Tlačivá pre medzinárodné transfery

Tlačivá pre medzinárodné transfery

MANUÁL na realizáciu medzinárodného transferu 2018

MEDZINÁRODNÝ PRESTUPOVÝ PORIADOK IIHF (sk) - podlieha schváleniu kongresom IIHF

MEDZINÁRODNÝ PRESTUPOVÝ PORIADOK IIHF (en) - podlieha schváleniu kongresom IIHF

Žiadosť o medzinárodný transfer

UTRF - Unlimited Transfer Request Form

UTRF - Žiadosť o nelimitovaný transfer - slovenský preklad


Cenník transferov

Administratívny poplatok

900,- CHF - limitovaný alebo nelimitovaný transfer mužov starších ako 18 rokov
400,- CHF - limitovaný alebo nelimitovaný transfer žien starších ako 18 rokov
0,- CHF - limitovaný alebo nelimitovaný transfer hráčov/-ok mladších ako 18 rokov