Stanovisko SZĽH k schváleniu nových covid opatrení

Slovenský zväz ľadového hokeja vníma novoprijaté opatrenia ako likvidačné pre profesionálny aj mládežnícky šport na Slovensku. Uvedomujeme si závažnosť situácie na Slovensku a chceme zdôrazniť, že zdravie ľudí musí byť na prvom mieste. Je však náročné vnímať prijaté opatrenia spravodlivo, ak sa pozrieme na ostatné segmenty covid automatu, napríklad obchodné centrá, alebo ak porovnáme krajiny v Európe a vo svete, kde je pre zaočkovaných ľudí garantovaná sľúbená sloboda. 

Deti a mládež denne rozvíjajú svoje vedomosti v laviciach, no fyzická aktivita, ktorá je dôležitá pre ich zdravie a psychicky rozvoj im umožnená nie je. Pandemická komisia by mala zvážiť dlhodobé následky takýchto krokov. Vyzývame kompetentných, aby zabezpečili fungovanie mládežníckeho športu a pri tvorbe opatrení prizývali aj zástupcov športových zväzov.

Veríme, že Vláde SR nie je šport na Slovensku ľahostajný a prehodnotí účasť aspoň zaočkovaných divákov na zápasoch profesionálnych športových klubov. V opačnom prípade hrozia následky, ktoré budeme vnímať v slovenskom športe desiatky rokov.