Športové oddelenie SZĽH

Ing. Igor GURYČA

Riaditel súťažného oddelenia

guryca@szlh.sk

Pavol REMŽÍK

Sekretár súťaží SZĽH

remzik@szlh.sk

Mgr. Peter KÚDELKA

Sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk


2018/2019

Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2018 - 2019 dostupný aj vo formáte *.pdf

 


Súťaže 2018/2019:

SENIORSKÉ


 TIPSPORTLIGA

Súťažné informácie: 

Termínovník: TERM. CALENDAR 18-19.pdf

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/668/tipsport-liga

Riadiaci orgán súťaže: PRO-HOKEJ a.s.

ST. NICOLAUS 1. HL

Súťažné informácie: www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/669/st-nicolaus-1-hokejova-liga

Termínovník: 2018-19 STN 1HL terminovnik.pdf

Vyžrebovanie: www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/669/st-nicolaus-1-hokejova-liga

Riadiaci orgán súťaže: ZOK 1. HL

  2. LIGA SENIOROV

Súťažné informácie: www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/670/2-hokejova-liga 

Termínovník: 2LS 2018-2019 terminovnik.pdf 

Vyžrebovanie: www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/670/2-hokejova-liga

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

  EXTRALIGA ŽIEN

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/685/extraliga-zien

Termínovník: 

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/685/extraliga-zien

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

  MLÁDEŽNÍCKE


  EXTRALIGA JUNIOROV

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/671/extraliga-juniorov

Termínovník: 

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/671/extraliga-juniorov

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH

KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU

Súťažné informácie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/672/kaufland-extraliga-dorastu

Termínovník: 

Vyžrebovanie: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/672/kaufland-extraliga-dorastu

Riadiaci orgán súťaže: SZĽH