2. hokejová liga

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     2. Liga seniorov

Oficiálne logo súťaže 2019-2020:                      

Smernica pre súťaž 2LS 2019-2020:                       smernica 2LS

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:            usmernenia

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:           link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                       SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 2. ligy 

Ligová rada 2. ligy seniorov 2019-2020:              Ladislav Gross, Rastislav Konečný, Pavol Remžík, e-mail                               


Počet účastníkov 2019-2020:      18 (sk. A - 9, sk. B - 9)

Účastníci 2019-2020: 

Skupina A   
 
Názov zimný štadión  hrací čas  mediálne
1. MŠK Žiar nad Hronom Slovalco Aréna Žiar n. Hronom 18:00 HK MŠK Indian Žiar nad Hronom                
2. MHK Dolný Kubín Dolný Kubín 17:30  
3. HK Iskra Partizánske  Partizánske 18:00  
4. MŠK Púchov Púchov 17:30  
5. PHC Budapest --- indiv.  
6. voľno --- ---  
7. HC Bratislava Hamuliakovo 18:30  Bratislavský hokejový klub
8. HK 91 Senica Senica 18:00  
9. HC Prievidza Prievidza 17:00  
10. HK Brezno Brezno 18:45  

 

Skupina B
 
Názov zimný štadión  hrací čas  mediálne
1. HKM Rimavská Sobota Rimavská Sobota 17:00  
2. UKS Sanok Sanok (POL) 18:00  
3. MHk 32 Liptovský Mikuláš "B" L. Mikuláš 17:30  
4. HC 19 Humenné Humenné 17:30  
5. voľno --- ---  
6. MHK Kežmarok Kežmarok 17:30  
7. HC Rebellion Gelnica Gelnica 17:30  
8. HK Sabinov Sabinov 17:00  
9. HK Bardejov Bardejov 17:30  
10. HK 2016 Trebišov Trebišov 17:30  

 

 

2. ČASŤ – nadstavbová

Skupina A  
Názov 
zimný štadión 
 hrací čas SO/NE 
A5
HK Brezno
Brezno
18:45/17:00
A6
HK Iskra Partizánske
 Partizánske
18:00
A7
HC Prievidza
Prievidza
17:00
A8
HK 91 Senica
Senica
18:00/17:00
Skupina B
Názov 
zimný štadión 
 hrací čas SOB/NED
 B5
MHK Kežmarok 
Kežmarok
17:30
 B6
HK 2016 Trebišov
Trebišov
17:30
 B7
MHk 32 Liptovský Mikuláš "B"
L. Mikuláš
17:30
 B8
HC Rebellion Gelnica 
Gelnica
17:30

 

2. ČASŤ – Play-Off sk. A,B + 3. ČASŤ – PLAY-OFF 2LS

Skupina A  
Názov 
zimný štadión 
 hrací čas SO/NE 
 mediálne
A2
MŠK Žiar nad Hronom
Slovalco Aréna Žiar n. Hronom
18:00
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom        
A3
MHK Dolný Kubín
Dolný Kubín
17:30

			
A1
MŠK Púchov
Púchov
17:30

			
A4
HC Bratislava
Hamuliakovo
18:30
 Bratislavský hokejový klub
Skupina B
Názov 
zimný štadión 
 hrací čas SOB/NED
 mediálne
B1
HKM Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
17:00

			
B3
UKS Sanok
Sanok (POL)
18:00/17:00
 UKS MOSiR Sanok
B2
HC 19 Humenné  
Humenné
17:00

			
B4
HK Bardejov 
Bardejov
17:30

			

 


Klubové web linky / soc. siete:  

Web 2LS: https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/

FB 2LS: https://www.facebook.com/druhaliga/          

Zápas hviezd Západ - Východ 2020: Žiar nad Hronom, 25.01.2020, článok TU, livestream TU


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

1. ZÁKLADNÁ ČASŤ / skupinová (ZČ)
V skupine A každý s každým 1 x doma, 1 x vonku = 18 kôl (16 zápasov)
Posledný 9. účastník ukončí po ZČ sezónu.
V skupine B každý s každým 1 x doma, 1 x vonku = 18 kôl (16 zápasov)
Posledný 9. účastník ukončí po ZČ sezónu.

