SZĽH odporúča klubom prerušiť aj tréningový proces

BRATISLAVA – Slovenský zväz ľadového hokeja a riadiace orgány súťaží v súlade s oznámením Ústredného krízového štábu zo dňa 9.3.2020 v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu (COVID-19) prerušili všetky súťaže, prípravné zápasy a priateľské stretnutia. Zväz však klubom odporúča prerušiť aj tréningové procesy.
 
SZĽH odporúča klubom prerušiť tréningové procesy v záujme zabráneniu prípadného šírenia vírusu COVID-19, a to hlavne v miestach a mestách, kde zriaďovatelia škôl prerušili vyučovanie na školách.

 SZĽH situáciu ďalej monitoruje a bude priebežne reagovať.