K-Classic 1. liga dorastu

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     K-Classic 1. LIGA DORASTU

Logo partnera 2019-2020:                                   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo k-classic

 

Smernica pre súťaž 1LD 2019-2020:                  smernica 1LD

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:        usmernenia

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:      link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

 

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                       SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Sekretár súťaže 2019-2020:                                 Mgr. Peter Kúdelka, e-mail  +421 905 234 026


Počet účastníkov 2019-2020:                               14 (dve regionálne skupiny po 7 účastníkov, účastnici budú zaradení do dvojičiek)

Účastníci 2019-2020:                                           

sk. západ: HK RUŽINOV´99 Bratislava, HOBA Bratislava, HK Levice, HK Lokomotíva N. Zámky, HK Iskra Partizánske, HC Topoľčany, HK Havrani Piešťany.

sk. východ: HKM Zvolen, MŠHK- mládež Prievidza, HC Lučenec, HK Brezno, H.A. Slávia Prešov, P.H.K. Prešov, HK 46 Mládež Bardejov


Klubové web linky / soc. siete:  

   

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/741/kaufland-extraliga-dorastu

FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - základná:
 
Všetky družstvá, vo svojej skupine odohrajú stretnutia so súpermi 2x doma a 2x vonku -28 kôl. Družstvá budú zaradené vo svojich skupinách vo dvojičkách, podľa regionálnych vzdialenosti.
 
II. časť - ´´O extraligu´´:

Do tejto časti postupujú družstvá umiestnené na 1.-3. mieste zo skupiny A a zo skupiny B.

Družstvá odohrajú medzi sebou zápasy 2x doma, 2x vonku systémom odohratia vždy dvojzápasov u súpera v sobotu a v nedeľu. Celkovo sa odohrá 20 kôl. Víťaz tejto časti postupuje priamo do EXD pre sezónu 2020/21.

 

III. časť - ´´O umiestnenie´:

Týchto skupín sa zúčastnťujú družstvá , ktoré v základných skupinách A a B obsadili 4.-7. miesto.

Tieto družstvá vytvoria dve skupiny s rovnakým spôsobom ako v základných častiach.

Družstva medzi sebou odohrajú vo svojich skupinách medzi sebou zápasy systémom 3x doma a 3x vonku.

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí  pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre 1LD 2019-2020 (v úvode stránky).

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

 


ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória dorastenec:  od 1.1.2002 do 31.12.2003 (2002, 2003). 
3) Hracie dni a čas 1LD: ZČ - 14:00 sobota, 9:30 nedeľa; PAR - 14:30 sob., 9:30 ned.; HOB - sob. 13:15, ned. 12:15;
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH a priebežne sa aktualizujú na:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/743/k-classic-1-liga-dorastu
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020:   2019-20 terminovnik.pdf


Z m e n y    v y h r a d e n é.

 
aktualizácia 6.9.2019

 

Spracoval: PK / pr2019