Defenzívne úlohy hráčov pri hre v obrannom pásme

Hráči musia pochopiť a akceptovať defenzívne povinnosti, ako rozhodujúcu časť hry a súčasne pochopiť, že je dôležité realizovať ich v obrannom pásme čo najjednoduchšie. Ak totiž urobíte chybu vo vašom vlastnom pásme, súper okamžite dostáva priamu možnosť na zakončenie. Medzi kľúčové prvky pri bránení v obrannom pásme patrí správne rozostavenie hráčov, komunikácia so spoluhráčmi a jednoduchosť pri riešení herných situácii.

Existuje niekoľko herných systémov, ktoré tímy používajú v defenzívnej hre v obrannom pásme, ale konečný zámer je vždy rovnaký: získať puk pod kontrolu a okamžite prejsť do útoku. Každý obranný herný systém má svoje výhody a nevýhody, avšak vždy priamo závisí od konceptu trénera a schopností hráčov.

V kategóriách mladších a starších žiakov by hráči mali nacvičovať zónovú obranu, aby sa oboznámili so základným rozostavením v obrannom pásme. Keď sú hráči vyspelejší, je vhodné ich oboznámiť s náročnejšími obrannými hernými systémami hry ako je: osobná obrana, zónový pressing resp. hra v oslabení.

V tomto článku si povieme niečo viac o systéme, ktorý sa nazýva kombinovaná obrana. Názov tohto obranného systému vyjadruje že ide o kombináciu zónovej a osobnej obrany.

Tento systém v sebe zahŕňa konzervatívne aj agresívne prvky, ktoré umožňujú družstvu byť úspešným v obrannej fáze hry. Konzervatívnym aspektom je, že každý z 5 hráčov je zodpovedný za jednu z piatich zón v obrannom pásme, zatiaľ čo agresívny aspekt vychádza z faktu, že hráči majú mať právo opustiť svoje zónové postavenie a pomôcť spoluhráčovi v inej zóne (pokiaľ dôjde k prečísleniu v určitej oblasti zóny). Úlohou hráčov je, aby svojím pohybom vyvíjali tlak na hráča s pukom a súčasne musia byť aktívni pri bránení v obrannom pásme.

 

Povinnosti hráčov v kombinovanej obrane


Prvý obranca:

 • buď neustále v pohybe a aktívne pristupuj k hráčovi s pukom,
 • pristupuj resp. odstupuj od protihráča bez puku v závislosti od vzdialenosti od vlastnej brány (čim bližšie sa nachádza pri bráne tým tesnejšie bránenie),
 • neustále sleduj telo hráča (hrudník a ramená) a nie puk s hokejkou,
 • buď postavený medzi útočiacim hráčom (s pukom aj bez puku) a vlastnou bránou,
 • udržiavaj tesný odstup od hráča s pukom.

 

Druhý obranca:

 • obráň priestor pred vlastnou bránou,
 • vždy maj pod kontrolou hokejku súpera s pukom, hraj tvrdo a neustále buď v obrannom postavení (rozhodcovia väčšinou nechávajú priestor pre tvrdšiu hru v priestore pred bránou – pri bránení buď agresívnejší),
 • ak hráč s pukom korčuľuje preč z priestoru medzi kruhmi (smerom k mantinelu) za každú cenu musíš zostať v dráhe strely a urobiť pár krokov smerom k nemu,
 • ak prejde puk z jedného rohu do druhého, je dôležité, aby si čítal hru svojho spoluhráča v obrane - buď necháš spoluhráča brániť priestor pred vlastnou bránou a ty budeš vyvíjať  tlak na hráča s pukom alebo sa ty vrátiš do priestoru pred vlastnú bránu a necháš svojho spoluhráča z obrany vyvíjať tlak na hráča s pukom v protiľahlom rohu. Či tak alebo onak, vždy musí byť jeden obranca v priestore pred vlastnou bránou (komunikácia s tvojím spoluhráčom v obrane je preto veľmi dôležitá).

