1. liga juniorov

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     1. LIGA JUNIOROV

Oficiálne logo súťaže 2019-2020:

Smernica pre 1LJ 2019-2020:                                smernica 1LJ

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:         usmernenia

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:       link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

 

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                        SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

Sekretár súťaže 2019-2020:                                 Mgr. Peter Kúdelka, e-mail   


Počet účastníkov 2019-2020:                               8 účastníkov

Účastníci 2019-2020:                                           

  HOBA BratislavaHOBA Bratislava      HK RUŽINOV´99 Bratislava HK RUŽINOV 99 Bratislava  HK Gladiators TRNAVA HK Trnava    ŠHK 37 Piešťany   ŠHK 37 Piešťany       HK ‘95 Považská Bystrica  HK 95 P. Bystrica   MHK Dubnica nad Váhom  MHK Dubnica    HK Mládež MichalovceHK Mládež Michalovce    MHk 32 Liptovský Mikuláš   MHk 32 L. Mikuláš


Klubové web linky / soc. siete:  

HOBA Bratislava    HK Ružinov 99 Bratislava a.s.    HK Trnava    ŠHK 37 Piešťany    HK 95 Považská Bystrica   MHK Dubnica   HK Mládež Michalovce   MHK 32 L. Mikuláš   

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/742/1-liga-juniorov

FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

 
I. časť - základná:
V tejto časti odohrajú družstvá  medzi sebou 14 kôl (1x doma, 1x vonku). Prvé dve družstvá postupujú do II. nadstavbovej časti EXJ o play- off.
 
II. časť -  ´´O play out EXJ´´:
Do tejto časti postupia družstvá, ktoré sa umiestnili na 3.-8. mieste v základnej časti.
Družstvá odohrajú medzi sebou 20 kôl 2x doma 2x vonku. Družstvá umiestnené na 1.-2. mieste po skončení tejto časti postupujú do III. časti EXJ ´´play out´´.  Družstvá odohrajú medzi sebou zápasy spôsobom dvojzápasu s tým istým súperom sobota- nedeľa. Odohrané do 16.2.2019.
 
II. časť - ´´ O umiestnenie´´
Nastavenie tejto časti bude predmetom rokovania medzi družstvami 1LJ a SO SZĽH v mesiaci január 2020.
 
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase
 
Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre 1LJ 2019-2020 (v úvode stránky).
 
Úradné začiatky stretnutí: Sobota 14:00/ Nedeľa 10:30.
 
PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória junior:  od 1.1.2000 do 31.12.2001 (2000, 2001). V stretnutiach 1. ligy juniorov môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2000 do 31.12.2001 (ročník 2000, 2001). V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1999 - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára ! V prípade, že družstvo juniorov bude mať na základe nominačného listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 2000, 2001 v projektoch, alebo SR 18  povoľuje sa počas nominácie štart brankára narodeného v roku 1999 materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii junior započítavajúceho sa  do počtu 5. hráčov v jednom dni. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1999 môže byť zaradený aj cudzinec ročníka 1999, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.
3) Hracie dni a čas 1LJ: ZČ - sobota, nedeľa; vložené:               podľa nahlásených začiatkov klubov
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctovm informačného systému SZĽH a priebežne sa aktualizujú na:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/742/1-liga-juniorov
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020: termínovník 1LJ.pdf
Rozpis súťaže 2019-2020:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-organizovanych-szlh-2019-2020-1
Štatistiky 2019-2020:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/competitors/742/1-liga-juniorov

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/ostatne-slovenske-sutaze/
FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/

Z m e n y    v y h r a d e n é.

Partneri SZĽH :             https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/partneri-a-dodavatelia-1
 
aktualizácia 6.9.2019

 

Spracoval: PK / pr2019