Kongres SZĽH bude 8. decembra

Slovenský zväz ľadového hokeja oznamuje delegátom Kongresu SZĽH, že dňa 08.12.2021 sa uskutoční zasadnutie Kongresu SZĽH. V prípade osobného konania kongresu sa zasadnutie bude konať v Bratislave v hoteli NH Bratislava Gate One.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 je však veľmi pravdepodobné, že kongres sa uskutoční on-line prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov.

Bližšie informácie o spôsobe konania zasadnutia Kongresu SZĽH Vám budú zaslané v priebehu nasledujúceho pracovného týždňa.