Liga kadetov

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     LIGA KADETOV

Oficiálne logo súťaže 2019-2020:

Smernica pre súťaž LKA 2019-2020:                       smernica LKA

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:             usmernenia

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:           link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

 

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                       SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

Sekretár súťaže 2019-2020:                                 Lukáš Pék, e-mail   


Počet účastníkov 2019-2020:      35

Účastníci 2019-2020:

Základná Skupina „A“
p.č Názov
1. HC SLOVAN Bratislava mládež
2. HK Ružinov 99 Bratislava a.s.
3. MHKM Skalica
4. HK Trnava
5. HK Bratislava
6. HK Havrani Piešťany
7. HC ŠKP Bratislava
8. HOBA Bratislava
9. HO Hamikovo Hamuliakovo

Základná Skupina „B“
p.č Názov
1. Dukla Trenčín n.o.
2. MMHK Nitra
3. MŠK Púchov s.r.o.
4. HK 95 Považská Bystrica
5. HK Iskra Partizánske
6. MHK Dubnica nad Váhom
7. HC Topoľčany
8. HC Zlaté Moravce
9. HK Levice

Základná Skupina „C“
p.č Názov
1. MHA Martin
2. HC 05 Banská Bystrica
3. HKM Zvolen – mládež
4. MšHKM Žilina
5. HT MHK32 Liptovský Mikuláš
6. HC 07 Detva s.r.o.
7. MHK Ružomberok
8. MHK Dolný Kubín

Základná Skupina „D“
p.č Názov
1. HC Košice
2. HK ŠKP Poprad
3. HK Mládež Michalovce
4. LA 11 Košice
5. MŠKM Trebišov
6. HC Bulls Vranov
7. Ml. HC 46 Bardejov
8. HK Spišská Nová Ves
9. PHK Prešov n.o.


Klubové web linky / soc. siete:  

  

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/675/liga-kadetov

FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí  pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

Bodovanie: 2 body - výhra, 1 bod - remíza, 0 bodov - prehra

I. časť - základná
Družstvá skupiny "A" odohrajú 1x doma, 1x vonku každý s každým 18 kôl (16 zápasov)
Družstvá skupiny "B" odohrajú 1x doma, 1x vonku každý s každým 18 kôl (16 zápasov)
Družstvá skupiny „C“ odohrajú 1x doma, 1x vonku každý s každým 14 kôl (14 zápasov)
Družstvá skupiny "D" odohrajú 1x doma, 1x vonku každý s každým 18 kôl (16 zápasov)
Hracie dni budú sobota a nedeľa.
 
II. časť Nadstavbová - TOP 
Družstvá umiestnené v sk.A, sk. B, sk. C a sk. D na 1.- 3. mieste po základnej časti postupujú do skupiny TOP 14.
Družstvá umiestnené v sk. A, sk. B, sk. C a sk. D na 4.mieste odohrajú kvalifikačný turnaj o 2 postupové miesta do skupiny top 14.
Družstvá odohrajú medzi sebou 1x doma 1x vonku 26 zápasov (28 kôl).
Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú.
Hracie dni budú sobota a nedeľa.
Družstvo umiestnené na 1. mieste získa titul Majster Slovenska v kategórii Kadetov.
 
II. časť Nadstavbová O UMIESTNENIE :
Družstvá umiestnené na 4. mieste, ktoré neuspeli v kvalifikačnom turnaji spolu s družstvami umiestnenými 5.-9. mieste v skupinách po základnej časti vytvoria 2. regionálne skupiny
(11,10 účastníkov).
Družstvá odohrajú 1x doma, 1x vonku spolu 20, resp. 18 zápasov
Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú.
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória kadet: od 1.1.2004 do 31.8.2005.
3) Hracie dni a časy LKA : sobota , nedeľa hracie časy podľa nahlásenia klubov. NIT- sob 15:45, ned 11:30
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH a priebežne sa aktualizujú na: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/744/liga-kadetov
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   https://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  https://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020:   2019-20 LKA terminovnik.pdf


Z m e n y    v y h r a d e n é.

 
aktualizácia 6.9.2019

 

Spracoval: LP / pr2019