Tréneri mládežníckych reprezentácií potvrdení

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) sa na svojom stredajšom zasadnutí zaoberal aj zložením realizačných tímov mládežníckych reprezentácií. Pre nadchádzajúcu sezónu 2018/2019 boli v pozíciach hlavných trénerov potvrdení Ernest Bokroš pri reprezentácii do dvadsať rokov a Viliam Čacho pri reprezentácii do osemnásť rokov.

Okrem nich VV SZĽH schvaľoval aj realizačné tímy reprezentácií do 17 a 16 rokov a ženského národného výberu do 18 rokov. Vo všeobecnosti boli zmeny v realizačných tímoch kozmetické, snahou bolo predovšetkým zachovať kontinuitu. „Myslím si, že viacerí hodnotili zmeny, ktoré nastali v minulej sezóne v mládežníckych reprezentáciách, pozitívne,“ povedal Miroslav Šatan, generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií. 

Generálny manažér reprezentácií súčasne zopakoval snahu o čo najväčšiu prepojenosť medzi jednotlivými reprezentačnými kategóriami. „Chceme, aby títo tréneri boli navzájom prepojení tak, aby systém a spôsob práce bol v týchto reprezentáciách približne rovnaký. Spokojnosť s minulou sezónou je, ale stále vidíme priestor aj na zlepšovanie. Tento tím ľudí, ktorých tu máme, podľa nás môže mládežnícke reprezentácie posunúť v budúcnosti o ďalší stupienok vyššie.“ 

Pri „dvadsiatke“ Bokroš, pri „osemnástke Čacho

Pokiaľ ide o konkrétne mená členov realizačných tímov, pri reprezentáciach do dvadsať a osemnásť rokov, ktoré majú svoje majstrovstvá sveta, došlo dohromady k jedinej zmene. „Realizačný tím u slovenskej ‚dvadsiatky‘ ostal úplne rovnaký. Pri ‚osemnástke‘ bola taktiež spokojnosť s tým, ako obstáli na majstrovstvách sveta v Rusku. Preto ďalej túto reprezentáciu povedie tréner Čacho so svojimi asistentmi. Jedinou zmenou je post trénera brankárov, kde pribudol Rasťo Staňa,“ priblížil Šatan.

„Čo sa týka ‚sedemnástky‘, tak sa nám doterajší realizačný tím osvedčil. Hlavným trénerom ostáva Ján Lipiansky, ktorého asistentmi budú Marcel Šimurda a Roman Sýkora. Jedinou zmenou je Jozef Urdák na poste trénera brankárov.“

„Pri ‚šestnástke‘ sme sa rozhodli posunúť celý realizačný tím z ‚pätnástky‘ o stupienok vyššie do ‚šestnástky‘. Trénerom bude Rado Hecl, novým manažérom bude Branislav Uličný, asistentmi ostávajú Tomáš Pšenka s Tomášom Kochanom, trénerom brankárov bude Roman Mega,“ pokračoval Šatan.

Ženskú „osemnástku“ povedie Kúdelka

VV SZĽH schvaľoval aj zloženie realizačného tímu ženskej reprezentácie do osemnásť rokov. Po tretí rok po sebe juniorský výber žien povedie Peter Kúdelka. K zmene nedošlo ani na pozíciách asistentky trénera, ktorou znovu bude Barbora Kežmarská, brankárky bude mať na starosti Ján Cpin. 

Stredajší výkonný výbor nerozhodol o zložení realizačného tímu chlapečenskej reprezentácie do pätnásť rokov. Táto otázka bude predmetom ďalších zasadnutí výkonného výboru. „Nejakú predstavu realizačného tímu už máme pripravenú, no nateraz sme jeho schválenie odložili a výkonný výbor sa ním bude zaoberať niekedy v septembri,“ povedal Šatan, pripomínajúc, že v prípade „pätnástky“ až tak čas nesúri. „Realizačný tím ‚pätnástky‘ nie je potrebné schvaľovať narýchlo už teraz. Prvá akcia ich čaká až niekedy v novembri, a tak otázkou schvaľovania realizačného tímu sa budeme zaoberať až neskôr.“

Realizačné tímy mládežníckych reprezentácií pre sezónu 2018/2019

SR „20“: Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov).
SR „18“: Imrich Antal (manažér), Viliam Čacho (hlavný tréner), Richard Kapuš, Róbert Rehák (asistenti trénera), Rastislav Staňa (tréner brankárov).
SR „17“: Martin Groma (manažér), Ján Lipiansky (hlavný tréner), Roman Sýkora, Marcel Šimurda (asistenti trénera), Jozef Urdák (tréner brankárov).
SR „16“: Branislav Uličný (manažér), Radoslav Hecl (hlavný tréner), Tomáš Pšenka, Tomáš Kochan (asistenti trénera), Roman Mega (tréner brankárov).
SR „18“ ženy: Zuzana Zetková (manažérka), Peter Kúdelka (hlvaný tréner), Barbora Kežmarská (asistentka trénera), Ján Cpin (tréner brankárov), Marek Baláž (kondičný tréner).Odporúčame