Stanovisko Slovenského zväzu ľadového hokeja k návrhu novely zákona o športe

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja týmto spôsobom uvádza, že víta nedávnu legislatívnu činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, počas ktorej, si vo svojej podstate, osvojila základný účel a myšlienku návrhu novely zákona o športe, keď tento návrh bol schválený dňa 22.10.2019 v prvom čítaní.

Predmetný návrh novely zákona o športe považujeme za krok správnym smerom, ktorý výrazne pomôže nastoliť právnu istotu a zmluvnú slobodu v zmluvných vzťahoch medzi klubmi a športovcami, čo povedie k zlepšeniu celkového športového prostredia na Slovensku.

V Bratislave, dňa 11.11.2019