VV SZĽH zasadol v novom zložení, prioritou funkčného obdobia je výstavba akadémií

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja zasadol v stredu 29. júna v novom zložení prvýkrát od májového kongresu. Hlavnou témou bolo zladenie priorít v súlade s pokračujúcim napĺňaním dlhodobej stratégie slovenského hokeja v nasledujúcom štvorročnom funkčnom období.

Na zasadnutí zväzovej exekutívy sa zúčastnili členovia vedenia SZĽH vrátane prezidenta Miroslava Šatana, výkonného riaditeľa Petra Kruľa aj generálneho sekretára Ivana Pulkerta. Zo zvolených členov na májovom kongrese boli súčasťou rokovania Michal Handzuš, Miroslav Dráb, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Branislav Semančík, Rudolf Hrubý a Miroslav Lažo. Dušan Mráz sa pripojil neskôr.

Vedenie SZĽH v úvode zasadnutia priblížilo novozvoleným členom exekutívy kľúčové body dlhodobej stratégie slovenského hokeja, schválenej na kongrese v júni 2021, vrátane odpočtu za predchádzajúce obdobie. Následne ich oboznámil s organizačnou štruktúrou zväzu. „V ďalšej časti zasadnutia sme sa venovali zadefinovaniu priorít a nastaveniu smerovania v novom štvorročnom funkčnom období. Unisono sme sa zhodli, že jedným zo základných kameňov našej snahy bude budovanie regionálnych hokejových akadémií. Ďalšou prioritou zostáva čoraz vyššia podpora mládežníckeho hokeja a nastavenie komunikácie medzi všetkými súťažnými entitami v SZĽH,“ prezradil generálny sekretár SZĽH Ivan Pulkert.


Fotogaléria