Trnava má vlastnú metodickú príručku, zostavil ju renomovaný odborník

TRNAVA (SZĽH) – Hokejový klub Gladiators Trnava, účastník Slovenskej hokejovej ligy, vydal vlastnú metodickú príručku. Vďaka nej dbá na správny dlhodobý rozvoj mladých hokejistov.  

Publikácia sa rodila niekoľko mesiacov. Poznatky v nej zhrnul renomovaný odborník Luděk Bukač mladší, syn legendárneho niekdajšieho československého hokejistu, trénera i pedagóga, ktorý konštatuje, že nezostavil formu jednotného tréningového systému, ale flexibilného sprievodcu v oblasti rozvoja hokejovej mládeže. Metodika sa opiera o základy, ktoré využíva vo svojich vzdelávacích aktivitách aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Ich súčasťou nie je len správna športová výchova detí, ale aj vzdelávanie rodičov. 

Luděk Bukač mladší v trnavskej metodike rozvoja poukazuje na chyby či prekážky, ktoré brzdia proces ideálneho rozvoja. Nabáda rodičov, aby sa nesprávali k deťom ako ich tréneri, ale aby plnili úlohu vychovávateľov a podporovateľov. Pri deťoch od 6 do 9 rokoch poukazuje na potrebu hry prostredníctvom zábavy. Zlepšovanie korčuliarskej techniky, obratnosti, všestrannosti – to všetko možno dosiahnuť formou hier a súťaží. Pozitívna skúsenosť vedie deti k opakovaniu týchto činností, buduje v nich vášeň, zvyšuje sebavedomie. 

Príručka zároveň poskytuje odborné rady a inštrukcie pre mladých trénerov v súvislosti s organizáciou hry, tréningov či vedením mužstva. Zásady, ktoré je správne dodržiavať v rozvojom procese. Rady, ktoré napomôžu k všeobecnému, fyzickému, motorickému či sociálno-intelektuálnemu rozvoju detí. Nielen vo vekovej kategórii od 6 do 9 rokov, ale medzi staršími od 9 do 12, respektíve od 12 do 16 rokov.  
Publikácia sa tiež snaží nasmerovať rodičov správnym smerom. Dáva im odpoveď na otázku: Aký je dobrý hokejový rodič? Zahŕňa tematiku správnej výživy či pohľad na efektivitu procesu výmenu energie. Ponúka aj sondu do zdravotnej oblasti. Poukazuje v nej na problémy spôsobenie priskorou špeciálizáciou dieťaťa na konkrétny šport, teda na hokej. 

Okrem metodickej zverejnili trnavskí „gladiátori“ aj ďalšiu príručku zameranú na rozvoj hráča. V klube sa na ňom podieľajú viacerí kouči, špecializujúci sa napríklad na rozvoj korčuľovania, zručností s hokejkou, kľučkovania, streľby i zručností pre jednotlivé posty - Martin Baran, Peter Kopecký, Rudolf Macko, Roman Straka, Robo Somorovský.