Návrhy kandidátov členov SZĽH na Kongres SZĽH

BRATISLAVA (SZĽH) - Volebná komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (VK SZĽH) preverila návrhy kandidátov členov SZĽH v zmysle Stanov SZĽH na Kongres SZĽH dňa 24.6.2021 a to na pozície člena Výkonného výboru SZĽH, predsedu Dozornej rady SZĽH (Kontrolóra SZĽH), dvoch ďalších členov Dozornej rady SZĽH, predsedu i podpredsedu Arbitrážnej komisie SZĽH a podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH. Podľa článku V. odseku 5.3. volebného poriadku vyhotovila zoznam kandidátov pre voľby do volených funkcií orgánov SZĽH.

Návrhy členov SZĽH na kandidátov do volených funkcií v zmysle Stanov doručené v stanovenom termíne:

Zoznam navrhovaných kandidátov členov SZĽH v termíne doručenia

 

Návrhy členov SZĽH na kandidátov do volených funkcií doručené po stanovenom termíne:

Zoznam navrhovaných kandidátov členov SZĽH po termíne doručenia

 

Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie zo dňa 15.6.2021 s prílohami je zverejnená na webovom sídle SZĽH (link).