Disciplinárka SZĽH rozhodla zastaviť konanie voči štvorici Sádecký, Hecl, Bačík, Skalický a nepotrestať ich

BRATISLAVA (DK SZĽH) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na dnešnom zasadnutí posudzovala oprávnený/neoprávnený štart štyroch hráčov seniorských extraligových klubov v Tipsport lige.

DK SZĽH rozhodla, že zastaví disciplinárne konanie voči hráčom: Boris Sádecký, Marek Hecl, Patrik Bačík (všetci HK Dukla Trenčín) a Pavol Skalický (HC05 Banská Bystrica) a nepotrestá ich z dôvodu, že nebol preukázaný úmysel týchto hráčov smerujúci k spáchaniu disciplinárneho previnenia. Disciplinárna komisia SZĽH skonštatovala, že vzniknutá situácia je v prevažnej miere spôsobená postupom a nekonaním riadiaceho orgánu Tipsport ligy, ktorý pri svojom postupe nerešpektoval prax v minulých rokoch, požiadavku integrity súťaže a zásady rovnosti členov SZĽH. DK SZĽH taktiež skonštatovala, že vzniknutej situácii bolo možné predísť v dostatočnom časovom predstihu, a to oficiálnymi rokovaniami riadiaceho orgánu Tipsport ligy a príslušných orgánov SZĽH.