 
ZÁPAS HVIEZD ZÁPAD - VÝCHOD: Žiar nad Hronom, 25.01.2020
 
2. ČASŤ – nadstavbová
O umiestnenie sk. A (5.-8. sk. A)
Družstvá umiestnené po ZČ v sk. A na 5. až 8. mieste odohrajú zápasy O umiestnenie systémom 5.-8., 6.-7. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
O umiestnenie sk. B (5.-8. sk. B)
Družstvá umiestnené po ZČ v sk. B na 5. až 8. mieste odohrajú zápasy O umiestnenie systémom 5.-8., 6.-7. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.

 
O umiestnenie II. fáza sk. A (sk. A)
Na základe požiadavky a dohody klubov sk. A zo zasadnutia 24.2.2020 odohrajú družstvá z časti O umiestnenie (5.-8. sk. A) ďalšie zápasy O umiestnenie II. fáza sk. A systémom V1.-V2. (víťazi z časti O umiestnenie sk. A 5.-8.), P1.-9.ZČ na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
 
O umiestnenie II. fáza sk. B (sk. B) sa nebude hrať, kluby sk. B 5.-8. po prvej časti O umiestnenie sk. B (5.-8., 6.-7.) ukončia sezónu.
 
 
2. ČASŤ – Play-Off sk. A,B
Semifinále sk. A (1.-4.)

Družstvá umiestnené po ZČ v sk. A na 1. až 4. mieste odohrajú zápasy semifinále systémom 1.-4., 2.-3. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
Semifinále sk. B (1.-4.)
Družstvá umiestnené po ZČ v sk. B na 1. až 4. mieste odohrajú zápasy semifinále systémom 1.-4., 2.-3. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
O umiestnenie v sk. A (3. m. sk. A)
Porazené družstvá zo SF sk. A odohrajú zápasy O 3.m. v skupine A systémom 1.-2. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
O umiestnenie v sk. A (3. m. sk. B)
Porazené družstvá zo SF sk. B odohrajú zápasy O 3.m. v skupine A systémom 1.-2. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
Finále sk. A (1.-2.)
Víťazné družstvá zo SF sk. A odohrajú zápasy Finále sl. A systémom 1.-2. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
Finále sk. B (1.-2.)
Víťazné družstvá zo SF sk. B odohrajú zápasy Finále sl. A systémom 1.-2. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl.
 
3. ČASŤ – PLAY-OFF 2LS
O celkové 3. miesto 2LS (O 3m. 2LS)
Porazené družstvo z Finále sk. A odohrá zápasy konečné O 3.m. proti porazenému družstvu z Finále sk. B systémom 1.-2. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl. Víťaz série dostane bronzové medaile a pohár za konečné 3. miesto v2LS 2019/2020.

FINÁLE 2LS (A-B)
Víťazné družstvo z Finále sk. A odohrá zápasy O víťaza 2LS 2019/2020 proti víťaznému družstvu z Finále sk. B systémom 1.-2. na tri víťazné zápasy, max 5 kôl. Porazené družstvo dostane strieborné medaile a pohár za konečné 2. miesto v2LS 2019/2020, víťaz dostane zlaté medaile a pohár pre
víťaza 2LS 2019/2020.

 
ZOSTUP / POSTUP
Víťaz 2LS 2019/2020 postupuje priamo do 1. HL SR 2020/2021.
 
HRACIE DNI: SOBOTA + vložené dni / Play-Off SOBOTA / NEDEĽA
 
HRACÍ ČAS: podľa nahlásenia (aktualizácie na www.hockeyslovakia.sk)
 
Termíny: termínovník 2LS 2019/2020
 
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

Predĺženie a samostatné nájazdy: Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty stanovuje Ligová rada 1LS, športovo-technické náležitosti, špecifikácie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre 2. Ligu seniorov platnej pre sezónu 2019 / 2020.

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

 


ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória senior:  od 1.1.1999 a starší
*3) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctovm informačného systému SZĽH návod pdf a priebežne sa aktualizujú na:   www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/739/2-hokejova-liga
4) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
5) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
6) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020:   2019-20 terminovnik.pdf
Štatistiky 2019-2020:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/home/

Web 2HL: https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/

FB 2HL: https://www.facebook.com/druhaliga/


Z m e n y    v y h r a d e n é.

 
aktualizácia 7.2.2020

Videozáznamy:

 

 

Spracoval: pr2019