Rokovanie Komisie mládeže SZĽH: „overage“ hráči, podmienky výberu na All Ivy Showcase i ďalšie témy

BRATISLAVA (SZĽH) – Komisia mládeže Slovenského zväzu ľadového hokeja (KM SZĽH) sa spoločne so zástupcami riadiacich orgánov mládežníckych súťaží a sekretármi Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského zväzu ľadového hokeja zaoberala formátom žiackych súťaží pre nasledujúcu sezónu. Témou zasadnutia bola aj účasť slovenských hokejistov na univerzitnom podujatí All Ivy Showcase v zámorí či formát turnajov blížiacich sa Mládežníckych majstrovstiev Slovenska 2023.

Členovia komisie mládeže spoločne s regionálnymi sekretármi a prizvanými hosťami v úvode zasadnutia prediskutovali pripomienky klubov z prostredia hokejových prípravok HP4 a HP5, ktoré uviedli do praxe takzvané predeľovacie mantinely a formát zápasu 4 na 4. Podnety z praxe sa dotýkali najmä času stretnutia a hracích dní, ktorými by sa mala zaoberať aj metodická komisia. 

Eskalujúcim problémom aktuálnych týždňov sú vulgárne prejavy najmä zo strany rodičov na mládežníckych zápasoch a prejavy nešportového správania zo strany hráčov a trénerov. Komisia mládeže SZĽH sa zaoberala možnosťami riešenia v snahe predísť vyhroteniu situácie. Prvým krokom bude prijatie kódexu, ktorým by sa na zimnom štadióne mali riadiť všetci účastníci stretnutia a úprava legislatívy smerom k budúcej sezóne. „Cieľom je vytvoriť čo najprijateľnejšie prostredie pre všetkých na čele so samotnými deťmi. Prežívame náročnú dobu, ale to nemôže byť dôvod na zvyšujúce sa napätie na mládežníckych zápasoch, ktorého sme svedkami v posledných týždňoch a mesiacoch. Verím, že sa nám spoločným úsilím podarí zvýšil úroveň kultúrneho prostredia na týchto podujatiach,“ povedal predseda Komisie mládeže SZĽH Lukáš Pék.

Členovia komisie mládeže a prizvaní odborníci diskutovali o návrhu na úpravu formátu žiackych súťaži smerom k nadchádzajúcej sezóne. Táto úprava by združila viaceré žiacke kategórie dvoch súperiacich tímov v zápasový deň na jedno miesto, čo by mohlo pomôcť pri nasadzovaní rozhodcov a optimalizovať autobusovú prepravu žiackych tímov jednotlivých klubov, čím by sa šetrili náklady. 

Zmena pred budúcou sezónou pravdepodobne príde aj pri nasadzovaní starších hráčov (tzv. overage) v prípravke a v žiackych súťažiach. „Zmyslom nasadzovania ,overage‘ hráčov do nižších kategórii bolo dať priestor na rozvoj menej výkonným hráčom a tým, ktorí začali s hokejom neskôr, aby stihli výkonnostne dobehnúť svoj ročník. Kluby a tréneri to ale zneužívajú v jednotlivých súťažných zápasoch, a preto túto možnosť budeme musieť mierne upraviť,“ vysvetlil predseda komisie mládeže.

Tohtosezónne vyvrcholenie žiackych a dorasteneckých súťaží turnajovým spôsobom na Mládežníckych majstrovstách Slovenska (MMSR) sa uskutoční v rámci dvoch víkendov od 31. marca do 8. apríla. Komisia mládeže sa uzniesla na formáte turnaja, ktorý v porovnaní s vlaňajším ročníkom zostane nezmenený. Účastníci finálového turnaja sa stretnú spôsobom „každý s každým“ vo formáte „final four“. Komisia mládeže diskutovala aj o možnosti zavedenia „pavúkového“ vyraďovacieho formátu, ale túto možnosť predbežne odložila smerom k budúcim ročníkom MMSR. Kompletný program podujatia vrátane jeho štruktúry, detailov herného formátu a bližších informácií bude zverejnený na webe hockeyslovakia.sk v najbližšej dobe. 

Jednou z ústredných tém zasadnutia KM SZĽH bola účasť slovenských hokejistov v rámci uceleného výberu na All Ivy Showcase 2023 a podmienky výberu hráčov. All Ivy Showcase je podujatie na ktorom mladí hokejisti s úprimným záujmom uberať sa univerzitnou hokejovou cestou v Severnej Amerike majú možnosť získať štipendium na niektorej z prestížnych vysokých škôl. Slovenský zväz ľadového hokeja pre aktuálny ročník eviduje 130 záujemcov o účasť na podujatí. Uchádzači budú musieť prejsť trojstupňovou selekciou. V prvej selekcii budú hráči posudzovaní podľa toho, či sú aktívni hráči v aktuálnej sezóne, či študujú školu minimálne s maturitou, či majú odohraté zápasy v profesionálnej súťaži a či majú agenta. V druhej a tretej selekcii budú uchádzači zbierať body, ktoré ich môžu posunúť ďalej. V druhej dostanú body za hráčske kvality, za účasť v reprezentácii a na základe kvality súťaže, v ktorej nastupujú. Z toho by mali vzísť 40 korčuliari a 4 brankári, ktorí sa zúčastnia jednodňového kempu, teda tretej selekcie na konci marca. V nej hráči budú môcť získať body na základe vysvedčenia, na základe výkonu v modelovanom zápase a na základe vedomostného testu. Výsledkom bude 16 korčuliarov a 2 brankári, ktorí sa budú môcť zúčastniť All Ivy Showcase 2023 v americkej Floride. Ani to však nie je zárukou získania štipendia. V rámci showcaseu sa hráči budú konfrontovať so svojimi rovesníkmi v zápasoch, v ktorých ich budú skauti a manažéri univerzitných tímov pozorovať a hodnotiť. Všetky detailné informácie budú uchádzačom poskytnuté v dostatočnom predstihu.