Re-certifikovanie trénerských licencií SZĽH

Praktické školenie (klinika) 2

Druhá trénerská klinika pre re-certifikovanie trénerských licencií bude organizovaná podľa programu, ktorý je uvedený nižšie. Ak ste sa zúčastnili na klinike vo februrári, účasť na aprílovej klinike je dobrovoľná, avšak pre predĺženie trénerskej licencie je účasť na jednej z kliník povinná.

Druhá trénerská klinika pre re-certifikovanie trénerských licencií bude organizovaná podľa programu, ktorý je uvedený nižšie. Ak ste sa zúčastnili na klinike vo februári, účasť na aprílovej klinike je dobrovoľná, avšak pre predĺženie trénerskej licencie je účasť na jednej z kliník povinná.

Hlavné vzdelávacie ciele a zameranie trénerského semináru číslo 2:

 • Stratégia rozvoja SZĽH pre podporu trénerskej činnosti a vzdelávacie procesy
 • Praktické aplikácie športovej psychológie a jej uplatnenie v tréningovom procese
 • Princípy tréningového procesu pre letnú prípravu, kontrolné výstupy a očakávané ukazovatele

V mesiaci apríl sa seminár bude realizovať v nasledujúcich dvoch termínoch:

 • 19. - 20. 04. 2018, Piešťany (región západ)
 • 23. - 24. 04. 2018, Poprad (región východ)

Cena kurzu: 30 eur vrátane 2 obedov, prestávok na kávu a vystavenia trénerskeho preukazu
Dress code: Neformélne oblečenie počas výučby a trénersky výstroj pre praktickú časť
Vedúci inštruktori: Jukka Tiikkaja & Dušan Benický

Zaregistrujte sa e-mailom s vybraným termínom do 13. apríla na e-mail: bingulacova@szlh.sk.

Kapacita pre každé školenie je obmedzená na 40 – 50 účastníkov, preto Vás prosíme prihlásiť sa čo najskôr. V prípade, že sa počet navýši alebo sa nebudete môcť zúčasniť, skúsime nájsť termín na máj. 

Plánovaný program

1. deň
9.00 – 12.00 hod.

Stretnutie č. 1:

 • Otvorenie a vzdelávacie ciele
 • Rozvojové stratégie a ciele SZĽH
 • Poznatky z februárových kliník
Prezentácie & workshop (v triede, práca v skupinách)
12.00 – 13.00 hod. Obed
13.00 – 14.00 hod.

Stretnutie č. 2:

 • Nastavenie atmosféry vzdelávacieho procesu: tímové hodnoty, práca, komunikácia s rodičmi a ďalšími účastníkmi
Prezentácie & workshop (v triede, práca v skupinách)
14.30 – 15.00 hod. Prestávka na kávu
13.00 – 14.00 hod.

Stretnutie č. 3:

 • Trénersky pohľad so zameraním na športovca
Prezentácie & workshop (v triede, práca v skupinách)
2. deň
8.30 – 12.00 hod.

Stretnutie č. 4:

 • Letná príprava, trendy a princípy pre rôzne vekové kategórie
Prezentácie & workshop (v triede, práca v skupinách)
12.00 – 13.00 hod. Obed
13.00 – 14.00 hod.

Stretnutie č. 5:

 • Predstavenie hodnotenia a kontrolných ukazovateľov
Prezentácie & workshop (v triede, práca v skupinách)
15.00 hod. Prestávka a záverečné zhrnutie


Odporúčame