Tlačivá pre medzinárodné transfery

Tlačivá pre medzinárodné transfery

MANUÁL na realizáciu medzinárodného transferu

IIHF INTERNATIONAL TRANSFER REGULATIONS (en) - MEDZINÁRODNÝ PRESTUPOVÝ PORIADOK IIHF - 2020

MEDZINÁRODNÝ PRESTUPOVÝ PORIADOK IIHF (sk) - 2020*

* Poznámka: Tento Medzinárodný prestupový poriadok IIHF 2020 je prekladom predpisu IIHF s názvom „2020 IIHF International Transfer Regulations“, v prípade rozdielov v     slovenskom a anglickom texte má anglický text prednosť a platí anglická verzia dokumentu.

Žiadosť o medzinárodný transfer

UTRF - Unlimited Transfer Request Form

UTRF - Žiadosť o nelimitovaný transfer - slovenský preklad


Cenník transferov *

Administratívny poplatok

900 CHF 600 CHF limitovaný alebo nelimitovaný transfer mužov starších ako 18 rokov

400,- CHF 300 CHF limitovaný alebo nelimitovaný transfer žien starších ako 18 rokov 
0,- CHF - limitovaný alebo nelimitovaný transfer hráčov/-ok mladších ako 18 rokov


* Oznamy Medzinárodného oddelenia SZĽH

 

BRATISLAVA (SZĽH) - Oznam Medzinárodného oddelenia SZĽH, 28.06.2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) znižuje s účinnosťou od 1. júla 2019 výšku poplatkov za medzinárodné transfery, a to nasledovne:

  1. doterajší poplatok 400 CHF hradený IIHF sa znižuje na 300 CHF,
  2. doterajší poplatok 500 CHF pre národný zväz, z ktorého hráč odchádza sa znižuje a môže byť najviac 300 CHF

Poplatky za medzinárodné transfery sa v dôsledku tejto zmeny upravujú nasledovne:

  1. limitovaný alebo nelimitovaný transfer mužov starších ako 18 rokov ... 900 CHF 600 CHF
  2. limitovaný alebo nelimitovaný transfer žien starších ako 18 rokov ... 400 CHF 300 CHF
  3. limitovaný alebo nelimitovaný transfer hráčov/-ok mladších ako 18 rokov ... 0 CHF

Tieto zmeny sú sčasti súčasťou zmien Medzinárodného prestupového poriadku IIHF, ktorý okrem uvedeného zníženia poplatku upravuje aj nasledovné:

  • Transfer hráča s pozastavenou činnosťou - hráč s pozastavenou činnosťou, či už na základe rozhodnutia IIHF alebo národného zväzu, môže počas trvania tohto trestu prestúpiť do inej krajiny len v prípade, ak mu zvyšok trestu bude plynúť aj v krajine do ktorej prestupuje.
  • Opätovne sa upravuje TRY-OUT – podmienky a lehota (najviac na 15 dní)

Aktualizovaný Medzinárodný prestupový poriadok IIHF má byť zverejnený v dohľadnej dobe, po jeho zverejnení Vás budeme informovať.

 


 

Archív 2018

MANUÁL na realizáciu medzinárodného transferu 2018

MEDZINÁRODNÝ PRESTUPOVÝ PORIADOK IIHF (sk) - 2018 podlieha schváleniu kongresom IIHF