Volebná komisia SZĽH

JUDr. Rastislav
Železník

Predseda Volebnej komisie SZĽH

Mgr.Ľubomíra 
KOŽANOVÁ

Člen Volebnej komisie SZĽH

Tomáš
Pšenka

Člen Volebnej komisie SZĽH

 

Ervin
Mik

Člen Volebnej komisie SZĽH

Marek
Majdák

Člen Volebnej komisie SZĽH

Bc.Rastislav 
Konečný

Člen Volebnej komisie SZĽH

2024
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 30.4.2024
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 30.4.2024
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 8.4.2024
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 8.4.2024
 
2023
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 6.12.2023
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 6.12.2023
 
Správa VK SZĽH z Kongresu SZĽH dňa 5.12.2023
Prezenčná listina VK SZĽH - Kongres SZĽH dňa 5.12.2023
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 4.12.2023
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 4.12.2023
 
OZNAM VK SZĽH 27.11.2023:
1. VK SZĽH obdržala 27.11.2023 oznam o neprijatí kandidatúry Mgr. R. Peciara na volenú funkciu člena Dozornej rady SZĽH. 
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 21.11.2023
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 21.11.2023
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_5 12 2023
 Kandidáti do volených funkcií_Kongres SZĽH_5 12 2023
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 1.2.2023
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 1.2.2023
 
2022
OZNAM VK SZĽH 12.12.2022:
1. VK SZĽH obdržala 11.12.2022 oznam o vzdaní sa kandidatúry A. Hosťoveckej na člena Volebnej komisie SZĽH. 
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_12 12 2022 - doplnené zmeny 12 12 2022
 
OZNAM VK SZĽH 11.12.2022:
1. Zapracovaný podnet k technickej úprave - Richard Pavlikovský, klubová príslušnosť MŠHK mládež Prievidza  
2. VK SZĽH obdržala 7.12.2022 oznam o vzdaní sa kandidatúry V. Škanderu na člena Volebnej komisie SZĽH. V. Škandera zostáva kandidátom len na člena VV SZĽH.
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_12 12 2022 - doplnené zmeny 11 12 2022
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 02.12.2022
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 02.12.2022
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_12 12 2022
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 24.11.2022
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 24.11.2022
 
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 30.5.2022 (správa z Kongresu)
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 18.5.2022
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 18.5.2022
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 5.5.2022
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_9 5 2022 - doplnené opravy 5 5 2022
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 5.5.2022
OZNAM VK SZĽH 5.5.2022:
1. Zapracovaná námietka člena SZĽH HK Dukla Trenčín.
2. Zapracovaná námietka člena SZĽH HK Havrani Piešťany.
3. VK SZĽH obdržala 3.5.2022 oznam o vzdaní sa kandidatúry M. Laža na člena VV SZĽH. M. Lažo zostáva kandidátom len ako zástupca športovcov do VV SZĽH.
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 26.4.2022
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_9 5 2022
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 26.4.2022
 
Zápis a PL zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 17.3.2022

OZNAM VK SZĽH 17.3.2022:

1. Miroslav Lažo (HC SLOVAN Bratislava - mládež o.z.) dňa 16.3.2022 doručil na VK SZĽH oznam o kandidatúre do VV SZĽH len ako zástupca športovcov - hokejistov.

2. Alena Dobrodejová (HK Spartak Dubnica) dňa 17.3.2022 doručila na VK SZĽH oznam o vzdaní sa kandidatúry za člena VV SZĽH.

3. Technická oprava klubovej príslušnosti : kandidáta do za člena VV SZĽH, Roman Chatrnúch korektná informácia o klubovej príslušnosti (HK Spartak Dubnica).

OZNAM VK SZĽH 16.3.2022:

1. Mgr. Peter Potenga (HK Spišská Nová Ves) dňa 16.3.2022 doručil VK SZĽH oznam o vzdaní sa kandidatúry za člena VV SZĽH.

OZNAM VK SZĽH 11.3.2022:

1. Upresnenie právneho subjektu k návrhu kandidáta na prezidenta SZĽH Ľ. Jurínyiho "HK Levice " správne právny subjekt "HK Levice s.r.o."

2. Technická oprava krstného mena kandidáta do VV SZĽH "Imrich Valášek" správne krstné meno "Imre Valášek"

Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 9.3.2022
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_18 3 2022 
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 9.3.2022
 
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 4.3.2022
Prezenčná listina zo zasadnutia VK zo dňa 4.3.2022
 
2021
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 15.6.2021
Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_24 6 2021 (návrhy doručené v lehote 9.6.2021, do 23:59)
Návrhy doručené po lehote: Zoznam kandidátov do volených funkcií_Kongres SZĽH_24 6 2021 (doručené po lehote)
Prezenčná listina
 
2019

Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 26.6.2019

        Zoznam kandidátov

 
2018
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 18.4.2018
Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 13.6.2018
Zoznam kandidátov