Volebná komisia SZĽH

JUDr. Rastislav
Železník

Predseda Volebnej komisie SZĽH

Ján
Taraba

Člen Volebnej komisie SZĽH

Branislav
Semančík

Člen Volebnej komisie SZĽH

Ervin
Mik

Člen Volebnej komisie SZĽH

Miroslav
Dráb

Člen Volebnej komisie SZĽH

Ladislav
Križan

Člen Volebnej komisie SZĽH