Volebná komisia SZĽH

JUDr. Rastislav
Železník

Predseda Volebnej komisie SZĽH

Mgr,Ľubomíra 
Kožanová

Člen Volebnej komisie SZĽH

Branislav
Semančík

Člen Volebnej komisie SZĽH

 

Ervin
Mik

Člen Volebnej komisie SZĽH

Miroslav
Dráb

Člen Volebnej komisie SZĽH

Bc.Rastislav 
Konečný

Člen Volebnej komisie SZĽH