SZĽH zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí k projektu "Podpora rozvoja športu"

BRATISLAVA (SZĽH) - Vláda Slovenskej republiky uvoľnila začiatkom júla 21,2 milióna eur na podporu športu. Z nej putovala najvyššia časť, konkrétne 10,2 milióna eur na rozvoj pre Slovenský zväz ľadového hokeja. SZĽH teraz zverejňuje výzvu pre obce na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“, teda na vybudovanie multifunkčných ihrísk v areáloch základných škôl, pre ktorý zväz vyhradil vyše päť miliónov eur.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Takýmto bezpečným priestorom je v tomto projekte spomínaná nenáročná multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou takejto plochy je rolba, kontajner pre garážovanie rolby, sada hokejových bránok (4ks) a sada minimantinelov na pridelenie ihriska.

Viac sa dozviete v priloženej výzve:

Výzva

Žiadosť - tlačivo