Športové oddelenie SZĽH

Pavol REMŽÍK

Riaditel súťažného oddelenia

remzik@szlh.sk

Mgr. Peter KÚDELKA

sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk

Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.25/2017/11 zo dňa 2. augusta 2017
VV SZĽH poveril športovo-technickým riadením súťaží 1. ligy seniorov, 2. ligy seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu a Ligy kadetov Súťažné oddelenie SZĽH.

1 2017/18-EXD

Stretnutie EXD 2001 HC SLOVAN Bratislava - HK Sp. N. Ves zo dňa 2.9.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí, čím boli porušené ustanovenie čl. 3.14.4 SP SZLH. SK SZĽH na základe zápisu o stretnutí a písomného stanoviska HC SLOVAN Bratislava rozhodla nasledovne.
 

Rozhodnutie SO SZĽH č.1 2017/18-EXD
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXD za porušenie ustanovení čl. 3.14.4 SP SZĽH trestá družstvo dorastencov klubu HC SLOVAN Bratislava a.s. hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 3.14.6 a 6.13.1 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXD č. 2001 SBA - SNV 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva dorastencov HK Sp. N. Ves.

2/2-2017/18-EXŽ

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH) konštatuje, že ku dňu schválenia výsledkov EXŽ I. časť skupinová fáza - sk. „A“ a „B“ neboli zo strany niektorého z klubov predložené také podklady, ktoré by zakladali konanie podľa čl. 8.1. SP SZĽH. Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje výsledky zápasov Extraligy žien I. časť skupinová fáza - sk. „A“ od č. z.15001 po č. z. 15012 a I. časti skupinová fáza - sk. „B“ od č. z. 15013 po č. z. 15024 ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/615/extraliga-zien )

2/3-2017/18-EXŽ:

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „A“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2459 )

2/4-2017/18-EXŽ

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2460 )

2/5-2017/18-EXŽ

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje bonifikáciu družstiev za umiestnenie v sk. „A“, resp. sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ, ktorú si družstvá prenášajú do II. časti Celoštátna fáza:
3 body - HC ŠKP Bratislava (1A.) a ŽHK POPRAD (1B.)
2 body - MKHL Krynica-Zdrój (2A.) a ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (2B.)
1 bod - ŽHKm Zvolen (3A.) a HC Spišská Nová Ves (3B.)
0 bodov - MHC Martin (4A.) a ICE DREAM Košice (4B.)
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2461 )