Výkonný výbor SZĽH

Ing. Martin KOHÚT

Prezident SZĽH

Ing. Dušan Mráz

Člen výkonného výboru

Róbert ĽUPTÁK

Člen výkonného výboru

Miroslav Šatan

Člen výkonného výboru

Ivan DROPPA

Člen výkonného výboru

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ

Člen výkonného výboru

Peter OREMUS

Člen výkonného výboru

Ing. František SUCHARDA

Člen výkonného výboru

Michal LONGAUER

Člen výkonného výboru

Ladislav GROSS

Člen výkonného výboru

Jozef STÜMPEL

Člen výkonného výboru

Zápisnica č. 51 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 13. júna 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 49 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 10. mája 2018 až 11. mája 2018
Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. mája 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 47 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 12. apríla 2018 15:45 hod. až 13. apríla 2018 12:00 hod.
Zápisnica č. 46 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 5. apríla 2018 až 6. apríla 2018
Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 11. apríla 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 44 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 15. marca 2018 až 16. marca 2018
Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 7. marca 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 42 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 13. februára 2018 až 14. februára 2018
Zápisnica č. 41 z hlasovania VV spôsobom per rollam z dňa 2. februára 2018
Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25. januára 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 16. januára 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 6. decembra 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. novembra 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18. októbra 2017 v Bratislave
Zápisnica č.35 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 7. septembra 2017 až 22. septembra 2017
Zápisnica č. 34 zo zasadnutia Výkonného výboru SZĽH dňa 13. septembra 2017
Zápisnica č.32 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. augusta 2017 až 22. augusta 2017
Zápisnica č.33 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 17. augusta 2017 až 22. augusta 2017
Zápisnica č.31 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 18. augusta 2017 až 21. augusta 2017
Zápisnica č.30 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 15. augusta 2017 až 17. augusta 2017
Zápisnica č.29 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 9. augusta 2017 až 11. augusta 2017
Zápisnica č.28 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 13. júla 2017 až 16. júla 2017
Zápisnica č.27 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 7. júla 2017 až 10. júla 2017
Zápisnica č.26 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 6. júla 2017 až 7. júla 2017
Zápisnica č.25 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. augusta 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 24 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. júna 2017 až 29. júna 2017
Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. júna 2017 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č.22 z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne
Zápisnica č.22 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne
Prezenčná listina z VV SZĽH č.21 z dňa 25. mája 2017 v Bratislave
Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 25. mája 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade
Zápisnica z VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 17 spôsobom per rollam konaného v dňoch 1. až 2. februára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 16 spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. až 20. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 15 spôsobom per rollam konaného v dňoch 14. až 15. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 14 spôsobom per rollam konaného v dňoch 4. až 6. januára 2017
Prezenčná listina z VV SZĽH konaného dňa 17. januára 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 13 z dňa 17. januára 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 12 spôsobom per rollam konaného v dňoch 27. až 29. decembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. až 23. decembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine
Zápisnica z VV SZĽH č. 9 spôsobom per rollam v dňoch 22. - 25. novembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 8 z dňa 15. novembra 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 7 per rollam v dňoch 26. - 28. októbra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 6 z dňa 19. októbra 2016 v Bratislave
Zápisnica a prezenčná listina z VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači
Prezenečná listina z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 2 Per rollam
Prezenčná listina z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave

 

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 28 z dňa 13. - 16. augusta 2017 per rollam

Príloha č. 1

Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
 

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam z dňa 22. až 23. decembra 2016

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave

Príloha k zápisnici č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici č. 25 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. augusta 2017 v Bratislave
Prílohy č. 1 až 7

Prílohy k zápisnici č. 26 z hlasovania VV SZĽH per rollam konaného v dňoch 6. - 7. júla

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici č. 31 z hlasovania VV SZĽH per rollam konaného v dňoch 18. - 21. augusta

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici č. 34 VV SZĽH konaného dňa 13. septembra 2017 v Bratislave

Prílohy č. 1 až 8

Príloha k zápisnici č. 36 VV SZĽH konaného dňa 18. októbra 2017 v Bratislave

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 39 zo dňa 16. januára 2018

Príloha č. 1 a 2

Príloha č. 3

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 43 zo dňa 7. marca 2018

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 45 zo dňa 11. apríla 2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 48 zo dňa 2. mája 2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 49 per rollam konaného v dňoch 10. - 11. mája 2018

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 51 zo dňa 13. júna 2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5