Príležitosť pre mladých hokejistov študovať v zahraničí

BRATISLAVA (SZĽH, MŠVVaŠ) – Mladí hokejisti majú jedinečnú príležitosť študovať v zahraničí. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu pri tejto príležitosti organizuje informačné stretnutia k projektom Erasmus + pre mládež a šport, ktoré organizuje Národná agentúra Programu Erasmus+ - Iuventa za účelom propagácie programu Erasmus+.

Informačné podujatia pod názvom Erasmus+ Coffee sa budú niesť v neformálnom duchu a budú sa konať budúci týždeň,od 9.-13. apríla 2018, v Bratislave, Banskej Bystrici a Leviciach.

Všetci predstavitelia športových klubov a športových organizácií sú vítaní.

Viac informácií môžete nájsť na Facebooku.

09.4. 2018 - Banská Bystrica https://www.facebook.com/events/1782439881776209/

13.4. 2018 - Bratislava https://www.facebook.com/events/1614297121999541/

a Levice https://www.facebook.com/events/1973934596203777/Odporúčame