Tréningový portál mládeže využívajú už stovky trénerov

BRATISLAVA – Komplexné riešenie pre slovenských mládežníckych trénerov, ktoré spája oblasť prípravy a vedenie športového tréningu aj oblasť vzdelávanie trénerov. To je Tréningový portál mládeže (TPM), ktorého prevádzku spustil Slovenský zväz ľadového hokeja v priebehu minulého roka.

Po počiatočnej, štartovacej fáze, sa do portálu postupne dopĺňajú a aktualizujú jeho jednotlivé časti. „Jeho hlavným cieľom je uľahčiť trénerom mládeže každodennú prácu a tiež zjednodušiť možnosti vzdelávať sa,“ povedal Igor Andrejkovič, riaditeľ oddelenia vzdelávania SZĽH. 

Plánovanie tréningových cvičení

V súčasnosti už modernú pomôcku pre tréningový proces využíva viac ako 500 trénerov po celom Slovensku a každý týždeň pribúdajú ďalší. K aktivovaniu prístupu na TPM stačí kontaktovať regionálneho inštruktora, ktorý zároveň vysvetlí základne princípy využívania portálu. Najčastejšie sa používa pri plánovaní tréningových cvičení a tréningových jednotiek, pri vedení dochádzky hráčov alebo pre ukladanie výsledkov testovania.

„Tréneri si môžu vytvárať tréningové cvičenia tak, že si ich sami nakreslia prostredníctvom kresliaceho programu či nahraním video-ukážky z tréningu. Následne z nich pripravia tréningové jednotky, ktoré môžu zdieľať s ďalšími trénermi,“ vysvetľuje Andrejkovič.

Do systému bude prispievať aj Slovenský zväz ľadového hokeja a to vkladaním vzorových tréningových cvičení na ľade aj mimo neho pre jednotlivé vekové kategórie. 

Vzdelávanie trénerov

Mimoriadna pomoc TPM sa ukázala najmä počas nedávnych mesiacov, keď boli pre koronakrízu zatvorené všetky štadióny, tímové tréningy zrušené a stretávanie ľudí obmedzené na minimum. „Mali sme rozbehnuté školenie trénerov a keďže sme sa nemohli stretávať, tak sme TPM aktívne využívali v oblasti dištančného e-learningu,“ konštatuje riaditeľ oddelenia vzdelávania SZĽH.

Do portálu tiež pripravili v spolupráci s kondičnými trénermi sériu metodických videí pre mládežníckych trénerov, ktorí ich cez aplikácie Zoom alebo Teams používali na tímové tréningy hráčov mimo ľadu.

Na online platforme nájdu tréneri aj množstvo odborných ukážok od domácich aj zahraničných trénerov. K dispozícii je aj možnosť vytvorenia si vlastného tréningového denníka, v ktorom si môžu plánovať a viesť podrobnú evidenciu tréningového procesu. 

Systém bude slúži aj na testovanie hráčov

V najbližších týždňoch bude TPM slúžiť pre trénerov aj ako databáza hodnôt testovania hráčov v jednotlivých vekových kategóriách. Od mája začali výsledky testovania vkladať do systému. V budúcnosti bude možné sledovať zmeny výkonnosti hráčov cez ich elektronickú kartu. „Veríme, že sa v krátkom čase podarí programátorom prepojenie funkčného Informačného systému SZĽH s TPM tak, že aby sa všetky informácie o hráčoch ukladali na jeho karte,“ hovorí Andrejkovič.

Dôležitou súčasťou TPM je aj možnosť skautovania hráčov pre potreby reprezentačných výberov. „Podľa spätnej väzby trénerov vnímajú TPM veľmi pozitívne. Svedčí o tom aj ich aktivita na portáli pri tvorbe cvičení a tréningových jednotiek, ale aj pri prezeraní dostupných prednášok,“ dodal riaditeľ oddelenia vzdelávania SZĽH. 


Fotogaléria

Ďalšie články