SZĽH upozorňuje kluby na opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov zimných štadiónov

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja upozorňuje svojich členov, že podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 20/2020 vydanej vo Vestníku Vlády SR, čiastka 14/2020 dňa 6. novembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa je v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakázaný vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.
 
Tento zákaz sa nevzťahuje na:
 
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky („Certifikát“) s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 
d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,
 
e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 
f) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 
g) dieťa do desiatich rokov veku,
 
m) osobu, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Úplné znenie Vyhlášky č.20 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020 V. v. SR (TU)

.........
 
Zároveň SZĽH upozorňuje svojich členov aj na vyhlášku ÚVZ SR č. 21/2020 vydanú vo Vestníku Vlády SR, čiastka 14/2020 dňa 6. novembra, ktorou sa od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v územných obvodov okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.
 
Tento zákaz sa nevzťahuje na:
 
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky („Certifikát“) s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 
c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 9.novembra 2020 do 15.novembra 2020,
 
d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 
e) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23.októbra 2020, 
 
f) dieťa do desiatich rokov veku, 
 
l) osobu, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

Úplné znenie Vyhlášky č.20 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2020 V. v. SR (TU)

Ďalšie informácie a usmernenia SZĽH sa priebežne aktualizujú v rámci sekcia KRÍZA - FAQ / KRÍZA COVID-19.