Aktualizované stanovisko SZĽH k výskytu koronavírusu v príprave medzi ČR 20 a SR 20 v Brne

BRATISLAVA (SZĽH) - Vedenie Českého hokeja v utorok informovalo Slovenský zväz ľadového hokeja, že niektorí hráči českej juniorskej reprezentácie, ktorí sa od minulého piatka do pondelka zúčastnili na prípravnom trojzápase proti slovenskej dvadsiatke, mali po návrate do klubov pozitívny test na koronavírus. 

Slovenský zväz ľadového hokeja má k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 14 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. 13 testov bolo negatívnych, 1 test bol však pozitívny. Všetci členovia tímu zostávajú naďalej v karanténe. O ďalších výsledkoch budeme priebežne informovať.

Zároveň pripomíname zástupcom médií, ktorí sa osobne zúčastnili trojzápasu v Brne, aby o tejto skutočnosti informovali príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a postupovali podľa ich pokynov, ak tak doteraz neurobili. 

Aktualizované: 30.7.2020, 16:40.