SZĽH spúšťa dražbu modrej sady dresov z olympijskej kvalifikácie

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja spúšťa dražbu modrej sady dresov z finálového turnaja olympijskej kvalifikácie v Bratislave, kde sa slovenskej hokejovej reprezentácii v konkurencii Bieloruska, Poľska a Rakúska podarilo vybojovať si miestenku na zimné olympijské hry do Pekingu 2022. Vyvolávacia cena každého dresu je 99 eur. Celkový výťažok venuje Marketing SZĽH z pozície organizátora na pomoc Lige proti rakovine.

V dražbe autentickej modrej sady hraných dresov sa nachádzajú mená všetkých slovenských hokejistov, ktorí nastúpili v piatok 27. augusta na kvalifikačný duel o účasť na ZOH proti Poľsku. Slováci triumfovali 5:1, pričom dva góly strelil reprezentačný nováčik Adam Ružička. Po jednom pridali Libor Hudáček, Miloš Roman a Peter Cehlárik. V hre sú však aj ďalšie cenné artefakty. Dozaista dres kapitána národného tímu Mareka Hrivíka, trojgólového zakončovateľa z kvalifikačných bojov Libora Hudáčka, hráčov so skúsenosťami z NHL Mariána Studeniča, Christiána Jaroša či Marka Daňa ako aj o dresy ešte len 17-ročných supertalentov Šimona Nemca a Juraja Slafkovského, ktorí sa stávajú pevnou súčasťou slovenskej mužskej hokejovej reprezentácie.

DRAŽBA DRESOV Z FINÁLOVÉHO TURNAJA OLYMPIJSKEJ KVALIFIKÁCIE PREBIEHA TU

Dresy všetkých slovenských hokejistov zapojených do duelu s Poľskom si môžete vydražiť na portáli Ice Hockey Auctions. Dražba bude finišovať 15. septembra o 20.00 h. Minimálna suma prihodenia na jeden artikel je 5 eur. Ak niekto v čase konca dražby prihodí novú ponuku, automaticky sa k času konca pripočítajú dve minúty. Každý úspešný dražiteľ získa s vydraženým artiklom aj certifikát pravosti, ktorý potvrdzuje, že ide o autentický hraný dres zo zápasu olympijskej kvalifikácie medzi Slovenskom a Poľskom.

Celkový výťažok poputuje na podporu Ligy proti rakovine, ktorá sa zameriava na pomoc onkologických pacientov a ich rodín. „Ide o pokračovanie iniciatívy Slovenského zväzu ľadového hokeja spolupracovať s Ligou proti rakovine. Začala sa podporou formou mediálneho priestoru a umiestnením loga ligy na dresy rozhodcov počas finálového turnaja olympijskej kvalifikácie. Arbitrov sme vybrali práve preto, že rozhodujú. A my chceme poukázať na to, aby sa aj slovenská verejnosť dokázala správne rozhodnúť v súvislosti s pravidelnou účasťou na preventívnych prehliadkach. Pretože práve rakovina a kardiovaskulárne ochorenia patria k najväčším zabijakom slovenskej populácie. Veríme, že podpora Ligy proti rakovine formou výťažku z dražby je nielen vhodnou informačnou kampaňou, ale aj aktívnou finančnou pomocou,“ zdôvodnil charitatívny podtón dražby riaditeľ Marketingu SZĽH Peter Janovský.

DRAŽBA DRESOV Z FINÁLOVÉHO TURNAJA OLYMPIJSKEJ KVALIFIKÁCIE PREBIEHA TU

 

POSTUP PO DRAŽBE

-    najneskôr do 3 pracovných dní po skončení Dražby kontaktujeme Úspešného záujemcu, ktorý pred najvyššiu Kúpnu cenu na Dres na poskytnutie údajov potrebných na uzavretie Kúpnej zmluvy, a síce na poskytnutie údajov pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, IBAN, pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, IBAN a pri právnickej osobe: obchodné meno/názov, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, IBAN.
-    Po poskytnutí údajov Vyhlasovateľ prostredníctvom e-mailu potvrdí Úspešnému záujemcovi prijatie jeho Ponuky, t. j. návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy s ponúknutou Kúpnou cenou (ďalej len “Potvrdzujúci e-mail”). Spolu s Potvrdzujúcim e-mailom zašle Vyhlasovateľ záujemcovi aj elektronickú faktúru na ponúknutú Kúpnu cenu za Dres s čím záujemca súhlasí a tiež formulár tlačiva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy. 
-    Vyhlasovateľ je oprávnený po ukončení Dražby a poskytnutí informácií vystaviť elektronickú faktúru pre Úspešného záujemcu, ktorou si vyúčtuje Kúpnu cenu za Dres vo výške Ponuky podanej týmto Záujemcom
-    Úspešný záujemca je povinný na základe doručenia Faktúry zaplatiť ním ponúknutú najvyššiu Kúpnu cenu, ktorá je cenou vrátane DPH na bankový účet Vyhlasovateľa uvedený vo Faktúre. Úspešný záujemca nebude v súvislosti s dodaním Dresu znášať žiadne iné ďalšie náklady, ani platby na dopravu, poštovné a pod.
-    Po zaplatení Kúpnej ceny Vyhlasovateľ najneskôr do 15 pracovných dní zabezpečí na vlastné náklady doručenie Dresu Úspešnému záujemcovi
-    Spolu s dresom úspešnému výhercovi bude doručený aj certifikát pravosti 
-    Dresy sa budú posielať vypraté a vložené do krabice