Výkonný výbor SZĽH

Miroslav
ŠATAN

Prezident SZĽH

Michal
HANDZUŠ

Člen výkonného výboru

Ing. Martin
KOHÚT

Člen výkonného výboru

Mgr. Ľudovít
JURÍNYI

Člen výkonného výboru

Ladislav
GROSS

Člen výkonného výboru

Miroslav
LIPOVSKÝ

Člen výkonného výboru

Mgr. Marcel
OZIMÁK

Člen výkonného výboru

Žigmund
PÁLFFY

Člen výkonného výboru

Jozef
STÜMPEL

Člen výkonného výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 10. júla 2019 až 11. júla 2019
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 1. augusta 2019 v Bratislave
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 05. augusta 2019 až 06. augusta 2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. augusta 2019 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 05. septembra 2019 v Prešove

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 12. septembra 2019 až 13. septembra 2019

príloha č. 1

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 21. septembra 2019 až 23. septembra 2019

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 17. októbra 2019 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. októbra 2019 až 23. októbra 2019
Zápisnica č. 10 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 13. novembra 2019 až 14. novembra 2019

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 21. novembra 2019 až 24. novembra 2019

príloha č. 1

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25. novembra 2019 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 3

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 03. decembra 2019 až 04. decembra 2019
Zápisnica č. 14 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 11. decembra 2019 až 12. decembra 2019

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 16. decembra 2019 až 17. decembra 2019

príloha č. 1

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 20. decembra 2019 až 23. decembra 2019
Zápisnica č. 17 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 09. januára 2020 až 10. januára 2020

Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23. januára 2020 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25. februára 2020 v Bratislave

príloha č. 1

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 30. marca 2020 až 31. marca 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 21 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 31. marca 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 22 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 07. apríla 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 14. apríla 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 24 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23. apríla 2020

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 25 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 06. mája 2020

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 26 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. mája 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 27 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 10.6. 2020 v Trenčíne

príloha č. 1

Zápisnica č. 28 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 9.7.2020 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 29 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. júla 2020 až 23. júla 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 30 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 11.08.2020 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3 príloha č. 4

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27.08.2020 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 32 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 16.09.2020 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 17. septembra 2020 až 18. septembra 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 34 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23.09.2020

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 35 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 23. septembra 2020 až 24. septembra 2020

Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. septembra 2020 až 30. septembra 2020

príloha č. 1

Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 05. októbra 2020 až 06. októbra 2020
Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného dňa 09. októbra.2020

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 14.10.2020

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného dňa 30. októbra.2020

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 10.11.2020 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 17.12.2020 v Bratislave

príloha č. 1

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 26. januára 2021 až 27. januára 2021
Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18.02.2021 v Bratislave
Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 26. februára 2021 až 28. februára 2021

Zápisnica č. 46 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 12. marca 2021 až 14. marca 2021

príloha č. 1

Zápisnica č. 47 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 23. marca 2021 až 24. marca 2021

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25.03.2021 v Bratislave

príloha č. 1

Zápisnica č. 49 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 13.04.2021 v Bratislave

Zápisnica č. 50 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 28.04.2021 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 51 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 30. apríla 2021 až 06. mája 2021

príloha č. 1

Zápisnica č. 52 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27.05.2021 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 53 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 16.06.2021 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3

Zápisnica č. 54 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného dňa 30.06.2021

príloha č. 1 príloha č. 2

Zápisnica č. 55 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 27. júla 2021 až 28. júla 2021

Zápisnica č. 56 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25.08.2021 v Bratislave

