan BA1 Martin1 Michalovce2 Nové Zámky1 Partizánske1        
Poprad1 Poprad2 Trenčín1 Trenčín2 Trnava1        
Zvolen1 Zvolen2 Zvolen3 Zvolen4 Zvolen5