 

Prvý brániaci útočník:

 • prvý brániaci útočník v obrannom pásme (nemusí to byť stredný útočník) musí vypomáhať obrancom v súboji o puk hlboko vo vlastnom pásme,
 • vždy musíš byť postavený medzi útočiacim hráčom (s pukom aj bez puku) a vlastnou bránou,
 • nikdy sa neviaž na hráča s pukom, ak môže jednou prihrávkou prekonať vás dvoch (teba a obrancu),
 • ak hráč s pukom v rohu ihriska (obranca) prehrá osobný súboj, musíš pokračovať v hre 2 na 1 a snažiť sa zastaviť resp. spomaliť hru čo najdlhšie ako je to možné,
 • ak prejde puk do opačného rohu, musíš  ho sledovať a pokračovať v podpore obrancu (zostať hlboko v tretine).

 

Druhý  brániaci útočník:

 • druhý brániaci útočník v obrannom pásme musí kryť priestor na „slabej“ strane ihriska  medzi kruhmi,
 • sleduj hráča bez puku, ktorý si zbieha medzi kruhy, po celý čas musíš vedieť, kde sa nachádza hráč s pukom a prípadný voľný zbiehajúci hráč bez puku na osi ihriska,
 • tvojou hlavnou úlohou je kryť priestor medzi kruhmi a ďalšou úlohou je zodpovednosť za hráča bez puku na „slabej“ strane ihriska (v závislosti od filozofie trénera),
 • vždy sa ubezpeč, že hráč na „slabej“ strane ihriska nemôže preniknúť poza teba smerom k bráne,
 • vždy buď pripravený blokovať strely vlastným telom.

 

Tretí  brániaci útočník:

 

 • tretí brániaci útočník v obrannom pásme musí kryť priestor na „silnej“ strane ihriska,  
 • dôležité je, aby si sledoval hráča bez puku, ktorý si nakorčuľuje na strelu od mantinelu - po celý čas musíš vedieť, kde sa nachádza hráč s pukom a voľný zbiehajúci hráč bez puku, 
 • vždy buď postavený medzi svojím hráčom (s pukom aj bez puku) a vlastnou bránou, nikdy nestoj pri mantineli, ale v dráhe strely,
 • vždy buď  pripravený pomôcť spoluhráčom hlbšie v obrannom pásme ak je to nevyhnutné (v prípade prečíslenia v priestore medzi kruhmi),
 • si zodpovedný za bránenie hráčov pri rotácii v rohu ihriska – dôležité je zostať so svojím hráčom,
 • vždy buď pripravený blokovať strely vlastným telom.

 

Kľúčové body kombinovanej obrany
 

 • VŽDY kryť priestor pred vlastnou bránou
 • VŽDY buď postavený medzi útočiacim hráčom (s pukom aj bez puku) a vlastnou bránou
 • NIKDY nedopusti súperovi dorážať puk
 • TÍMOVÁ hra je základ úspechu
 • Ak si bekčekujúci (brániaci hráč, ktorý dokorčuľováva hráča s pukom)  hráč nie je istý koho má brániť, ide VŽDY pomôcť do priestoru medzi kruhy a odtiaľ potom smeruje na svoju pozíciu
 • Pri blokovaní strely je dôležité stať VŽDY priamo pred pukom
 • Keď sa puk nachádza pri mantineli, tak prvý hráč hrá VŽDY do tela a druhý hráč berie puk (zdvojovanie)
 • Druhý a tretí brániaci útočník musia byť VŽDY pripravení pomôcť hlbšie v pásme ak je to nevyhnutné (v prípade prečíslenia súperom)
 • Niektorí tréneri trvajú na tom, aby obranca na „slabej strane“ (pred vlastnou bránou) VŽDY hral osobnú obranu 

 

Bránenie hráčov v priestore okolo vlastnej brány – 

ak je súper s pukom za našou bránou

 

 • Pri bránení hráča s pukom za bránou je dôležité nedovoliť mu priamo vykorčuľovať pred bránu tým, že sa mu postavíme do dráhy cesty
 • Ak hráč s pukom zastane za bránou, každý obranca bráni jednu žŕdku, a to tvárou k hráčovi s pukom za bránou
 • Prvý brániaci útočník musí byť v priestore medzi kruhmi, pripravený brániť (zaskočiť) jedného z obrancov, ktorý napáda útočiaceho hráča s pukom za vlastnou bránou 
 • Druhý a tretí brániaci útočník musia vniknúť hlbšie do vlastného pásma v prípade prečíslenia v priestore medzi kruhmi, ale súčasne sa musia uistiť, že spoza nich nemôže preniknúť útočiaci hráč (obranca) 
 • Vždy sa snažte, aby sa útočiaci hráč musel spoza brány vykorčuľovať na bekhendovú stranu.