príloha č. 1 príloha č. 2 príloha č. 3 príloha č. 4

Zápisnica č. 57 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 03. septembra 2021 až 06. septembra 2021
Zápisnica č. 74 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 17. júna 2019 v Bratislave
Zápisnica č. 73 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 11. júna 2019 až 12. júna 2019
Zápisnica č. 72 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. mája 2019 až 29. mája 2019
Zápisnica č. 71 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. mája 2019 až 28. mája 2019
Zápisnica č. 70 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 20. mája 2019 až 21. mája 2019
Zápisnica č. 69 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 02. mája 2019 v Bratislave
Zápisnica č. 68 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27. marca 2019 v Bratislave
Zápisnica č. 67 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. februára 2019 až 23. februára 2019
Zápisnica č. 66 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18. februára 2019 v Bratislave
Zápisnica č. 65 zo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 29. januára 2019 až 30. januára 2019
Zápisnica č. 64 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23. januára 2019 v Bratislave
Zápisnica č. 63 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 12. decembra 2018 až 14. decembra 2018
Zápisnica č. 62 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 21. novembra 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 61 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18. októbra 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 60 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 19. septembra 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 59 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 6. septembra 2018 až 7. septembra 2018
Zápisnica č. 58 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 5. septembra 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 57 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 30. augusta 2018 až 31. augusta 2018
Zápisnica č. 56 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 30. augusta 2018 až 31. augusta 2018
Zápisnica č. 55 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 30. augusta 2018 až 31. augusta 2018
Zápisnica č. 54 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 30. augusta 2018 až 31. augusta 2018
Zápisnica č. 53 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 16. augusta 2018 až 17. augusta 2018
Zápisnica č. 52 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. augusta 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 51 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 13. júna 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 50 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. mája 2018 až 29. mája 2018
Zápisnica č. 49 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 10. mája 2018 až 11. mája 2018
Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. mája 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 47 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 12. apríla 2018 15:45 hod. až 13. apríla 2018 12:00 hod.
Zápisnica č. 46 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 5. apríla 2018 až 6. apríla 2018
Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 11. apríla 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 44 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 15. marca 2018 až 16. marca 2018
Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 7. marca 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 42 z hlasovania VV spôsobom per rollam konaného v dňoch 13. februára 2018 až 14. februára 2018
Zápisnica č. 41 z hlasovania VV spôsobom per rollam z dňa 2. februára 2018
Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25. januára 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 16. januára 2018 v Bratislave
Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 6. decembra 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. novembra 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18. októbra 2017 v Bratislave
Zápisnica č.35 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 7. septembra 2017 až 22. septembra 2017
Zápisnica č. 34 zo zasadnutia Výkonného výboru SZĽH dňa 13. septembra 2017
Zápisnica č.32 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. augusta 2017 až 22. augusta 2017
Zápisnica č.33 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 17. augusta 2017 až 22. augusta 2017
Zápisnica č.31 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 18. augusta 2017 až 21. augusta 2017
Zápisnica č.30 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 15. augusta 2017 až 17. augusta 2017
Zápisnica č.29 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 9. augusta 2017 až 11. augusta 2017
Zápisnica č.28 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 13. júla 2017 až 16. júla 2017
Zápisnica č.27 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 7. júla 2017 až 10. júla 2017
Zápisnica č.26 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 6. júla 2017 až 7. júla 2017
Zápisnica č.25 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. augusta 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 24 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. júna 2017 až 29. júna 2017
Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. júna 2017 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č.22 z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne
Zápisnica č.22 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne
Prezenčná listina z VV SZĽH č.21 z dňa 25. mája 2017 v Bratislave
Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 25. mája 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade
Zápisnica z VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 17 spôsobom per rollam konaného v dňoch 1. až 2. februára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 16 spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. až 20. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 15 spôsobom per rollam konaného v dňoch 14. až 15. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 14 spôsobom per rollam konaného v dňoch 4. až 6. januára 2017
Prezenčná listina z VV SZĽH konaného dňa 17. januára 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 13 z dňa 17. januára 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 12 spôsobom per rollam konaného v dňoch 27. až 29. decembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. až 23. decembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine
Zápisnica z VV SZĽH č. 9 spôsobom per rollam v dňoch 22. - 25. novembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 8 z dňa 15. novembra 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 7 per rollam v dňoch 26. - 28. októbra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 6 z dňa 19. októbra 2016 v Bratislave
Zápisnica a prezenčná listina z VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači
Prezenečná listina z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 2 Per rollam
Prezenčná listina z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 28 z dňa 13. - 16. augusta 2017 per rollam

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam z dňa 22. až 23. decembra 2016

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave

Príloha k zápisnici č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici č. 25 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. augusta 2017 v Bratislave
Prílohy č. 1 až 7

Prílohy k zápisnici č. 26 z hlasovania VV SZĽH per rollam konaného v dňoch 6. - 7. júla

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici č. 31 z hlasovania VV SZĽH per rollam konaného v dňoch 18. - 21. augusta

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici č. 34 VV SZĽH konaného dňa 13. septembra 2017 v Bratislave

Prílohy č. 1 až 8

Príloha k zápisnici č. 36 VV SZĽH konaného dňa 18. októbra 2017 v Bratislave

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 39 zo dňa 16. januára 2018

Príloha č. 1 a 2

Príloha č. 3

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 43 zo dňa 7. marca 2018

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 45 zo dňa 11. apríla 2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 48 zo dňa 2. mája 2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 49 per rollam konaného v dňoch 10. - 11. mája 2018

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 51 zo dňa 13. júna 2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 52 zo dňa 15. augusta 2018

Príloha č. 1 - návrh reprezentačného oddelenia SZĽH na doplnenie členov RT reprezentačných družstiev SR na sezónu 2018/2019

Príloha č. 2 - Smernica o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH

Príloha č. 3 - Smernica o určení požiadaviek pre výkon činnosti regionálnych inštruktorov SZĽH

Príloha č. 4 - Smernica o určení požiadaviek pre výkon činnosti regionálnych manažérov SZĽH

Príloha č. 5 - Smernica pre obsadzovanie rozhodcov v ľadovom hokeji

Príloha č. 6 - Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou

Príloha č. 7 - Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie prípravka 3. a 4. triedy - minihokej

Príloha č. 8 - Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov 5. a 6. triedy

Príloha č. 9 - Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie starších žiakov 7. a 8. triedy

Príloha č. 10 - Interná Smernica SZĽH č. 1/2018 Variabilné symboly

Príloha č. 11 - Smernica o výchovnom

Príloha č. 12 až 24 - návrhy na udelenie licencií na sezónu 2018/2019

Príloha č. 25 - systém prerozdelenia finančných prostriedkov za štart zahraničných hráčov v sezóne 2017/2018

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 56 per rollam konaného v dňoch 30. - 31. augusta 2018

Príloha č. 1 - Smernica starší žiaci

Príloha č. 2 - Smernica mladší žiaci

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 59 per rollam konaného v dňoch 6. - 7. septembra 2018

Príloha č. 1

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 60 zo dňa 19. septembra 2018

Príloha č. 1 - RT SR

Príloha č. 2 - Legislatíva na schválenie

Príloha č. 3 - Legislatíva na zrušenie

 

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 61 zo dňa 18. októbra 2018

Príloha č. 1 - doplnenie RT SR

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 62 zo dňa 21. novembra 2018

Príloha č. 1 - Stanovy, Súťažný poriadok a Prestupový poriadok na predloženie a schválenie Kongresu SZĽH

Príloha č. 2 - znenie programu Kongresu SZĽH

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 66 zo dňa 18. februára 2019

Príloha č. 1 - Štatút reprezentanta v ľadovom hokeji

Príloha č. 2 - Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2019/2020 - mládež

Príloha č. 2 - Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2019/2020 - senior

Príloha č. 3 - Finančné príspevky zo systému motivačných a sociálnych projektov SZĽH

Príloha č. 4 - Smernica SZĽH o štartovnom

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 68 zo dňa 27. marca 2019

Príloha č. 1 - štatút Komisie rozhodcov SZĽH

Príloha č. 2 - definícia „zahraničného hokejistu“ v predpisoch SZĽH

Príloha č. 3 - Smernica o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH 

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 69 zo dňa 02. mája 2019

Príloha č. 1 - Žiadosť o motivačný finančný príspevok - vyhodnotenie

Príloha č. 2 - štatút Komisie rozhodcov SZĽH

Príloha č. 3 - Volebný poriadok SZĽH

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 73 

Príloha č. 1 - Štatút Volebnej komisie

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 74

Príloha č. 1 - návrh RT mládežníckych reprezentačných družstiev a RT žien SR

Príloha č. 2 - Prehľad čerpania štátnej dotácie k hokejovej infraštruktúre a zaradenie prijatých žiadostí do kategórie D

Príloha č. 3 - Volebný poriadok SZĽH

Príloha č. 4 - Smernica SZĽH pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou

Príloha č. 5 - Program rokovania Kongresu, Rokovací poriadok, Stanovy, Súťažný poriadok, Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok

Príloha č. 6 - Zmena organizačnej štruktúry SZĽH

 Covid faq